Mednarodna konferenca Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem

Mednarodna konferenca Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem

Digitalna tehnologija vse močneje  vpliva na naše vsakdanje življenje, medsebojne odnose in odnos do narave. Vpliva pa tudi na način učenja in dejavnosti na prostem. Na konferenci bomo s predavanji in praktičnimi delavnicami predstavili različne načine uporabe tehnologije pri učenju na prostem, ki izboljša dojemanje naravnih procesov, poveča motivacijo, omogoča razvijanje boljših odnosov in izboljša proces učenja.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, prispevki pa bodo lahko tudi v slovenskem jeziku. Organizirano bo prevajanje.

OPOZORILO: Termin in lokacija konference sta spremenjenja (prej oktober 2020 in CŠOD Prvine)

Termin: 29. 6. do 1. 7. 2021

Lokacija: CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

Namenjena je:

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
 • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Teme:

 • IKT za povečevanje motivacije pri učenju na prostem
 • IKT za boljše razumevanje naravnih procesov pri učenju na prostem
 • IKT za izboljševanje socialnih kompetenc, ki jih razvijamo pri učenju na prostem
 • vpliv IKT na učni proces pri učenju na prostem

Kotizacija:

Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju (osnovne in srednje šole, vrtci) je udeležba brezplačna, program izvajamo v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Za ostale udeležence je kotizacija 150 EUR.

Udeležencem programa bomo zagotovili prehrano, za bivanje na lokaciji pa se udeleženci ob doplačilu po ceniku lahko odločijo posebej ob prijavi na konferenco.

Vrednotenje: 1,5 točke z naslova nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Prijave: Preko obrazca na spletni strani CŠOD.

 • Rok prijave za udeležbo:                         1. 5. 2021
 • Rok prijave za nastop s prispevkom:       1. 5. 2021

PRIJAVNICA

POMEMBNO: Za udeležence, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, je obvezna tudi prijava preko sistema KATIS. Brez te prijave ne bomo mogli zagotoviti brezplačne udeležbe.

Možnost predstavitve prispevka:

Udeleženci, ki na konferenci želijo predstavljati lasten prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, morajo v roku oddati prijavo s predlogom, ki mora vključevati:

 1. jasno in jedrnato predstavitev lastnega inovativnega prvič predstavljenega prispevka – povzetek (do 2500 znakov),
 2.  opis uporabe pristopa učenja na prostem z uporabo IKT (obvezna uvrstitev v eno od objavljenih tem konference),
 3.  opis preizkusa aktivnosti v praksi in novih ugotovitev, ki iz preizkusa izhajajo (pomembna je prenosljivost v prakso drugih izvajalcev),
 4.  argumentacijo, v čem je aktivnost inovativna (ne le variacija že poznanih aktivnosti).

O ustreznosti predlogov prispevkov bo odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji bodo o možnosti nastopa s prispevkom obveščeni do 15. 6. 2021.

Kontakt za več informacij:
Zoran Petrov, 051 600 923, zoran.petrov@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …