Drugi razpisi

Drugi razpisi

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE V LASTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE TER MESTNE OBČINE PTUJ (MLADINSKI HOTEL, OSOJNIKOVA CESTA 9, 2250 PTUJ), 2.6.2022

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana in Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2022 in sklepa Vlade RS RS, št. 47803-114/2017/3 z dne 5.12.2017 o določitvi CŠOD za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije, objavljata JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnine v lasti države Republike Slovenije ter Mestne občine Ptuj (Mladinski hotel, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj). Podrobnejše informacije v prilogi JAVNA DRAŽBA.

Kontakt: Marija Kobetič Premru, info@csod.si
Povezava: Mladinski hotel - Nepremičnine - Mestna občina Ptuj


JAVNA DRAŽBA
POGODBA

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …