Seminar Danes se učimo zunaj

Seminar Danes se učimo zunaj

Na seminarju bodo udeleženci spoznali različne aktivnosti učenja na prostem, posebnosti funkcioniranja skupine na prostem, pripomočke ter aktivnosti učenja na prostem, povezane s kurikulumom, motivacijo in refleksijo. 

Cilj seminarja je opolnomočiti učitelje šol, vzgojitelje in druge strokovne delavce za izvedbo pouka na prostem.  Z izkustvenim učenjem v naravi spoznati različne pristope, oblike in metode poučevanja na prostem za izvedbo učnih vsebin in dni dejavnosti. S praktičnimi primeri spodbuditi kreativnost učiteljev za inovativno izvedbo učenja na prostem, uporabo IKT pri učenju na prostem.

Namenjena je

  • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
  • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Trajanje: 16 pedagoških ur (PU)

Program:

  • seminar z delavnicami različnih aktivnosti na prostem - 16 PU
    • Izvedba učnih vsebin na prostem
    • Medpredmetna izvedba dneva dejavnosti na pohodu
    • Interdisciplinarni dan dejavnosti na prostem (v okolici šole)

Termin: začetek petek, 24.3.2023 ob 14.00; zaključek sobota, 25.3.2023 ob 17.00

Lokacija: CŠOD PrvineDobrljevo 22, 1413 Čemšenik

Kotizacija: kotizacija za udeležence je 95 €.

Kotizacija vključuje izvedbo programa, gradivo in kavo s prigrizki.

Bivanje in prehrano lahko udeleženci koristijo v CŠOD Prvine (polni penzion z vključenim dodatnim kosilom po veljavnem ceniku; pribl. 52 €)

Vrednotenje: 1 točka po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

Prijave: preko sistema KATIS


Kontakt za več informacij
Irena Kokalj, 01 2348 621, irena.kokalj@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …