ELaDiNa projekt

ELaDiNa projekt

            

ELaDiNa - Early Language Development in Nature projekt je potekal od septembra 2020 do avgusta 2023. Nosilec projekta je bil CŠOD.

Projekt ELaDiNa je temeljil na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je bil prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. V okviru projekta smo razvili generični model, pripravili in izvedli program treninga ter pripravili dva priročnika za spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki bodo obogatili pedagoški proces. 

Ciljna skupina so otroci od 3 do 7 let. 

Pri projektu ELaDiNa so sodelvali strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije. Partnerske organizacije so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces. Udeleženci projekta so prispevali h globljemu razumevanju pomena otrokovih izkušenj v naravi za spodbujanje zgodnjega razvoja sporazumevalne zmožnosti.

Mednarodna konferenca - International ELaDiNa conference

Rezultati projekta:

Teoretični priročnik 
V njem je poudarek na teoretičnih kontekstih pristopa 'Zgodnji jezikovni razvoj v naravi'. Priročnik vsebuje ugotovitve projektnega procesa intelektualne izmenjave, teoretičnega dela in evalvacije praktičnega terenskega preskušanja.

Praktični priročnik
v angleškem jeziku
v slovenskem jeziku
v nemškem jeziku
v švedskem jeziku

V njem so zbrane in razložene metode, orodja in smernice pristopa 'Zgodnji jezikovni razvoj v naravi' skozi izbrane dejavnosti za izvedbo na prostem.

Program usposabljanja
Program smo razvili in izvedli s 40 učitelji in vzgojitelji iz partnerskih držav, ki so pridobili nova znanja in veščine o tem, kako razvijati jezik v naravi in kako to znanje prenašati na druge.

Generični model
v angleškem jeziku
v slovenskem jeziku
v nemškem jeziku
v švedskem jeziku

Generični model je oblikovan kot nabor instrumentov, protokolov, postopkov, materialov in študij primerov o izvajanju učenja na prostem za razvoj jezikovnih (pismenost, govorništvo) in drugih kompetenc otrok od 3. do 7. leta starosti. Model ponuja inovativne priložnosti za otroke, da razvijejo in razširijo različne kompetence v jeziku in drugih temeljnih spretnostih.

Nosilci triletnega projekta so bile naslednje partnerske institucije:

CŠOD (Slovenija): https://www.csod.si/ - koordinator projekta
Zavod RS za šolstvo (Slovenija): https://www.zrss.si/
Jönköping University (Švedska): https://ju.se/en/
Universitätsstadt Marburg (Nemčija): www.marburg.de/portal/startseite.html
Bsj Marburg (Nemčija): www.bsj-marburg.de

Pridruženi partnerji projekta iz Slovenije so bili:

OŠ in vrtec dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Vrtec Voličina
OŠ Slivnica pri Celju
Vrtec Galjevica
OŠ Litija
OŠ Miklavž na Dravskem polju

 

Informacije o projektu so objavljene v EU projektni kartici:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA201-075971

 

            

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …