Mednarodna konferenca Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem

Mednarodna konferenca Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem

Digitalna tehnologija vse močneje vpliva na naše vsakdanje življenje, medsebojne odnose in odnos do narave. Vpliva pa tudi na način učenja in dejavnosti na prostem. Na konferenci smo s predavanji in praktičnimi delavnicami predstavili različne načine uporabe tehnologije pri učenju na prostem, ki izboljša dojemanje naravnih procesov, poveča motivacijo, omogoča razvijanje boljših odnosov in izboljša proces učenja.

Konferenca je potekala v angleškem jeziku, nekateri prispevki pa so bili tudi v slovenskem jeziku. Iz slovenščine v angleščino je bilo organizirano prevajanje.

Konferenca je poteka v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Uvrščena je bila tudi na seznam dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Nagovor ministrice prof. dr. Simone Kustec na Mednarodni konferenci "IKT in učenje na prostem"  ob prvem dnevu predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Nagovor ministrice prof. dr. Simone Kustec, pdf

Teme konference:

 • IKT za povečevanje motivacije pri učenju na prostem 
  IKT za boljše razumevanje naravnih procesov pri učenju na prostem
  IKT za izboljševanje socialnih kompetenc, ki jih razvijamo pri učenju na prostem 

  vpliv IKT na učni proces pri učenju na prostem 

Termin: 29. 6. do 1. 7. 2021

Lokacija: CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

Namenjena je bila:

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
 • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Vrednotenje:

1,5 točke z naslova nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (potrdilo le ob udeležbi na vseh treh dneh konference)

Kontakt za več informacij:

 

Program:

 • video posnetki vseh konferenčnih predstavitev so na voljo v angleškem jeziku na povezavi
 • osnovni program - PDF
 • podrobni program - PDF
 • zbornik konference - PDF - končna verzija
 • več informacij o konferenci v angleškem jeziku, vključno s konferenčnimi izzivi: povezava
 • povezave za spremljanje konference na daljavo (zdaj neaktivne):
  • ​Kanal 1 - aktivnosti, v programu označene z rumeno barvo - povezava
  • Kanal 2 - aktivnosti, v programu označene z modro barvo - povezava
 • za udeležence v živo še nekaj idej za aktivnosti v Bohinju (pred, med ali po konferenci) - PDF

 

Zaključki konference:

Na konferenci smo s predavanji, diskusijo in praktičnimi delavnicami predstavili različne načine uporabe tehnologije pri učenju na prostem, prednosti in nevarnosti.

Prednosti in nevarnosti uporabe IKT pri učenju na prostem

Hiter razvoj informacijsko-računalniških tehnologij in njihova vsenavzočnost premikata meje izobraževalnih možnosti. Vendar pa IKT ni revolucionarno spremenila učnih okolij pri učenju na prostem, zato je potrebno tudi IKT smiselno uporabljati kot druge učne pripomočke v učnem procesu. Uporaba na pravi način je lahko dodana vrednost učenja na prostem.

Uporaba IKT pri učenju na prostem je smiselna, ko IKT izboljša stik z naravo, omogoči večje doživetje, izboljša dojemanje naravnih procesov, poveča motivacijo, omogoča pridobivanje boljših podatkov, omogoča razvijanje boljših odnosov in izboljša proces učenja, spodbuja skupinsko dinamiko, motivira za aktivnosti v naravi.

IKT omogoči, da izkušnjo na prostem 'shranimo' s fotografijami ali posnetki, s tem omogočimo delitev izkušnje in refleksijo izkušnje na različne načine.

Pri uporabi IKT pri učenju na prostem moramo biti pozorni, da IKT ne odvrača otrok od narave in ne usmerja pozornosti le v IKT. V učnem procesu je potrebno razvijati intrinzično željo po znanju in zadovoljstvu pri samostojnem pridobivanju znanja (ownership znanja). Pri uporabi IKT v učnem procesu je potrebno paziti, da z uporabo IKT otroci do rezultatov ne pridejo prehitro.

Vloga učitelja

Učitelj je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na učni proces na prostem. Učitelj je organizator in usmerjevalec učenja in pripravlja učna okolja (učne situacije) za učinkovito učenje ter učence usmerja pri razmišljanju. Učitelj glede na učno situacijo poskrbi za pravo ravnotežje uporabe IKT in lastnih izkušenj.

Učitelj mora znati uporabljati IKT in pridobivati digitalne kompetence in šele s tem znanjem se lahko odloči, kdaj in koliko uporabljati IKT v učnem procesu.

Kombinirano učenje

Kombinirano učenje med učenjem v razredu in učenjem na prostem ter učenjem z uporabo IK tehnologije pa spreminja tudi učna okolja. Tako kot je ta konferenca povezovala udeležence v Sloveniji z udeleženci po svetu, bo tudi kombinirano učenje odprlo nove možnosti za učenje, pogled globlje in dlje ter izmenjavo izkušenj z osebami, ki so lahko tudi  na drugem koncu sveta.

Pogovori na naslednjih srečanjih in konferencah pa verjetno ne bodo več o tem ali uporabljati IKT ali ne, temveč le pogovori, kako uporabljati IKT.

 

 

Informacije pred konferenco

Način izvedbe in varnost:

 • program na lokaciji bomo prednostno izvajali na prostem
  • pri aktivnostih na prostem mora vsak udeleženec vzdrževati razdaljo 1,5 m od ostalih udeležencev ali nositi zaščitno masko
 • nekatere aktivnosti bomo izvedli v notranjih prostorih z dobrim naravim prezračevanjem (otvoritev konference, zaključek konference, obroki, druge aktivnosti v primeru slabega vremena)
  • za aktivnosti v zaprtih prostorih velja pravilo COVID-19 PCT (preboleli, cepljeni, testirani)
  • podrobnejše pogoje pravila PCT bodo določali nacionalni predpisi v veljavi v času izvedbe konference
  • udeleženci morajo v notranjih prostorih ves čas nositi zaščitno masko, razen za jedilnimi mizami pri obrokih
 • več informacij o načinu izvedbe in varnostnih pravilih bo na voljo na lokaciji v času izvedbe konference

 

Prijave in kotizacija:

Prijave za udeležence s prispevki in zgodnje prijave za druge udeležece so potekale do 1. 5. 2021 prek obrazca na spletni strani CŠOD. PRIJAVE S PRISPEVKI SO ZAKLJUČENE.

Prijava za vse udeležence, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, je obvezna tudi prek sistema KATIS, kjer je prijava za udeležence brez prispevka mogoča še do 20. 6. 2021:

 • ime programa: MEDNARODNA KONFERENCA "DIDAKTIKA UČENJA NA PROSTEM: IKT IN UČENJE NA PROSTEM"
 • izvajalec: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Prijava prek KATISA je podlaga za brezplačno udeležbo na konferenci. Udeležba poleg programa vključuje tudi vse obroke, ni pa vključena cena bivanja, ki ga je do zasedenosti sob mogoče urediti tudi v objektu CŠOD Bohinj, kjer bo konferenca potekala (kontakt: Bohinj@csod.si).

Za udeležence, ki se ne prijavijo prek KATISA je kotizacija 150 EUR.

 

Možnost predstavitve prispevka:

Udeleženci, ki na konferenci želijo predstavljati lasten prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, so morali v roku (1. 5. 2021 - PRIJAVE ZAKLJUČENE) oddati prijavo s predlogom, ki je morala vključevati:

 1. jasno in jedrnato predstavitev lastnega inovativnega prvič predstavljenega prispevka – povzetek (do 2500 znakov),
 2. opis uporabe pristopa učenja na prostem z uporabo IKT (obvezna uvrstitev v eno od objavljenih tem konference),
 3. opis preizkusa aktivnosti v praksi in novih ugotovitev, ki iz preizkusa izhajajo (pomembna je prenosljivost v prakso drugih izvajalcev),
 4.  argumentacijo, v čem je aktivnost inovativna (ne le variacija že poznanih aktivnosti).

O ustreznosti predlogov prispevkov je odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji so bili o možnosti nastopa s prispevkom obveščeni do 1. 6. 2021 - POSTOPEK ZAKLJUČEN.

Vse predstavitve na konferenci bomo snemali in javno predvajali v živo. Posnetki bodo po konferenci trajno na voljo širši zainteresirani javnosti. Za predstavitve v slovenskem jeziku bomo zagotovili simultano prevajanje v angleški jezik.

Udeleženci s predstavitvijo se z izvedbo nastopa strinjajo z javnostjo svoje predstavitve.

Navodila za pripravo referatov za zbornik konference: PDF

Naslovna stran za PPT predstavitev na konferenci: PPT (za predstavitve v slovenščini), PPT (za predstavitve v angleščini)

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …