Šola v naravi

Šola v naravi

I.             PROGRAMI ZA VRTCE

Programi za vrtce so usmerjeni v celostno doživljanje narave. Dejavnosti temeljijo na izkustvenem pristopu. Otroci naravo spoznavajo, odkrivajo in doživljajo z vsemi čutili. Vse dejavnosti so prepletene z igro. Otroci se navajajo na samostojnost in razvijajo različne gibalne in socialne spretnosti.
Pri izvedbi programa upoštevamo vseh šest področij kurikuluma vrtca: narava, gibanje, jezik, umetnost, družba, matematika.
Programe izvajajo naslednji domovi: Ajda, Čebelica, Fara, Jurček, Lipa, Medved in Škorpijon.

II.            PROGRAMI ZA OSNOVNE ŠOLE

Šola v naravi je podpora in nadgradnja učnega načrta različnih šolskih predmetov. Program šole v naravi je prepletanje aktivnosti v naravi, spoznavanja okolja ter osebnostnega in socialnega razvoja. Šola v naravi lahko vključuje tudi dneve dejavnosti (kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve). Način življenja z vedno več elektronskega razvedrila in komuniciranja povzroča, da otroci več časa preživijo v zaprtih prostorih, za računalniki in pred televizijo, zato je večdnevno bivanje enkratna priložnost za razvijanje pristnih stikov z vrstniki, socialnih spretnosti in delovnih navad. 

Naravoslovna šola v naravi
Narava je učilnica, učno sredstvo in objekt raziskovanja, na katerem temeljijo naravoslovni predmeti. Znanje, doživljanje in razumevanje naravnih procesov, ki je poleg učenja v razredu pridobljeno tudi v naravnem okolju, je bolj kvalitetno in trajno.

Družboslovna šola v naravi
Okolje je neposreden dokaz delovanja in razvoja človeške civilizacije. Vsako okolje ima svoje zgodovinsko ozadje, v katerega je vpet način življenja in kulturni razvoj ljudi.
Poudarek je na uresničevanju ciljev iz učnih načrtov družboslovnih predmetov, kar se prepleta z različnimi športnimi in ustvarjalnimi dejavnostmi, odvisno od letnega časa in geografske lege doma. V program je vključeno tudi spoznavanje kulturnih znamenitosti in zanimivosti v okolici.

Športna šola v naravi in veščine preživetja v naravi
Tu je poudarek na spodbujanju zdravega načina življenja, izvajanju športnih dejavnosti v naravnem okolju, razvijanju različnih gibalnih spretnosti in uresničevanju ciljev iz učnih načrtov športne vzgoje.
V programu se zvrstijo različne športne discipline, odvisno od možnosti v okolici doma kot so tek na smučeh, kolesarjenje, veslanje, gorništvo, pohodništvo, orientacijski tek, lokostrelstvo, plezanje in spretnosti preživetja v naravi.

Smučarska šola v naravi
V tem programu je poudarek na učenju alpskega smučanja v domovih v bližini smučišč. Poleg učenja različnih zimskih športov učenci spoznavajo tudi zimsko naravo in njene nevarnosti, pa tudi posebnosti okolice.
V domovih so na voljo tudi smuči, palice in čelade za tiste udeležence, ki nimajo svoje opreme. Smučarske čevlje morajo zagotoviti udeleženci sami. Potrebno je doplačilo za smučarske karte in prevoz do smučišča.

Šola v naravi s teki na smučeh
Tek na smučeh omogoča rekreacijo na prostem, druženje, tekmovanje, zabavo. Poudarek je na začetnem učenju teka na smučeh. Program poteka v obliki tečaja ob ugodnih snežnih razmerah. V domovih je za udeležence na voljo celotna oprema za teke na smučeh (čevlji, smuči, palice).
V primeru neugodnih snežnih razmer se program nadomesti z izvedbo naravoslovnega ali športnega programa oziroma programa po dogovoru.

Plavalna šola v naravi
Plavanje se izvaja v obliki 20-urnega tečaja. Učenci izvajajo tudi druge športne, naravosloven ter družboslovne dejavnosti in spoznavajo kulture značilnosti krajine.
V CŠOD Burja je pokrit bazen dimenzij 6 x 20 m, ki je prilagojen za začetno šolo plavanja.
Program plavanja poteka tudi v drugih domovih, kjer je v bližini bazen.  Potrebno je doplačilo za vstopnino v bazen, glede na oddaljenost pa tudi avtobusni prevoz.

Jahalna šola v naravi
Posebnost  doma Škorpijon so islandski konji, na katerih se izvaja program jahanja za začetnike. Konji so manjše rasti, mirni, dobro dresirani in namenjeni popolnim začetnikom že od 8. leta starosti naprej. Učenci na teh konjih zelo hitro premagajo strah, ki izhaja iz nepoznavanja konjev. Program omogoča celovito spoznavanje konja. Učenec preživi  daljši čas med konji. Jih tudi čisti in krtači, jim ureja grivo in rep, mu čisti kopita, ga osedla in odpelje v jahališče, kjer popolnoma samostojno osvoji osnovne tehnike jahanja.

III.          PROJEKTNI TEDNI   

Projektni teden pomeni celostno obravnavo neke teme, kjer učenci sami izbirajo cilje, metode in načine za doseganje rezultatov. Vpeti so v načrtovanje, izvedbo in predstavitev rezultatov, pri čemer jih učitelj usmerja. Učenci so združeni v skupine po interesu in izvajajo naloge preko celega tedna.

IV.         TEMATSKI TEDNI   

V tematskem tednu je poudarek na temi, ki jo učenci skozi različne učne vsebine spoznajo tekom tedna. Program poteka po principu klasične šole v naravi. Vsebine so medpredmetno povezane z osnovno temo tedna in so prepletanje naravoslovnega, družboslovnega in športnega področja.

V.         PROGRAMI ZA NADARJENE 

Programi za nadarjene so prilagojeni sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležijo se jih lahko učenci, ki so nadarjeni ali jih posebej zanima neko področje. 
Šole program izberejo glede na interes otrok in ga izpeljejo v okviru interesnih dejavnosti, dodatnega pouka, priprave seminarske oziroma raziskovalne naloge ali realizacije individualiziranega programa za nadarjene. Dve ali tri šole lahko skupaj prijavijo program na razpisane termine.

VI.          PROGRAMI ZA SREDNJE ŠOLE

Program je namenjen dijakom vseh letnikov srednjih šol za izvedbo terenskega dela posameznih predmetov, ki jih dopolnijo z drugimi vsebinami v program šole v naravi ali projektni teden. Programe med vikendi in programe obveznih izbirnih vsebin izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj, po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma.

VII.           PROGRAMI MEDNARODNE IZMENJAVE

Program mednarodne izmenjave je namenjen šolam, ki šolo v naravi izvajajo v sklopu šolskega programa mednarodne izmenjave z drugimi šolami v okviru evropskih projektov. Šola mora na prijavnici zabeležiti ime in tip projekta, v času izvedbe pa posredovati dokazilo o izvajanju projekta (kopijo prijave oziroma odobritve projekta). 
Program izvajajo učitelji CŠOD ali udeleženci sami ali skupaj, po predhodnem dogovoru šole z vodjo doma. Prevajanje v tuje jezike uredi šola.

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu – v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …