6. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

6. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

Na konferenci se bodo zbrali strokovnjaki z vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanje ali neformalnim delom z mladimi. Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

Termin: 25. avgust 2022

Lokacija: CŠOD Prvine in CŠOD Gorenje

Program na CŠOD Prvine - končni

Program na CŠOD Gorenje - končni

Konferenčno gradivo - povzetki prispevkov - končno

Namenjena je:

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
 • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje na prostem

Teme:

 • estetski pristop
 • raziskovalni pristop
 • pristop »Model roke«
 • pristop »skrivnostnost«
 • IKT in učenje na prostem
 • Drugi inovativni pristopi učenja na prostem

Način izvedbe:

 • program na lokaciji bomo prednostno izvajali v učilnici na prostem
 • podrobnejše pogoje pravila PCT bodo določali nacionalni predpisi v veljavi v času izvedbe konference
 • več informacij o načinu izvedbe bo na voljo na lokaciji v času izvedbe konference

  Prijave in kotizacija:
Udeležba je brezplačna, kotizacije ni. Stroški bodo kriti iz projekta IJZ II.

Vpis v KATIS bo urejen naknadno. 

 • Rok prijave za udeležbo s prispevkom:                               13. junij 2022
 • Rok prijave za udeležbo brez prispevka:                             30. junij 2022

O ustreznosti predlogov prispevkov bo odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji bodo o možnosti udeležbe s prispevkom obveščeni do 30. junija 2022.

PRIJAVNICA

Kriteriji za prispevke:
Naslovnica za prispevek (PPT)
Udeleženci, ki boste na konferenci predstavljali lasten prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, morate v roku oddati prijavo s predstavitvijo prispevka, ki mora vključevati:

1. jasno in jedrnato predstavitev lastnega inovativnega prvič predstavljenega prispevka – povzetek (do 2500 znakov),

2. opis uporabe pristopov učenja na prostem, zaželeno povezovanje več pristopov učenja na prostem (prednost bodo imeli prispevki, ki bodo povezovali več pristopov),

3. opis izvedbe aktivnosti v praksi in novih ugotovitev, ki iz izvedbe izhajajo (pomembna je prenosljivost v prakso),

4. argumentacijo, v čem je aktivnost inovativna (inovativnost metod, pristopov, povezovanja pristopov, uporabe pripomočkov …).

  

Kontakt za več informacij:
Zoran Petrov, 051 600 923, zoran.petrov@csod.si


Del konference poteka v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …