Razvoj CŠOD

Razvoj CŠOD

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je leta 1992 ustanovila Vlada Republike Slovenije, z namenom, da šolo v naravi  sistemsko vključimo v program dela osnovnih šol. Center deluje v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, ki zagotavlja sredstva za njegovo delovanje ter prostorski razvoj.

Z ustanovitvijo Centra je postalo načrtovanje in organiziranje šole v naravi veliko lažje. Šole z njegovo pomočjo izpeljejo načrtovane vsebine s področja  naravoslovja, družboslovja in športa.

Razvoj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti je bil v minulih letih dokaj intenziven. Center je sprejel pod svojo streho prve učence aprila 1993, ko so odprli dom Škorpijon na Velikem Boču v bližini Maribora. Na drugem koncu Slovenije, na Gorenjskem, je junija istega leta začel z delom dom Trilobit na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami. To sta bila vojaška objekta, ki ju je država dala v upravljanje CŠOD-ju.

Leto 1994 je bilo za CŠOD uspešno, saj so bili odprti kar trije novi domovi – Ajda na Libeliški Gori, Rak v Rakovem Škocjanu in Medved na Medvedjem Brdu nad Logatcem. Vsi domovi, ki so izvajali program, imenovan Življenje v naravi, so sprejemali samo učence od 5. razreda osnovne šole in srednješolce.

Septembra 1995 je bila na Čatežu pri Trebnjem obnovljena podružnična osnovna šola, ki je dobila ime Čebelica. Prvič je CŠOD sprejel v večjem številu tudi učence 3. in 4. razreda osnovne šole v programu zgodnjega naravoslovja. Odziv šol je bil prav neverjeten, saj je bilo takrat veliko tretje- in četrtošolcev zaradi pomanjkanja prostora odklonjenih.

V letu 1996 smo odprli domove Štrk, Bohinj, Breženka in Kranjska Gora. Razen Štrka to niso bili več vojaški objekti, pač pa počitniški domovi in hoteli. Leta 1997 je bil na novo odprt samo dom Lipa v Črmošnjicah pri Semiču, ki je namenjen učencem od 1. do 4. razreda.

Septembra 1998. leta sta bili otvoritvi domov Kavka na Livških Ravnah nad Kobaridom in Fara v občini Kostel, maja leta 1999 pa dom Burja v Seči pri Portorožu. Jeseni istega leta je bil CŠOD bogatejši še za en nov objekt – dom Vojsko na Vojskem nad Idrijo.

Januarja leta 2000 je prvo skupino učencev sprejel dom Planinka na Hočkem Pohorju, januarja 2001 dom Gorenje  v istoimenskem kraju pod Roglo, junija 2002 pa dom Radenci ob Kolpi v Beli krajini.

V letu 2002 sta se Centru šolskih in obšolskih dejavnosti priključila tudi dva dijaška domova, ki poleg osnovne dejavnosti izvajata še program šole v naravi – dom Jurček in Soča. V letu 2003 sta se domovom priključila dom Peca in mladinsko prenočišče na Ptuju. Leta 2005 je bil s pomočjo evropskih sredstev zgrajen prvi del doma v Planici, v letu 2007 pa je bil dograjen še hotelski del s telovadnico.

V letu 2015 je CŠOD med domove vključil dom v Cerknem. 

Leto Mesec Dom
1993 april Škorpijon
junij Trilobit
1994 september Ajda
oktober Rak
november Medved
1995 september Čebelica
1996 januar Kranjska Gora
maj Bohinj
maj Štrk
junij Breženka
1997 oktober Lipa
1998 september Kavka
september Fara
1999 maj Burja
september Vojsko
2000 januar Planinka
2001 januar Gorenje
2002 junij Radenci
marec Jurček
marec Soča
2003 april Peca
junij Ptuj
2005 marec Planica
2007 november Planica – hotelski del
2015 januar Cerkno

Vzporedno z domskim programom se je razvijal tudi program v dnevnih centrih, ki izvajajo dneve dejavnosti. Začel se je z naravoslovnim dnem v Arboretumom Volčji Potok in nadaljeval s kulturnim dnem v Groharjevi hiši na Sorici. Pridružil se je ogled kulturnih znamenitosti Ljubljane in ogled živalskega vrta. Tako se je razpredla mreža izpostav po vsej Sloveniji: Čopova hiša v Žirovnici, Rakov Škocjan, Tehniški muzej Bistra, spoznavanje zamejstva, Rudarski muzej Velenje, Kraški rob in jama Dimnice.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …