Micro:bit na šoli

Micro:bit na šoli

Zaključek projekta in razglasitev zmagovalca

LJUBLJANA, 21. maj 2019 – Code Week Slovenija, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Microsoft Slovenija so predstavili rezultate projekta za spodbujanje sodobnih pristopov k razvoju digitalnih veščin v osnovnih šolah, poimenovan Micro:bit na šoli. V okviru projekta je 16 osnovnih šol prejelo mikrokrmilnike BBC Micro:bit, majhne računalnike, ki omogočajo brezmejne možnosti ustvarjalnega učenja in poučevanja, od razvoja robotov, programiranja zabavnih matematičnih iger do sestavljanja glasbenih inštrumentov. Najboljšo izmed nastalih rešitev so danes predstavili na NT konferenci.  

Predstavitvi rešitev, ki so jih s pomočjo mikrokrmilnikov izdelal učenci in njihovi učitelji, je sledila razglasitev zmagovalca – ekipa Dvojezične osnovne šole Genterovci. Šolarji so s pomočjo učitelja Andreja Varšića izdelali alarmno napravo, ki varuje osebne predmete, tako da lastnika opozori, če jih kdo premika. Zmagovalna ekipa iz Prekmurja bo svoj projekt predstavila strokovni javnosti 21. maja na letošnji NT konferenci v Portorožu.

Na podlagi izvirnosti in ustvarjalnosti, ki so jo šole pokazale v svojih prijavah, je v projektu sodelovalo 15 šolskih ekip iz 16 osnovnih šol iz vse Slovenije: OŠ Šentvid – Ljubljana, OŠ Radlje ob Dravi - Radlje ob Dravi, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad - Gornji Grad, OŠ Ljubno ob Savinji - Ljubno ob Savinji, Dvojezična OŠ Genterovci – Genterovci, OŠ Tončke Čeč – Trbovlje, OŠ Bistrica ob Sotli - Bistrica ob Sotli, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici - Sveti Jurij ob Ščavnici, OŠ Idrija – Idrija, OŠ Jožeta Moškriča – Ljubljana, OŠ Cerklje ob Krki - Cerklje ob Krki, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica - Srednja Bistrica, OŠ Brežice – Brežice, OŠ Marije Vere – Kamnik, OŠ Stična - Ivančna Gorica in OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige – Marezige. Sodelujočim šolam so bila na voljo tudi začetna izobraževanja za delo z mikrokrmilniki oziroma mentorstva za učitelje, ki jih je koordiniral Microsoft Slovenija. Projekt se je začel novembra 2018, ko se je na razpis prijavilo 50 osnovnih šol iz vse Slovenije.

»Veseli me, da smo s projektom spodbudili še več šol, v katerih so se učenci in učitelji programirali ter ustvarjali tehnologijo v povezavi z različnimi vsebinami in šolskimi predmeti. Prav ta preplet vsebin je nujen za opolnomočenje šolarjev in izkoriščanje priložnosti informacijske družbe,« je povedala Katja K. Ošljak, ambasadorka projekta Code Week.

»90 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji bo leta 2020 zahtevalo digitalne spretnosti, hkrati pa raziskave kažejo, da 40 odstotkov Evropejcev še nima niti osnovnih tovrstnih znanj. To pomembno vpliva na njihove priložnosti v svetu, ki ga poganjajo računalniki in računalniška koda,« je povedala Marina Wolpoti, vodja za področje izobraževanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Albaniji pri Microsoftu. »Pri Microsoftu smo dolgoletni podpornik prizadevanj za krepitev digitalnih veščin. Med drugim smo si zadali cilj, da v dveh letih petim milijonom mladim Evropejcem zagotovimo dostop do računalniških izobraževanj in digitalnih spretnosti. Tudi zato smo z veseljem sodelovali pri projektu Micro:bit na šoli, ki je učiteljem in učencem približal svet programiranja na zabaven in ustvarjalen način.«

Kaj je BBC Micro:bit?

BBC Micro:bit so majhni računalniki, ki mladim ne glede na obstoječo raven znanja omogočajo ustvarjalno spoznavanje tehnologije in programiranja. Vsak BBC Micro:bit je opremljen s procesorjem, 25 lučkami LED, z dvema gumboma, s 25 priključnimi nožicami, tipali za svetlobo, temperaturo in premikanje, podporo za brezžično komunikacijo ter z vmesnikom USB. V učilnicah po vsem svetu se uporablja že več kot dva milijona BBC Micro:bitov. Za razvoj in podporo skrbi neprofitna organizacija Micro:bit Educational Foundation, ki so jo leta 2016 ustanovili BBC, Arm, IET in Nominet, med ustanovnimi partnerji pa so tudi Microsoft, Samsung, Lancaster University in drugi.

Materiali šol z dovoljenjem za objavo:

http://www.ossentvid.si/microbit/
https://twitter.com/osradlje/status/1128609769391034371/photo/1
http://www.osbistricaobsotli.si/microbit-na-soli/
http://informatika.splet.arnes.si/2019/04/28/fizicno-racunalnistvo-s-pomocjo-microbita/
http://microbit.osmarezige.si/2019/05/16/video-predstavitev-projekta-microbit-na-soli/

------------------------

Seznam šol, izbranih na razpisu projekta Micro:bit na šoli

Vabimo vas k sodelovanju v projektu Micro:bit na šoli. Projekt usmerjata Code Week Slovenija in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v sodelovanju  z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in podjetjem Microsoft Slovenija (sponzor). CŠOD bo vsaki od 15 šol, ki bodo izbrane na razpisu, dal v uporabo 15 mikrokrmilnikov micro:bit, z uporabo katerih bodo učitelji nadgrajevali in ponazarjali učne vsebine v 2. in 3. triadi, učenci pa pridobivali digitalne veščine. Rok za oddajo prijav prek spletnega obrazca je 5. december do 14. ure.

Predstavitev projekta

Namen projekta je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi. Tako je namen projekta povezovanje in vključevanje digitalnih veščin pri pouku angleščine, matematike, slovenščine, kemije, fizike, zgodovine, geografije, umetnosti in vseh ostalih predmetov; prav tako je implementacija mikrokrmilnikov zaželena pri drugih dejavnostih, ki jih na šoli vodijo učitelji – kot so dodatni/dopolnilni pouk in krožki. Uporaba tehnologije in poučevanje programiranja namreč nista cilj sama sebi, temveč naj učencem omogočita bolj zanimivo in ustvarjalno učenje.

Cilji projekta:

 1. izvajanje rednih učnih ur, dodatnega ali dopolnilnega pouka ali krožkov z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit;
 2. uporaba mikrokrmilnikov micro:bit in druge računalniške opreme z namenom ponazoritve učnih vsebine in z namenom reševanja nalog;
 3. povezovanje učnih vsebin z digitalnimi veščinami;
 4. razvoj računalniškega mišljenja in poučevanje osnovnih programerskih konceptov;
 5. javna predstavitev najzanimivejšega projekta oziroma rešitve, ki bo nastala ob uporabi mikrokrmilnikov micro:bit v okviru šolskih dejavnosti.

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice oz. članice in člani šolskih projektnih timov

načrtovali in razvijali digitalne veščine učencev, pridobljene s pomočjo uporabe mikrokrmilnikov pri učnih urah, dodatnem oziroma dopolnilnem pouku ali krožkih.

Faze projekta:

 1. faza: javni poziv šolam, 12. november 2018;
 2. faza: uradni zagon in predstavitev projekta šolam, 28. november 2018 ob 14. uri na MIZŠ;
 3. faza: izbor 15 šol, 7. december 2018;
 4. faza: predaja opreme šolam in dodelitev mentorjev šolam, 20. december;
 5. faza: delo z mikrokrmilniki na šolah, do 12. aprila 2019;
 6. faza: predstavitev šolskih projektov, 12. april 2019 (uradni zaključek projekta).

Kaj z vključitvijo v projekt pridobijo šole?

 • Vsaka šola prejme 15 mikrokrmilnikov micro:bit.
 • Začetna izobraževanja za delo z mikrokrmilniki oziroma mentorstva za učitelje, ki jih koordinira Microsoft Slovenija.
 • Vključitev šole v projekt Europe Code Week.
 • Možnost mreženja in izmenjave primerov dobre prakse med sodelujočimi šolami.
 • Možnost objave gradiv, ki bodo nastala kot rezultat dela v projektu.
 • Potrdilo o sodelovanju v projektu za napredovanje v naziv (pod pogojem izpolnitve vseh obveznosti v projektu).

Točkovanje učiteljev

Koordinatorju projekta na šoli prejme potrdilo z dvema točkama (potrdilo izda CŠOD) za vodenje in koordiniranje izvenšolskega inovacijskega projekta.

Ostali učitelji, ki bodo na šoli sodelovali v projektu, prejmejo vsak po eno točko za delo v okviru inovacijskih projektov -  potrdilo bo izpolnil vodja/koordinator projekta na posamezni šoli in podpisal ravnatelj.

Pogoji za prijavo šol

H kandidaturi vabimo osnovne šole, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo učitelje, ki želijo in bodo uporabljali mikrokrmilnike micro:bit pri pouku;
 • v okviru projekta bodo spodbujale razvoj digitalnih veščin, kot je računalniško mišljenje;
 • uporaba mikrokrmilnikov in povezovanje z vsebinami iz učnega načrta pri različnih predmetih (ne le v okviru računalništva npr.);
 • pri pouku in uporabi mikrokrmilnikov micro:bit bodo spodbujale ustvarjalnost;
 • o svojih aktivnosti z mikrokrmilniki bodo napisale poročilo/novičko in ga objavile na spletni strani šole;
 • na zaključni prireditvi (predvidoma 12. aprila 2019 na MIZŠ v Ljubljani) bodo učitelji in učenci predstavili svoje delo z mikrokrmilniki micro:bit pri pouku.

Uporabo mikrokrmilnikov micro:bit priporočamo pri pouku v 2. in 3. triadi.

Podrobnejši pogoji so razvidni iz priložene prijavnice.

Rok prijave: 5. december 2018 do 14. ure. Povezava do spletne prijavnice: http://bit.ly/prijava_microbit.

Vloge, ki ne bodo oddane v zgoraj določenem roku, bo komisija za izbor šol zavrnila.

Izbor šol

Na osnovi poslanih prijav bo izbranih 15  šol, na temelju sledečih kriterijev:

 • geografska pokritost in ustrezno razmerje med mestnimi ter primestnimi šolami;
 • zmožnost zagotoviti vsaj dva (2) učitelja, ki bosta vodila in poskrbela za izvedbo projekta na šoli;
 • opis ideje za povezovanje učnih vsebin oziroma medpredmetno sodelovanje pri uporabi mikrokrmilnikov micro:bit.

Natančnejše informacije o vsebini, namenu in poteku projekta bodo predstavljeni in pojasnjeni vsem zainteresiranim predstavnikom šol na uvodnem dogodku, 28. novembra ob 14. uri na MIZŠ v Ljubljani.

Morebitne izbrane šole, ki ne bodo izvedle vseh predvidenih aktivnosti, s tem nepreklicno izgubijo možnost uporabe mikrokrmilnikov in so jih obvezane vrniti CŠOD najkasneje v petnajstih (15) dnevih po uradnem zaključku projekta.

Postopek obravnavanja vlog

O izboru šol bo odločala komisija, ki jo sestavljajo predstavnica projekta Code Week in predstavnika CŠOD ter MIZŠ. Šole bodo o izboru obveščene najkasneje do 11. decembra 2018.

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na info@codeweek.si

Katja K. Ošljak
Ambasadorka projekta Code Week

Zoran Petrov
Svetovalec direktorja CŠOD

Priloga - prijavnica: http://bit.ly/prijava_microbit

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …