Mednarodna konferenca Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem

Mednarodna konferenca Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem

Digitalna tehnologija vse močneje  vpliva na naše vsakdanje življenje, medsebojne odnose in odnos do narave. Vpliva pa tudi na način učenja in dejavnosti na prostem. Na konferenci bomo s predavanji in praktičnimi delavnicami predstavili različne načine uporabe tehnologije pri učenju na prostem, ki izboljša dojemanje naravnih procesov, poveča motivacijo, omogoča razvijanje boljših odnosov in izboljša proces učenja.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku, prispevki pa bodo lahko tudi v slovenskem jeziku. Iz slovenščine v angleščino bo organizirano prevajanje.

Konferenca poteka v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Uvrščena je tudi na seznam dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Teme konference:

 • IKT za povečevanje motivacije pri učenju na prostem 
  IKT za boljše razumevanje naravnih procesov pri učenju na prostem
  IKT za izboljševanje socialnih kompetenc, ki jih razvijamo pri učenju na prostem 

  vpliv IKT na učni proces pri učenju na prostem 

Termin: 29. 6. do 1. 7. 2021

Lokacija: CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

Namenjena je:

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
 • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Vrednotenje:

1,5 točke z naslova nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (potrdilo le ob udeležbi na vseh treh dneh konference)

Kontakt za več informacij:

 

Program:

 • osnovni program - PDF
 • podrobni program - PDF
 • zbornik konference - PDF - konferenčna verzija, ki bo posodobljena po zaključku konference
 • več informacij o konferenci v angleškem jeziku, vključno s konferenčnimi izzivi: povezava
 • povezave za spremljanje konference na daljavo:
  • ​Kanal 1 - aktivnosti, v programu označene z rumeno barvo - povezava
  • Kanal 2 - aktivnosti, v programu označene z modro barvo - povezava
 • za udeležence v živo še nekaj idej za aktivnosti v Bohinju - PDF

 

Način izvedbe in varnost:

 • program na lokaciji bomo prednostno izvajali na prostem
  • pri aktivnostih na prostem mora vsak udeleženec vzdrževati razdaljo 1,5 m od ostalih udeležencev ali nositi zaščitno masko
 • nekatere aktivnosti bomo izvedli v notranjih prostorih z dobrim naravim prezračevanjem (otvoritev konference, zaključek konference, obroki, druge aktivnosti v primeru slabega vremena)
  • za aktivnosti v zaprtih prostorih velja pravilo COVID-19 PCT (preboleli, cepljeni, testirani)
  • podrobnejše pogoje pravila PCT bodo določali nacionalni predpisi v veljavi v času izvedbe konference
  • udeleženci morajo v notranjih prostorih ves čas nositi zaščitno masko, razen za jedilnimi mizami pri obrokih
 • več informacij o načinu izvedbe in varnostnih pravilih bo na voljo na lokaciji v času izvedbe konference

 

Prijave in kotizacija:

Prijave za udeležence s prispevki in zgodnje prijave za druge udeležece so potekale do 1. 5. 2021 prek obrazca na spletni strani CŠOD. PRIJAVE S PRISPEVKI SO ZAKLJUČENE.

Prijava za vse udeležence, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, je obvezna tudi prek sistema KATIS, kjer je prijava za udeležence brez prispevka mogoča še do 20. 6. 2021:

 • ime programa: MEDNARODNA KONFERENCA "DIDAKTIKA UČENJA NA PROSTEM: IKT IN UČENJE NA PROSTEM"
 • izvajalec: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Prijava prek KATISA je podlaga za brezplačno udeležbo na konferenci. Udeležba poleg programa vključuje tudi vse obroke, ni pa vključena cena bivanja, ki ga je do zasedenosti sob mogoče urediti tudi v objektu CŠOD Bohinj, kjer bo konferenca potekala (kontakt: Bohinj@csod.si).

Za udeležence, ki se ne prijavijo prek KATISA je kotizacija 150 EUR.

 

Možnost predstavitve prispevka:

Udeleženci, ki na konferenci želijo predstavljati lasten prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, so morali v roku (1. 5. 2021 - PRIJAVE ZAKLJUČENE) oddati prijavo s predlogom, ki je morala vključevati:

 1. jasno in jedrnato predstavitev lastnega inovativnega prvič predstavljenega prispevka – povzetek (do 2500 znakov),
 2. opis uporabe pristopa učenja na prostem z uporabo IKT (obvezna uvrstitev v eno od objavljenih tem konference),
 3. opis preizkusa aktivnosti v praksi in novih ugotovitev, ki iz preizkusa izhajajo (pomembna je prenosljivost v prakso drugih izvajalcev),
 4.  argumentacijo, v čem je aktivnost inovativna (ne le variacija že poznanih aktivnosti).

O ustreznosti predlogov prispevkov je odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji so bili o možnosti nastopa s prispevkom obveščeni do 1. 6. 2021 - POSTOPEK ZAKLJUČEN.

Vse predstavitve na konferenci bomo snemali in javno predvajali v živo. Posnetki bodo po konferenci trajno na voljo širši zainteresirani javnosti. Za predstavitve v slovenskem jeziku bomo zagotovili simultano prevajanje v angleški jezik.

Udeleženci s predstavitvijo se z izvedbo nastopa strinjajo z javnostjo svoje predstavitve.

Navodila za pripravo referatov za zbornik konference: PDF

Naslovna stran za PPT predstavitev na konferenci: PPT (za predstavitve v slovenščini), PPT (za predstavitve v angleščini)

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …