Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka

Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka

Naslov: DC Dolenjska
Kontakt: Špela Cesar
E-pošta: spela.cesar@csod.si
Telefon: 041 282 196, 041 467 231

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

 

     

Iz različnih smeri Slovenije prispemo do vasi Rašica, kjer se je rodil začetnik slovenske književnosti, avtor prve slovenske knjige in protestantski duhovnik Primož Trubar. Na lokaciji Muzej Trubarjevi kraji si ogledamo Trubarjevo domačijo s spominsko sobo ter mlin, žago in gospodarsko poslopje.

Pot nas nato vodi skozi manjše vasi, travnike, gozdove z vidnimi in izrazitimi ter s številnimi kraškimi pojavi - vrtačami. Skozi dolenjske gozdove kraškega sveta se peljemo mimo kraja Videm - Dobrepolje do vasi Krka, kjer spoznamo Krško jamo. V Krški jami izvira reka Krka, čudovita dolenjska zelena lepotica, ki se izliva v reko Savo. Spoznamo notranjost Krške jame z značilnimi živalskimi predstavniki, ki živijo v njej. V zunanjem delu ob izviru si poleg geološke podlage ogledamo tudi biotsko pestrost rastlin in živali tako v vodi in ob njej. Z učnimi pripomočki določimo fizikalne in kemijske lastnosti vode.

Pot nadaljujemo do vasi Muljava, kjer si ogledamo rojstno hišo slovenskega pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča in celoten muzej na prostem. Muzej na prostem je edinstven primer ohranjene slovenske domačije, ki obsega hišo, čebelnjak s panjskimi poslikavami, kaščo, sušilnico za lan, hlev in Krjavljevo kočo ob neposredni bližini naravnega amfiteatra, kjer se vsako poletje izvajajo gledališke predstavitve Jurčičevih del.

Program je primeren za učence in učenke osnovnih šol.       

Doplačila

Muzej Trubarjevi kraji - Trubarjeva domačija z muzejem
Krška jama
Muzej na prostem Muljava - Jurčičeva domačija.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …