8. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

8. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

Na konferenci se bodo zbrali strokovnjaki z vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanje ali neformalnim delom z mladimi. Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

Termin: sreda, 26. junij 2024  (predviden začetek ob 9.00, predviden zaključek ob 17.00)

Lokacija: zaradi velikega števila prijav bo konfernca izvedena na dveh lokacijah CŠOD Prvine in CŠOD Bohinj

Program na CŠOD Prvine

Program na CŠOD Bohinj

Namenjena je:

  • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja,
  • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom ter
  • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje na prostem.

Teme:

  • Sodobni didaktični pristopi pri učenju na prostem.
  • Trajnostni razvoj in učenje na prostem.
  • Digitalna tehnologija in učenje na prostem.

Način izvedbe:

Prva predstavitev samostojnega prispevka kot:

  • predstavitev v predavalnici (30 minut) ali
  • delavnica na prostem (45 minut).

Na voljo bodo predavalnice s sodobno digitalno opremo.

Več informacij o načinu izvedbe bo na voljo pred izvedbo konference.

Kotizacija:
Udeležba je brezplačna.

Rok prijave:

  • Rok prijave za udeležbo s prispevkom:                               5. maj 2024
  • Rok prijave za udeležbo brez prispevka:                             9. junij 2024

Prijava udeležbe preko KATISa je obvezna za vse udeležence.

Udeleženci, ki boste na konferenci predstavljali samostojni prispevek, že ob prijavi pošljete strokovni članek v pregled komisiji. Prispevek pošljete na naslov: izobrazevanje@csod.si

O ustreznosti predlogov prispevkov bo odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji bodo o možnosti udeležbe s prispevkom obveščeni do 31. maja 2024.

Navodila za oddajo prispevka

PRIJAVA ZA UDELEŽBO bo preko sistema KATIS.

Kontakt za več informacij:
izobrazevanje@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …