Jama Dimnice

Jama Dimnice

Jama Dimnice

       

Kontakt: Violeta Lovko
E-pošta: rakov.skocjan@csod.si
Mobilni telefon:  031 362 800

Mesto srečanja z izvajalci: ob 9.00 parkirišče pri OMV bencinskem servisu, Mestni trg 7 v Kozinipovezava na zemljevid

Jama Dimnice se nahaja 8 km od izvoza z avtoceste pri Kozini pri vasi Slivje.

ŠOLE:    Prosti termini>Prijavnica  

DOBRODOŠLI V VRAŽJEM PODZEMLJU

Dnevni center Dimnice v soglasju z jamarji in lokalno skupnostjo izvaja naravoslovne dneve v jami Dimnice in njeni okolici. Iz brezna izhaja pozimi toplejši jamski zrak, ki na stiku z zunanjim kondenzira, kar se kaže kot steber »dima«. Domačini so domnevali, da izhaja iz hudičeve prekajevalnice mesa ali dimnice.

Program je usklajen s šolskimi učnimi načrti in predznanjem ter prilagojen psihofizičnim sposobnostim otrok in mladine.

Program izvajamo preko celega leta in ga prilagajamo vremenskim pogojem. 

Krasoslovje je veda o krasu, katere svetovna matica je Slovenija. Združuje znanje o kraškem podzemlju, biospeleologijo, geografijo krasa in njegovo varovanje. Učenci in dijaki se seznanijo s kraškim tipom površja, njegovim razvojem, rabo tal, sožitjem človeka s krasom v preteklosti in danes,  hidrološko krhkostjo. Več kot polovica državljanov Slovenij pije kraško vodo in je tako življensko odvisna od krasa. 

Slovenija je svetovna zibelka jamarstva, ki je dokumentirano raziskovanje podzemlja. 

V jami Dimnice in okolici spoznamo kraško jamo, podzemeljske in površinske kraške oblike (stik rečnega s kraškim površjem, vrtača, brezno) in opazujemo sožitje človeka z naravo.

    

Tematski sklopi:

- kraške oblike,
- jamska klima in živalstvo,
- varovanje okolja,
- raznolikost v naravi,
- onesnaženost vode in samočistilna sposobnost kraških voda
- prilagoditev človeka na naravne razmere

Potek naravoslovnega dneva

Na razgledišču si ogledamo značilnosti pokrajine in sožitja človeka z naravnimi danostmi na stiku med normalnim in kraškim površjem, tj. Brkini in Matarskim podoljem s Čičarijo.

Nadaljujemo z obiskom jame Dimnice. Po seznanitvi z jamarskimi "zlatimi pravili" in naravovarstvenimi zahtevami se podamo po spiralno speljanem poltunelu. Spoznamo vegetacijske pasove ob vhodu v brezno. V jami spoznamo Plesno dvorano, Vilinsko dvorano, Belo dvorano, 22 m visoke kapniške stebre, zavese, vodni rov, ostanke vodovodnega zajetja, anemolite, grušč in druge oblike v jami. Spoznamo pa tudi kolonije svetlečih bakterij na stropu in netopirje.

Pri spoznavanju površinskega dela pa spoznamo slepo dolino Mrzlice, toplotni obrat, polgoli kras, delane vrtače, profil prsti, poraščenost površja, ponor.

Dejavnosti sklenemo v vasi Slivje, kjer se ustavimo v cerkvi sv. Martina s poslikavami, ki prikazujejo negativne biblijske like kot fašistične, pozitivne pa kot slovenske. 

Trajanje: od 9.00 do 13.00

Oprema: Otroci naj imajo opremo, primerno vremenskim razmeram na dan izvedbe dejavnosti: pohodno obutev (tudi kaj za preobut in preobleč), toplejšo obleko za v jame (temperatura zraka se giblje od –3° do +10°C), nahrbtnik, pelerino in dežnik, repelenti za klope, malico, baterijsko svetilko (obvezna), pisalo, podloge za pisanje za manjše skupine in veliko dobre volje.

Stroški:
2 EVR/otroka za stroške CŠOD
3 EVR/otroka za vstopnino v jamo Dimnice

Varnost:
Poti v jami so varno dostopne, rovi so veliki, poti so posute z gramozom, na strmejših odsekih so preproge in ograje.

Na površju hodimo po kolovozih, stezah, kratek odsek po asfaltu.

    

Več informacij: Violeta Lovko 031 362 800.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …