Seminar Danes se učimo zunaj

Seminar Danes se učimo zunaj

Na seminarju bodo udeleženci spoznali različne aktivnosti učenja na prostem, posebnosti funkcioniranja skupine na prostem, pripomočke ter aktivnosti učenja na prostem, povezane s kurikulumom, motivacijo in refleksijo. 

Cilj seminarja je opolnomočiti učitelje šol in druge strokovne delavce za izvedbo pouka na prostem.  Z izkustvenim učenjem v naravi spoznati  različne pristope, oblike in metode poučevanja na prostem za izvedbo učnih vsebin in dni dejavnosti.

S praktičnimi primeri spodbuditi kreativnost učiteljev za inovativno izvedbo učenja na prostem. 

Namenjena je

  • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
  • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Trajanje: 16 pedagoških ur (PU)

Program:

  • seminar z delavnicami različnih aktivnosti na prostem - 16 PU
    • Izvedba učnih vsebin na prostem
    • Medpredmetna izvedba dneva dejavnosti na pohodu
    • Interdisciplinarni dan dejavnosti na prostem (v okolici šole)
  • seminarska naloga

Termin: začetek petek, 24. 9. 2021 ob 14.00; zaključek sobota, 25. 9. 2021 ob 17.00

Lokacija: CŠOD PrvineDobrljevo 22, 1413 Čemšenik

Kotizacija: kotizacija za udeležence iz VIZ je sofinancirana s strani MIZŠ in je v višini  64,66 €.

Kotizacija vključuje izvedbo programa in gradivo.

Bivanje in prehrano lahko udeleženci koristijo v CŠOD Prvine (42 € za polni penzion z vključenim dodatnim kosilom)

Vrednotenje: 1 ali 1,5 točke (vključno s seminarsko nalogo) glede na mesto zaposlitve po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

Prijave: preko sistema KATIS

 

Udeleženci, ki bodo v okviru izobraževanja pripravili prispevek, skladen z objavljenimi standardi in kombinacijo različnih pristopov, bodo imeli na 6. nacionalni konferenci Didaktika učenja na prostem, prednostno možnost predstavitve svojega prispevka v obliki referata, delavnice ali plakata.

Kontakt za več informacij
Irena Kokalj, 01 2348 621, irena.kokalj@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …