Splošni hišni red

Splošni hišni red

SPLOŠNI HIŠNI RED  ZA TRŽNE GOSTE CŠOD

SPLOŠNO

Domovi CŠOD so organizacijske enote javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti in so vpisani v register nastanitvenih obratov v AJPES.

Prednostno so namenjeni izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov javne služb, zato so prostori in oprema prilagojeni šolskim skupinam. Temu je prilagojen tudi hišni red.

Nastanitev v sobi je po 14:00.

Gostje sobe izpraznijo na dan odhoda do 10:00.

Uporaba spalnih vreč v CŠOD ni dovoljena.

Posebnosti doma so opredeljene v hišnem redu doma CŠOD.

OBNAŠANJE

V notranjih prostorih gostje uporabljajo copate ali čisto obutev.

V bivalne prostore gostje ne vnašajo jedilnega pribora, hrane in pijače.

V bivalnih prostorih je prepovedana uporaba osebnih grelnih naprav ter priprava in uživanje hrane ali pijače.

Med bivanjem gosti sami urejajo in čistijo sobo (s kopalnico, če je vključena v sobi).

Sušenje obleke, obutve in opreme ter njeno shranjevanje je v prostorih, ki so za to določeni.

Zadrževanje v notranjih prostorih CŠOD je dovoljeno gostom CŠOD v času bivanja.

Gosti sami odgovarjajo za svojo lastnino.

Z opremo in inventarjem CŠOD gosti ravnajo skrbno in odgovorno.

Uživanje alkohola, drog in kajenje v prostorih CŠOD ni dovoljeno.

Hišni ljubljenčki v CŠOD niso dovoljeni.

Vsi gosti se v prostorih doma CŠOD in njegovi okolici vedejo tako, da ne motijo drugih.

V prostorih doma CŠOD  so gosti primerno oblečeni.

Gosti upoštevajo tudi hišni red posameznega doma in navodila osebja CŠOD.

Skupaj poskrbimo za urejenost in čistočo ter varujmo okolje.

V domu CŠOD ločeno zbiramo odpadke

OBROKI

Gosti sami poskrbijo za postrežbo prehrane in po obrokih pospravijo za sabo.

Razpored obrokov je opredeljen v hišnem redu posameznega doma CŠOD.

 

CŠOD

Branko Kumer, direktor

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …