4. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

4. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

Program konference – Gorenje
Program Konference – Prvine
Konferenčno gradivo – povzetki prispevkov

Na konferenci se bodo zbrali strokovnjaki z vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanje ali neformalnim delom z mladimi. Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

Termin: 12. oktober 2019

Lokacija: eden od domov CŠOD

Namenjena je

  • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
  • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
  • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Teme

Kotizacija
Udeležba je brezplačna za udeležence izobraževanj, ki imajo konferenco predvideno kot del programa. Kotizacija za ostale udeležence je 50 €.

Prijave

  • Rok prijave za udeležbo:                            31. avgust 2019
  • Rok prijave za nastop s prispevkom:        31. avgust 2019

PRIJAVNICA

Kriteriji za prispevke
Udeleženci, ki na konferenci želijo predstavljati lasten prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, morajo v roku oddati prijavo s predlogom, ki mora vključevati:

1. jasno in jedrnato predstavitev aktivnosti - povzetek (do 2500 znakov),
2. opis uporabe pristopov učenja na prostem (prednost bodo imeli prispevki, ki bodo kombinirali več pristopov),
3. opis preizkusa aktivnosti v praksi in novih ugotovitev, ki iz preizkusa izhajajo (pomembna je prenosljivost v prakso drugih izvajalcev),
4. argumentacijo, v čem je aktivnost inovativna (ne le variacija že poznanih aktivnosti).

O ustreznosti predlogov prispevkov bo odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji bodo o možnosti nastopa s prispevkom obveščeni do 30. septembra 2019.

Kontakt za več informacij
Zoran Petrov, 051 600 923, zoran.petrov@csod.si

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …