Seminar Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo

Seminar Naučimo otroke kritično razmišljati in opazovati naravo

V okviru tega usposabljanja bodo udeleženci pridobili znanje, kako učence naučiti opazovati, spodbujati njihovo radovednost, razvijati znanstveni pristop pri raziskovanju, kritično mišljenje, izražanje svojih zamisli, razpravljanje z zagovarjanjem na osnovi dokazov ter kritično sprejemanje zamisli drugih. Izobraževanje bo povezano s projektom BEETLES (Better Environmental Education, Teaching, Learning & Expertise Sharing), ki ga izvaja Lawrence Hall of Science Kalifornija n v katerega je vključen tudi CŠOD.

Cilji:

- ugotoviti pomen in vrednost natančnega in podrobnega opazovanja 
- spoznati metode, ki učencem pomagajo izboljšati opazovalne veščine
- spoznati metode za doseganje angažiranosti, smiselnega povezovanja in poglobljenega učenja
- organizirati učenje na prostem po "učnem ciklu" 
- kritično ovrednotiti pomen dokazov pri naravoslovju in reševanju problemov
- udeleženci bodo izkusili dejavnosti na prostem, ki omogoča kompleksno in kritično mišljenje
- ovrednotiti pomen naravoslovja za spodbujanje radovednosti in razumevanja naravnih procesov  
- ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na 'raziskovalno mrzlico'  
- spoznati pomen uporabe znanstvenega jezika pri naravoslovju 

Trajanje: 16 pedagoških ur (PU)

Program:

  • seminar z delavnicami različnih aktivnosti - 16 PU:
    • Opazovanje
    • Poučevanje in učenje 
    • Dokazi in razlage
  • seminarska naloga

Termin: začetek petek, 8. 10. 2021 ob 14.00; zaključek sobota, 9. 10. 2021 ob 17.00         

Lokacija: CŠOD TrilobitJavorniški Rovt 25, 4270 Jesenice

Kotizacija: kotizacija za udeležence iz VIZ je sofinancirana s strani MIZŠ in je v višini 47,74 €.

Kotizacija vključuje izvedbo programa in gradivo.

Bivanje in prehrano lahko udeleženci koristijo v CŠOD Trilobit (42 € za polni penzion z vključenim dodatnim kosilom, ečposteljne sobe).

Vrednotenje: 1 ali 1,5 točke (vključno s seminarsko nalogo) glede na mesto zaposlitve po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

Prijave: preko sistema KATIS
 

Udeleženci, ki bodo v okviru izobraževanja pripravili prispevek, skladen z objavljenimi standardi in kombinacijo različnih pristopov, bodo imeli na 6. nacionalni konferenci Didaktika učenja na prostem prednostno možnost predstavitve svojega prispevka v obliki referata, delavnice ali plakata.

Kontakt za več informacij
Irena Kokalj, 01 2348 621, irena.kokalj@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …