Seminar Poučujmo zunaj

Seminar Poučujmo zunaj

Na seminarju bodo udeleženci spoznali različne aktivnosti učenja na prostem, posebnosti funkcioniranja skupine na prostem, pripomočke ter aktivnosti učenja na prostem, povezane s kurikulumom, motivacijo in refleksijo. 

Cilj seminarja je opolnomočiti učitelje šol, vzgojitelje in druge strokovne delavce za izvedbo pouka na prostem.  Z izkustvenim učenjem v naravi spoznati različne pristope, oblike in metode poučevanja na prostem za izvedbo učnih vsebin in dni dejavnosti. S praktičnimi primeri spodbuditi kreativnost učiteljev za inovativno izvedbo učenja na prostem, uporabo IKT pri učenju na prostem.

Namenjena je

  • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
  • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Trajanje: 16 pedagoških ur (PU)

Program:

  • seminar z delavnicami različnih aktivnosti na prostem - 16 PU
    • Izvedba učnih vsebin in različnih šolskih predmetov na prostem
    • Pohod z usmerjenimi dejavnostmi
    • Medpredmetna izvedba dneva dejavnosti na  prostem

Termin: začetek petek, 22.3.2024 ob 14.00; zaključek sobota, 23.3.2024 ob 17.00

Lokacija: CŠOD PlaninkaSlivniško Pohorje 39, 2208 Pohorje

Kotizacija: kotizacija za udeležence preko KATISa je 52,92 €.

Kotizacija vključuje izvedbo programa, gradivo in kavo s prigrizki.

Bivanje in prehrano lahko udeleženci koristijo v CŠOD Planinka (polni penzion z vključenim dodatnim kosilom po veljavnem ceniku; pribl. 55 €)

Vrednotenje: 1 točka po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

Prijave: preko sistema KATIS


Kontakt za več informacij
Irena Kokalj, 01 2348 621, irena.kokalj@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …