Načrt šole v naravi

Načrt šole v naravi

Učne vsebine, ki jih izbere šola iz programa izbranega doma, so osnova za pripravo programa Šole v naravi.

Vodja doma zato že pred začetkom šolskega leta na šolo pošlje Načrt šole v naravi in ostale dokumente, ki so potrebni za organizacijo šole v naravi. Šola lahko tako učne vsebine in cilje, ki bodo realizirani v šoli v naravi, vključi v letni delovni načrt.

Šola izmed ponujenih učnih vsebin prioritetno izbere tiste, ki jih predvidi v izvedbi programa. Izbere tudi cilje, katerim naj učitelji CŠOD pri izvajanju namenijo več pozornosti.

Učne vsebine s cilji so del dokumenta Načrt šole v naravi, ki ga vodja doma CŠOD pošlje na šolo. Vse učne vsebine pa so objavljeni tudi na spletni strani pod rubriko Programi šole v naravi.

Načrt šole v naravi

PROGRAMI ŠOLE V NARAVI V DOMOVIH CŠOD

PROGRAMI DNEVNIH CENTROV CŠOD

SEZNAM DOMOV

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …