Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

 1. Splošno
 2. Upravljavec podatkov
 3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov
 4. Uporabniki podatkov
 5. Obdobje hrambe
 6. Način varstva vaših podatkov
 7. Vaše pravice
 8. Stik
 9. Spremembe
 10. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v CŠOD

 

 1. Splošno

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju CŠOD) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

CŠOD se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), naslov: Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@csod.si, telefonska številka: 01 2348 601.

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-vop@csod.si, 01 2348 622.

 Za vse pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke velja stroga zaupnost.

 1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

V primeru uporabe podatkov iz 3. točke za namene, ki niso opredeljeni, se le-ti obdelujejo na podlagi vaše privolitve, pri čemer lahko privolitev kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z obveščanjem o ponudbah in storitvah so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Vse posredovane osebne podatke statistično obdelujemo z namenom ugotavljanja koriščenja storitev CŠOD ter obiska spletne strani. Osebni podatki se obdelujejo kumulativno.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne strani www.csod.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (IP številka, verzija brskalnika, čas). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

CŠOD tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Pošiljanje prijavnice za Aktivne počitnice:

Na spletni strani www.csod.si lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate prijavo vašega otroka na Aktivne počitnice. V ta namen CŠOD od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime otroka*
 • priimek otroka*
 • spol
 • datum rojstva*
 • državljanstvo
 • identifikacijski dokument
 • številka identifikacijskega dokumenta
 • zdravstvene posebnosti
 • priimek in ime starša – plačnika*
 • e-naslov*
 • naslov*
 • pošta in kraj*
 • telefon staršev*
 • davčna številka plačnika
 • opombe
 • izberite dom*
 • izberite program*
 • izberite termin*

Obvezni podatki, za zagotavljanje storitve, so označeni z zvezdico. Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, se zbirajo z namenom načrtovanja in izvajanje aktivnih počitnic in sicer za pripravo programa, upoštevanje posebnosti posameznikov za udeležbo v programu v primeru zdravstvenih omejitev, za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane, za obveščanje v zvezi z izvajanjem aktivnih počitnic, prijave začasnega prebivališča (v aplikacijo e-turizem),  za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih programih aktivnih počitnic. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo same storitve in se vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za udeležbo v aktivnih počitnicah.

Pošiljanje prijavnice za letovanja in priprave:

Na spletni strani www.csod.si lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate prijavo za letovanja in priprave. V ta namen CŠOD od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 1. Podatki o plačniku
 • potrditev rezervacije v domu*
 • naziv plačnika – organizacije, gosta*
 • naslov, pošta, kraj*
 • davčna številka
 1. Podatki o kontaktni osebi
 • ime in priimek – kontaktne osebe*
 • mobilni telefon*
 • e-naslov*
 1. Seznam gostov
 • priimek
 • ime
 • spol
 • datum rojstva
 • državljanstvo
 • identifikacijski dokument
 • številka identifikacijskega dokumenta
 1. Podatki za prijavo
 • način bivanja*
 • posteljnina
 • datum prihoda*
 • čas prihoda*
 • datum odhoda*
 • čas odhoda*
 • opombe

Obvezni podatki, za zagotavljanje storitve, so označeni z zvezdico. Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, se zbirajo z namenom načrtovanja in izvajanje storitve in sicer za pripravo kapacitet,  za obveščanje v zvezi z izvajanjem storitve, prijave začasnega prebivališča (v aplikacijo e-turizem),  za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih storitvah. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo same storitve in se vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za koriščenje storitve.

Pošiljanje prijavnice za konference:

Na spletni strani www.csod.si lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate prijavo na konferenco. V ta namen CŠOD od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • priimek udeleženca*
 • ime udeleženca*
 • spol
 • datum rojstva*
 • državljanstvo*
 • identifikacijski dokument
 • številka identifikacijskega dokumenta
 • elektronski naslov*
 • telefon / GSM*
 • organizacija – naziv plačnika*
 • naslov*
 • poštna številka in kraj*
 • davčna številka
 • izberi konferenco*
 • prijavljam se kot*
 • izbira področja*
 • naziv področja
 • opombe in vprašanja

Obvezni podatki, za zagotavljanje storitve, so označeni z zvezdico. Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, se zbirajo z namenom načrtovanja in izvedbe konference in sicer za pripravo kapacitet,  za obveščanje v zvezi z izvajanjem programa, prijave začasnega prebivališča (v aplikacijo e-turizem),  za izdajo računa in terjatve plačil ter za obveščanje o novih konferencah in usposabljanjih. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo same storitve in se vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za koriščenje storitve.

Prijavnica za šole in vrtce:

Na spletni strani www.csod.si lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate prijavo za izvedbo šole v naravi in enodnevnih programov. V ta namen CŠOD od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 1. Prijavnica za šole za prijave domov
 1. Podatki o šoli
 • ID šole*
 • naziv šole*
 • naziv podružnice
 • naslov*
 • pošta*
 • kraj*
 • ravnatelj
 • telefon
 • faks
 • e-naslov
 • ID za DDV
 • ime in priimek pooblaščene osebe za šolo v naravi*
 • mobilni telefon pooblaščene osebe za šolo v naravi*
 • e-naslov pooblaščene osebe za šolo v naravi*
 1. Podatki o učiteljih in spremljevalcih
 • ime in priimek
 • mobilni telefon
 • število*
 • e-naslov
 1. Podatki za prijavo
 • izberite razred ali letnik*
 • izberite program*
 • izberite rezervni dom*
 • izberite trajanje termina*
 • izberite rezervni termin*
 1. Podatki o udeležencih
 • število učencev*
 • skupno število udeležencev (učenci + učitelji)
 • opombe
 • posebnosti

Obvezni podatki, za zagotavljanje storitve, so označeni z zvezdico. Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, se zbirajo z namenom načrtovanja in izvedbe šole v naravi in sicer za pripravo kapacitet in programa,  za obveščanje v zvezi z izvajanjem šole v naravi, prijave začasnega prebivališča (v aplikacijo e-turizem),  za izdajo računa in terjatve plačil. Podatke o odgovorni osebi za šolo v naravi pa tudi za namen obveščanja o novih programih  za šole. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo same storitve in se vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za koriščenje storitve.

 1. Prijavnica za enodnevne programe
 1. Podatki o šoli
 • ID šole*
 • naziv šole*
 • naziv podružnice
 • naslov*
 • pošta*
 • kraj*
 • ravnatelj
 • telefon
 • faks
 • e-naslov
 • ID za DDV
 • ime in priimek pooblaščene osebe za dan dejavnosti*
 • mobilni telefon pooblaščene osebe za dan dejavnosti *
 • e-naslov pooblaščene osebe za dan dejavnosti*
 1. Podatki o učiteljih in spremljevalcih
 • ime in priimek
 • mobilni telefon
 • število*
 • e-naslov
 1. Podatki za prijavo
 • izberite razred ali letnik*
 • izberite program*
 • izberite termin*
 • izberite rezervni termin*
 1. Podatki o udeležencih
 • število učencev*
 • skupno število udeležencev (učenci + učitelji)
 • opombe
 • posebnosti

Obvezni podatki, za zagotavljanje storitve, so označeni z zvezdico. Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani, se zbirajo z namenom načrtovanja in izvedbe enodnevnega programa in sicer za pripravo kapacitet in programa,  za obveščanje v zvezi z izvajanjem enodnevnega programa, prijave začasnega prebivališča (v aplikacijo e-turizem),  za izdajo računa in terjatve plačil. Podatke o odgovorni osebi za šolo v naravi pa tudi za namen obveščanja o novih programih  za šole. Obdelava teh informacij je nujna za izvedbo same storitve in se vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za koriščenje storitve.

Prijava na e-novice:

Na spletni strani www.csod.si se lahko naročite tudi na prejemanje e-novic o programih za šole, aktivnih počitnicah in prostih terminih za letovanje in priprave. V ta namen vas lahko CŠOD preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe, o morebitnih dogodkih in nagradnih igrah, ki so vezane na storitve CŠOD.

Ob prijavi na e-novice CŠOD od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek
 • e-poštni naslov
 • področja, ki vas zanimajo

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje e-novic kadarkoli prekličete.

Nakup v spletni trgovini:

Na naši spletni strani lahko naročite artikle preko e-pošte. CŠOD za namen nakupa od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek
 • ulica, številka
 • pošta, kraj
 • telefon
 • e-naslov
 • podatki o naročenem artiklu

Podatki se zbirajo z namenom opravljanja nakupa, in sicer za pošiljanje naročenih izdelkov po pošti ter za izdajo računa. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v obligacijsko razmerje. Posredovani podatki so pogoj za nakup naročenih artiklov.

 1. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 1. Pooblaščene osebe v CŠOD
 2. ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 3. administratorju in skrbniku spletne strani.

CŠOD se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 1. Obdobje hrambe

CŠOD bo podatke hranil toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani.

 1. Način varstva vaših podatkov

CŠOD se zavezuje varovati osebne podatke in bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, bodo podatki nepovratno in trajno izbrisani.

 1. Vaše pravice

CŠOD zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici.

Posameznik, ki je CŠOD posredoval svoje osebne podatke, lahko kadarkoli zahteva, da mu CŠOD:

 1. potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 2. omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 3. poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 4. omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 5. omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 6. omogoči pravico do omejitve obdelave,
 7. omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 8. omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 9. omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 10. poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo CŠOD posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

CŠOD se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 1. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Telefonska številka: 01 2348 622
Elektronski naslov: vop@csod.si.

 1. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Ljubljani, dne 25.5.2018

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …