Stiški rokopisi in grad Bogenšperk

Stiški rokopisi in grad Bogenšperk

Naslov: CŠOD DC Dolenjska 
Kontakt: Špela Cesar
E-pošta: spela.cesar@csod.si
Telefon: 041 282 196
               
041 467 231 (Štefka Brodar)

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

 

Samostan Stična je edini še delujoči cisterijanski samostan v Sloveniji, je spomenik državnega pomena in tudi skrbnik edinstvenih Stiških rokopisov. Obisk najstarejšega dela samostana, tiha srečanja z njegovimi prebivalci in spoznavanje rokopisnih veščin je resnično doživetje. Ta kraj je bil tudi v 17. stoletju prava zakladnica znanja, v katero se je večkrat vračal Janez Vajkard Valvasor po številne informacije, ki jih je potreboval pri pisanju njegovega največjega dela Slava Vojvodine Kranjske, katerega original si ogledamo na gradu Bogenšperk.

                                    

Grad Bogenšperk je kulturni spomenik državnega pomena in nekoč dom enega najpomembnejših mož naše preteklosti, polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja.  Sodi med mlajše gradove v Sloveniji in ni bil grajen z obrambnim namenom, saj je bil zgrajen v obdobju, ko so gradovi izgubljali vojaško vlogo in se postopno spreminjali v udobne plemiške rezidence. Vredna ogleda je tudi zbirka, ki prikazuje vraževerje in vraže na Slovenskem, poudarek pa je na 17. stoletju, ko je bilo v razcvetu verovanje v čarovnice in lov na njih.

Trajanje: od 9.00 do 13.00.

Stroški (šolsko leto 2023/24):

  • Vstopnina – 3,00 € Muzej krščanstva na Slovenskem,
  • vstopnina - 4,50 € Grad Bogenšperk,
  • prispevek za CŠOD - 2 €.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …