Ljubljansko barje

Ljubljansko barje

Kontakt: Mojca Ažman
E-pošta: ljubljana@csod.si; dc@csod.si
Telefon: 041 282 192 po 13. uri

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica

    

Na pragu slovenske prestolnice se razprostira Ljubljansko barje, dobrih 150 km2 močvirne ravnice, mozaik njiv, travnikov, steljnikov, jarkov in mejic, ki nudijo življenjski prostor mnogim živalskim in rastlinskim vrstam. Je ostanek najjužnejšega evropskega visokega barja. Poleg naravnih vrednot je bogata tudi barjanska kulturna dediščina. Območja, kot je Ljubljansko barje, so zaradi človekovih posegov vse redkejša. Intenzivno kmetijstvo, stihijska urbanizacija in onesnaževanje okolja prispevajo k izginjanju tovrstnih habitatov in vrst, ki jih poseljujejo. Zaradi ohranitve visoke biotske in krajinske pestrosti ter preprečitve nadaljnjega slabšanja razmer je Ljubljansko barje del evropskega omrežja zaščitenih območij Natura 2000, od leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park. Prazgodovinska kolišča so bila leta 2011 vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, reka Ljubljanica pa je od 2003 zaščitena kot kulturni spomenik.

Program izvajamo hkrati za do 50 učencev oziroma 2 oddelka. Namenjen je učencem od 5. do 9. razreda OŠ in srednješolcem, ki z različnimi dejavnostmi:

  • spoznajo značilnosti mokrišč
  • raziskujejo in določajo organizme v okolju
  • ocenjujejo medsebojen vpliv človeka in narave skozi čas
  • razumejo pomen varovanja naravne in kulturne dediščine

   

Sklopi vsebin, ki se jih poljubno združi v dan dejavnosti:

1. Naravoslovne vsebine:
                - abiotske in biotske značilnosti barja
                - značilne rastlinske in živalske vrste mokrišč
                - kmetijska izraba
                - okoljevarstvena problematika

2. Geografsko-zgodovinske vsebine:
                - nastanek Ljubljanskega barja
                - reka Ljubljanica: izviri, pritoki, kanali
                - koliščarska kultura
                - posegi Rimljanov
                - izsuševanje in izraba Ljubljanskega barja
                - vpliv urbanizacije in prometa

3. Umetnostne vsebine:
                - arhitekturne: Plečnikova cerkev sv. Mihaela v Črni vasi
                - literarne: Cankar, Bobri, mit o Argonavtih, pripovedka o nastanku Krima, Mokrca in Iške

Trajanje: od 9.00 do 13.00 (v toplejših mesecih je pričetek zaradi vročine lahko tudi prej).

Mesto srečanja:  
Predlagamo, da se zberemo v Črni vasi pred križiščem Ižanske ceste, Peruzzijeve ulice in Črne vasi, na desnem širokem makadamu ob cestišču. Avtobus z delujočim mikrofonom potrebujemo za cel čas trajanja dejavnosti!

Stroški:
Cena organizacije in izvedbe je 2 € na učenca.

Oprema:
Učenci potrebujejo pisalo, podlago za pisanje in seveda primerno obleko in obutev, saj dejavnost poteka na terenu. S seboj prinesite malico, dovolj vode in zaščito pred soncem!

      

Izbirate lahko med tremi vsebinsko in časovno različnimi programi dneva dejavnosti:

A. KLASIČNI PROGRAM, traja od 9.00 do 13.00, vključuje ogled razstave Koliščarji z Velikega jezera na Igu (vstopnina 2,5 € na učenca), obisk učne poti Barjanska okna v Podkraju, naravnega spomenika Podpeško jezero, vzpon na osamelec Sv. Lovrenc, s katerega se razgledamo po barjanski ravnici ter kratek postanek pri Plečnikovi cerkvi Sv. Mihaela v Črni vasi.

B. PROGRAM Z OBISKOM KOLIŠČA, traja od 9.00 do 13.00. Z Iga se peš podamo do rekonstrukcije koliščarske naselbine s petimi hišami, ki predstavlja vas iz 3. tisočletja p.n.š., do katere po lesenem podestu vodi učna pot z informativni tablami o biotskih in abiotskih značilnostih barja.  pot.  Cena za obisk kolišča je 3,5 € na učenca. Odpeljemo se do naravnega spomenika Podpeško jezero, se vzpnemo na osamelec Sv. Lovrenc, s katerega se razgledamo po barjanski ravnici ter ob povratko postanemo pri Plečnikovi cerkvi Sv. Mihaela v Črni vasi.

           

C. PODALJŠAN PROGRAM združuje oba zgoraj opisana programa, traja od 9.00 do 15.30. Vstopnina za razstavo o koliščarjih in obisk kolišča je 6 € na učenca.

                                        

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …