Javna naročila

Javna naročila

Dobava električne energije za 36 mesecev, 19.09.2023
Razpisna dokumentacija

 
Nakup opreme za učence in učitelje za izvajanje zimskih programov šole v naravi, 13.09.2023
Razpisna dokumentacija
Popisi
Sukcesivno zagotavljanje pisarniškega in drugega materiala (za obdobje 24 mesecev), 24.08.2023
Razpisna dokumentacija (pdf)

Obrazec - Sukcesivna dobava pisarniškega materiala za potrebe CŠOD 2023
Nakup športne opreme za učence in učitelje za izvajanje zimskih programov šole v naravi, 11.05.2023 
Razpisna dokumentacija doc
Tehnične zahteve za opremo pdf
Popisi - xls -popravek
 Izvedba GOI del na objektu CŠOD - Notranja preureditev prostorov-Ponovitev, 16.01.2023 
Razpisna dokumentacija doc
Dokumentacija zip
Popisi - xls
Izvedba GOI del na objektu CŠOD - Notranja preureditev prostorov, 13.12.2022 
Razpisna dokumentacija doc
Strojne inštalacije pdf
Elektro inštalacije pdf
Popisi dopolnjeno 15.12.2022 - xls
Detajl podesta pdf
Sheme vrat s postavitvijo pdf
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil, pripomočkov za čiščenje in papirne galanterije, 30.11.2022
Razpisna dokumentacija  (WORD)
Predračun

 
Dobava električne energije organizacijskim enotam CŠOD za 24 mesecev, 29.11.2022
Razpisna dokumentacija 
 Nakup čolnov 2.8.2022 
1. Razpisna dokumentacija doc

2. Popisi xlsx
 Nakup koles in opreme 27.6.2022 - zaključen
1. Razpisna dokumentacija doc

2. Popisi xlsx 
Nakup čolnov 20.6.2022 - zaključen
1. Razpisna dokumentacija doc

2. Popisi xlsx 
Nakup tipske pohištvene opreme 31.5.2022
1. Razpisna dokumentacija doc
2. Tehnična navodila-dopolnitev pdf
3. Popisi-dopolnitev xlsx
Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča, 29.3.2022 - zaključen
1. Razpisna dokumentacija CŠOD OE Soča, Tolmin, doc , pdf
2. Projektna naloga, pdf
3. Razširjeni energetski pregled, pdf
4. Investicijski program, pdf
5. PZI Objekt Soča  01.zip, 02.zip, 03.zip

6. PZI Zalogovnik, zip
7.Popis GOI dela, zip
Sukcesivno zagotavljanje storitev pranja, 4.3.2022 - zaključen
Razpisna dokumentacija
Predračun

 
Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča, 20.1.2022 - zaključen
1. Razpisna dokumentacija CŠOD OE Soča, Tolmin, doc , pdf
2. Projektna naloga, pdf
3. Razširjeni energetski pregled, pdf
4. Investicijski program, pdf
5. PZI Objekt Soča, zip
6. PZI Zalogovnik, zip

7. Popis GOI dela, zip
8. Arhitektura, zip 
9. Dopolnitev popisa Zalogovnika-Armatura GO, xlxs

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE TER MESTNE OBČINE PTUJ (MLADINSKI HOTEL, OSOJNIKOVA CESTA 9, 2250 PTUJ), 17.1.2021

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana in Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2022 in sklepa Vlade RS RS, št. 47803-114/2017/3 z dne 5.12.2017 o določitvi CŠOD za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije, objavljata JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnine v lasti države Republike Slovenije ter Mestne občine Ptuj (Mladinski hotel, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj). Podrobnejše informacije v prilogi JAVNA DRAŽBA.

Dodatne informacije: Marija Kobetič Premru, info@csod.si

Povezava na: https://nepremicnine.ptuj.si/Nepremicnina/3176?l=SI

JAVNA DRAŽBA
POGODBA

Dobava električne energije organizacijskim enotam CŠOD za 12 mesecev, 16.112021
Razpisna dokumentacija
Rekonstrukcija energetskega prostora v CŠOD OE Murska Sobota, 26.08.2021
Razpisna dokumentacija
PZI_ToplotnaPostaja
Popis_MS_Pec
Zagotavljanje strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v organizacijskih enotah CŠOD, 16.8.2021
Razpisna dokumentacija
Evidenca aktivnosti po OE z roki
Sukcesivno zagotavljanje pisarniškega in drugega materiala, 12.08.2021
Razpisna dokumentacija
Obrazec - Sukcesivna dobava pisarniškega materiala za potrebe CŠOD
Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča, 14.7.2021
Razpisna dokumentacija Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča, doc , pdf
Projektna naloga, pdf
Razširjeni energetski pregled, pdf
Investicijski program, pdf
PZI Objekt Soča, zip
PZI Zalogovnik, zip
Popis GOI del, zip

 

Strokovni nadzor nad energetsko sanacijo in adaptacijo objekta CŠOD OE Soča, 1.7.2021
Razpisna dokumentacija nadzor ES Soča
02_Projektna naloga ES in adaptacija CŠOD OE Soča
03_REP -  CŠOD OE Soča-novelacija 2020
04_Vodilni nacrt_načrt arhitekture ES in adaptacija CŠOD OE Soča

20016-00_Tolmin_PZI_01_NASLOV_KAZALO
20016-00_Tolmin_PZI_01-08_ZBIRNO TP
20016-00_Tolmin_PZI_01-09_TP-ARH
20016-00_Tolmin_PZI_01-11_SITUACIJA
20016-00_Tolmin_PZI_01-GO_p

05_Vodilni nacrt_načrt arhitekture zalogovnik ES in adaptacija CŠOD OE Soča
1A-PODATKI
3-KAZALO
4-SPL-PODATKI
20016-01_Tolmin-zalogovnik_PZI_01-2_1_N
20016-01_Tolmin-zalogovnik_PZI_01-2_8_ZBIRNO TP
Tolmin_ZALOG_001-1-situacija_500 

06_popis GOI del
20016-00_Tolmin_PZI_0-REK_p
20016-00_Tolmin_PZI_01-GO_p
20016-00_Tolmin_PZI_2-2-ZU_p

20016-00_Tolmin_PZI_3-EL_p
20016-00_Tolmin_PZI_4-STR_p
20016-01_Zalogovnik_PZI_1-2 GO_p
20016-01_Zalogovnik_PZI_2-4 ZU_p
20016-01_Zalogovnik_PZI-3-2 EI_p
20016-01_Zalogovnik_PZI-4-2 SI_p

 

»Izdelava projekta za izvedbo – Energetska sanacija objekta OE Štrk«, 9.6.2021
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
PROJEKTNA NALOGA

RAZŠIRJEN ENERGETSKI PREGLED objekta UPRAVNA STAVBA CŠOD
»Izdelava projekta za izvedbo – Energetska sanacija upravne zgradbe CŠOD«, 9.6.2021
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
PROJEKTNA NALOGA

RAZŠIRJEN ENERGETSKI PREGLED objekta UPRAVNA STAVBA CŠOD
Strokovni nadzor nad energetsko sanacijo in adaptacijo objekta CŠOD OE Soča, 26.4.2021
01_Razpisna dokumentacija nadzor  ES in adaptacija CŠOD OE Soča
02_Projektna naloga ES in adaptacija CŠOD OE Soča
03_REP CŠOD OE Soča novelacija 2020
04_Vodilni načrt arhitekture ES in adaptacija CŠOD OE Soča

01-1_Naslovnica in obrazci

20016-00_Tolmin_PZI_01_NASLOV_KAZALO
01-7_Izkazi
20016-00_2-Izkaz prezrač-PRED prenovo
20016-00_4-Izkaz prezrač-PO prenovi
20016-00_5-Izkaz-POŽARNE VARNOSTI STAVBE
Energ. sanacija in adap. CŠOD OE Soča - obstoječe stanje-Izkaz_energ
Energ. sanacija in adapt. CŠOD OE Soča-Izkaz_energ.-po prenovi
01-8_ZBIRNO TP
20016-00_Tolmin_PZI_01-08_ZBIRNO TP
01-9_TP-ARHITEKTURA
20016-00_Tolmin_PZI_01-09_TP-ARH
20016-10_Tolmin_PZI_01-09_TABELE
01-10_Popis GO
20016-00_Tolmin_PZI_01-GO_p
01-11_Lokacijski
20016-00_Tolmin_PZI_01-11_SITUACIJA
01-12_Prikazi in sheme
101_01_OBST_KLET
102_01_OBST_PT
103-01-OBST_1N
104_01_OBST_2N
105-01-OBST_STREHA
106-01-OBST_PREREZ A
107_01_OBST_PREREZ B
108_01_OBST_PREREZ C
109_01_OBST_JV FASADA
110_01_OBST_SZ FASADA
111_01_OBST_JZ FASADA
112_01_OBST_SV FASADA
200_01_A_KLET
200_02_A_PT
200_03_A_TIP
201_01_A_KLET
201_02_A_KLET
201_03_A_KLET
202_01_A_PT
202_02_A_PT
202_03_A_PT
202_04_A_PT
203_01_A_1N
203_02_A_1N
203_03_A_1N
204_01_A_2N
204_02_A_2N
205_01_A_STREHA
206_01_A_PREREZ A
207_01_A_PREREZ B
208_01_A_PREREZ C
209_01_A_JV FASADA
210_01_A_SZ FASADA
211_01_A_JZ FASADA
212_01_A_SV FASADA
FAS-PAS
D1-5
D2-5
D3-5
D4-5
D5-5
FP1-25
FP2-25
FP3-25
RUSITVE
RUSITVE-1.NAD
RUSITVE-2.NAD
RUSITVE-KLET
RUSITVE-PREREZ A
RUSITVE-PREREZ B
RUSITVE-PREREZ C
RUSITVE-PT
RUSITVE-PT2
RUSITVE-STREHA
SHEME
SHEME-301_01
SHEME-302_01
SHEME-303_01
SHEME-304_01
SHEME-305_01
SHEME-306_01
SHEME-307_01
SHEME-308_01
SHEME-309_01
SHEME-310_01
SHEME-311_01
SHEME-312_01
SHEME-313_01
SHEME-314_01
SHEME-315_01
SHEME-316_01
SHEME-317_01
SHEME-318_01
SHEME-319_01
SHEME-320_01
SHEME-321_01
SHEME-322_01
SHEME-323_01
SHEME-324_01
SHEME-325_01
SHEME-326_01
SHEME-327_01
SHEME-341_01
SHEME-342_01
SHEME-343_01
SHEME-344_01
SHEME-361_01
SHEME-362_01
SHEME-363_01
SHEME-364_01
SHEME-365_01
05_Vodilni nacrt_načrt arhitekture zalogovnik ES in adaptacija CŠOD OE Soča
01-1_Naslovnica in obrazci
1A-PODATKI
2B-IZJAVA
3-KAZALO
4-SPL-PODATKI
20016-01_Tolmin-zalogovnik_PZI_01-2_1_N
01-7_Izkazi
Izkaz POŽARNE VARNOSTI
01-8_ZBIRNO TP
20016-01_Tolmin-zalogovnik_PZI_01-2_8_ZBIRNO TP
01-11_Lokacijski
Tolmin_ZALOG_001-1-situacija_500 
06_popis GOI del
20016-00_Tolmin_PZI_0-REK_p
20016-00_Tolmin_PZI_01-GO_p
20016-00_Tolmin_PZI_2-2-ZU_p
20016-00_Tolmin_PZI_3-EL_p
20016-00_Tolmin_PZI_4-STR_p
20016-01_Zalogovnik_PZI_1-2 GO_p
20016-01_Zalogovnik_PZI_2-4 ZU_p
20016-01_Zalogovnik_PZI-3-2 EI_p
20016-01_Zalogovnik_PZI-4-2 SI_p
Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema, 28.05.2020
ePRO_izjava_podatki_o_udelezbi
ePRO_navodila ponudnikom
ePRO_reference
ePRO_specifikacije
ePRO_vzorec pogodbe
ePRO_zahtevek_za_podatke_KE
ESPD
PRIROČNIK Z MERILI KAKOVOSTI

Predračun Kategorija 1 (Gorenjska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 2 (Goriška) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 3 (Obalna) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 4 (Notranjska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 5 (Kočevska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 6 (Jugovzhod) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 7 (Koroška) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 8 (Štajerska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 9 (Pomurska) CŠOD DNS Živila 2020
Predračun Kategorija 10 (Zasavska) CŠOD DNS Živila 2020
Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil, pripomočkov za čiščenje in papirne galanterije, 10.1.2020
Razpisna dokumentacija
Ponudba
Izjava
Okvirni sporazum
Povzetek predračuna
Predračun
Sukcesivna dobava kurilnega olja za domove CŠOD, 6.11.2019
Razpisna dokumentacija
Sukcesivno zagotavljanje pisarniškega in drugega materiala, 8.5.2019
Razpisna dokumentacija
Obrazec sukcesivno zagotavljanje pisarniškega in drugega material 
Razpisni obrazci
Sukcesivno zagotavljanje storitev pranja, 25.2.2019
Razpisna dokumentacija
Excel tabela
Zagotavljanje strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v organizacijskih enotah CŠOD
Evidenca aktivnosti po OE z roki
Dobava električne energije organizacijskim enotam CŠOD za 1 leto, 25.9.2018
Razpisna dokumentacija
Dobava električne energije organizacijskim enotam CŠOD za 1 leto, 22.9.2017
Razpisna dokumentacija
Dobava in montaža opreme za CŠOD dom Bohinj, 9.3.2017
Razpisna dokumentacija
Detajli
Tehnično poročilo
Tlorisi s pozicijami
Popis opreme
Rekonstrukcija notranjega dela objekta in zunanja ureditev doma Bohinj, 23.11.2016
ESPD datoteka

Datoteka
POPRAVEK ZA  Zagotavljanje strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v centrali in vseh OE CŠOD, 24.10.2016
Popravek
POPRAVEK ZA SUKCESIVNA DOBAVA KURILNEGA OLJA ZA DOMOVE CŠOD, 20.10.2016
Razpisna dokumentacija

Popravek
 
Zagotavljanje strokovnih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v centrali in vseh OE CŠOD, 7.10.2016
Razpisna dokumentacija

 
SUKCESIVNA DOBAVA KURILNEGA OLJA ZA DOMOVE CŠOD, 7.10.2016
Razpisna dokumentacija
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA RAZPISA, 31.08.2016
Odlocitev o oddaji javnega razpisa
DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE ZA JZP ZA OBJEKT CŠOD "DOM BOHINJ",05.8.2016
Razpisna dokumentacija
Program izvajanja
Seznam objektov
Popisi za razpis
Vprašanja in odgovori
 
DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE ZA JZP ZA OBJEKT CŠOD "DOM BOHINJ", 19.7.2016
CŠOD Bohinj popisi za razpis JN
CŠOD Bohinj popisi za razpis JZP ES
DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE ZA JZP ZA OBJEKT CŠOD "DOM BOHINJ", 15.7.2016
Razpisna dokumentacija
Program izvajanja
Način izračuna prihrankov
Seznam objektov
Popisi za razpis
Vprašanja in odgovori
PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO SANACIJO OBJEKTA CŠOD »DOM BOHINJ«
Razpisna dokumentacija JZP

GRADBENO DOVOLJENJE IN NARAVOVARSTVENO SOGLASJE
Gradbeno dovoljenje št. 351-4182014-14,december 2012
Gradbeno dovoljenje št. 351-4182014-14,december 2014
Naravovarstveno soglasje RS, MOP, Agencije RS za okolje, št. 35620-32282014,december 2014
Pooblastilo

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD
1PGD_CŠOD_sprememba pgd_vodilna mapa
2PGD_CŠOD_naravovarstveno soglasje k spremembi PGD
3PGD_CŠOD_ZVKDS soglasje k spremembi PGD
4PGD_CŠOD_arhitektura
5PGD_CŠOD_vodilna mapa_dop2
6PGD_CŠOD_STATIKA
7PGD_CŠOD_STATIKA2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI
00_VODILNA MAPA
01.2_DETAJLI
01_ NAČRT ARHITEKTURE
02_NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE
03_NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
03.2_ZUNANJA UREDITEV
03.3_ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV IN KRIŽANJ
03.4_NAČRT ZUNANJE KANALIZACIJE
04_NAČRT EL. INŠTALACIJ IN EL. OPREME
EI-CNS
EI-OBJEKT
04.2_ELEKTRO NN PRIKLJUČEK
05_ NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
10_ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
12_ SHEMA OKEN IN VRAT

RAZŠIRJEN ENERGETSKI PREGLED
Razširjen energetski pregled

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …