Javna naročila

Javna naročila

 

Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema, 28.05.2020
ePRO_izjava_podatki_o_udelezbi
ePRO_navodila ponudnikom
ePRO_reference
ePRO_specifikacije
ePRO_vzorec pogodbe
ePRO_zahtevek_za_podatke_KE
ESPD
PRIROČNIK Z MERILI KAKOVOSTI

Predračun Kategorija 1 (Gorenjska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 2 (Goriška) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 3 (Obalna) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 4 (Notranjska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 5 (Kočevska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 6 (Jugovzhod) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 7 (Koroška) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 8 (Štajerska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 9 (Pomurska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 10 (Zasavska) CŠOD DNS Živila 2020
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil, pripomočkov za čiščenje in papirne galanterije, 10.1.2020
Razpisna dokumentacija
Ponudba
Izjava
Okvirni sporazum
Povzetek predračuna
Predračun
Sukcesivna dobava kurilnega olja za domove CŠOD, 6.11.2019
Razpisna dokumentacija
Sukcesivno zagotavljanje pisarniškega in drugega materiala, 8.5.2019
Razpisna dokumentacija
Obrazec sukcesivno zagotavljanje pisarniškega in drugega material 
Razpisni obrazci
Sukcesivno zagotavljanje storitev pranja, 25.2.2019
Razpisna dokumentacija
Excel tabela
Zagotavljanje strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v organizacijskih enotah CŠOD
Evidenca aktivnosti po OE z roki
Dobava električne energije organizacijskim enotam CŠOD za 1 leto, 25.9.2018
Razpisna dokumentacija
Dobava električne energije organizacijskim enotam CŠOD za 1 leto, 22.9.2017
Razpisna dokumentacija
Dobava in montaža opreme za CŠOD dom Bohinj, 9.3.2017
Razpisna dokumentacija
Detajli
Tehnično poročilo
Tlorisi s pozicijami
Popis opreme
Rekonstrukcija notranjega dela objekta in zunanja ureditev doma Bohinj, 23.11.2016
ESPD datoteka

Datoteka
POPRAVEK ZA  Zagotavljanje strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v centrali in vseh OE CŠOD, 24.10.2016
Popravek
POPRAVEK ZA SUKCESIVNA DOBAVA KURILNEGA OLJA ZA DOMOVE CŠOD, 20.10.2016
Razpisna dokumentacija

Popravek
 
Zagotavljanje strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v centrali in vseh OE CŠOD, 7.10.2016
Razpisna dokumentacija

 
SUKCESIVNA DOBAVA KURILNEGA OLJA ZA DOMOVE CŠOD, 7.10.2016
Razpisna dokumentacija
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA RAZPISA, 31.08.2016
Odlocitev o oddaji javnega razpisa
DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE ZA JZP ZA OBJEKT CŠOD "DOM BOHINJ",05.8.2016
Razpisna dokumentacija
Program izvajanja
Seznam objektov
Popisi za razpis
Vprašanja in odgovori
 
DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE ZA JZP ZA OBJEKT CŠOD "DOM BOHINJ", 19.7.2016
CŠOD Bohinj popisi za razpis JN
CŠOD Bohinj popisi za razpis JZP ES
DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE ZA JZP ZA OBJEKT CŠOD "DOM BOHINJ", 15.7.2016
Razpisna dokumentacija
Program izvajanja
Način izračuna prihrankov
Seznam objektov
Popisi za razpis
Vprašanja in odgovori
PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO SANACIJO OBJEKTA CŠOD »DOM BOHINJ«
Razpisna dokumentacija JZP

GRADBENO DOVOLJENJE IN NARAVOVARSTVENO SOGLASJE
Gradbeno dovoljenje št. 351-4182014-14,december 2012
Gradbeno dovoljenje št. 351-4182014-14,december 2014
Naravovarstveno soglasje RS, MOP, Agencije RS za okolje, št. 35620-32282014,december 2014
Pooblastilo

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD
1PGD_CŠOD_sprememba pgd_vodilna mapa
2PGD_CŠOD_naravovarstveno soglasje k spremembi PGD
3PGD_CŠOD_ZVKDS soglasje k spremembi PGD
4PGD_CŠOD_arhitektura
5PGD_CŠOD_vodilna mapa_dop2
6PGD_CŠOD_STATIKA
7PGD_CŠOD_STATIKA2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI
00_VODILNA MAPA
01.2_DETAJLI
01_ NAČRT ARHITEKTURE
02_NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE
03_NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
03.2_ZUNANJA UREDITEV
03.3_ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV IN KRIŽANJ
03.4_NAČRT ZUNANJE KANALIZACIJE
04_NAČRT EL. INŠTALACIJ IN EL. OPREME
EI-CNS
EI-OBJEKT
04.2_ELEKTRO NN PRIKLJUČEK
05_ NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
10_ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
12_ SHEMA OKEN IN VRAT

RAZŠIRJEN ENERGETSKI PREGLED
Razširjen energetski pregled

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …