Vrnimo Gače otrokom

Vrnimo Gače otrokom

 

Akronim operacije: VRAGOM

Nosilec operacije: Gače upravljanje smučišč d.o.o.

Ostali partnerji v operaciji: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Športno društvo Zavoj

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko): Operacija bo izvedena v dveh faza. V I. fazi bo nosilec projekta kupil 5 premičnih snežnih topov, s čimer bo posodobil obstoječ zasneževalni sistem Smučarskega centra Gače ter omogočil izvedbo II. faze operacije, ki obsega aktivnosti »Programi za mlade – Smučajmo vsi« ter »Novinarska konferenca«. V sklopu »Programa za mlade – Smučajmo vsi«, bodo izvedeni naslednji dogodki: »Animacija mladih za smučanje«, »Smučarski sejem«, »Šola smučanja« ter »Smučarska olimpijada«.

Izzivi, ki jih operacija rešuje, so izkoristiti potencial okolja za razvoj zelenega turizma, zagotoviti mladim privlačno bivanje ter prispevati k raznolikosti podeželja. Hkrati rešuje problem ohranjanja pomembnega turističnega produkta Bele krajine, ki pomembno prispeva h kakovosti življenja v Beli krajini.

Cilj(i) projekta:  Specifični cilj operacije 1: Približati smučanje belokranjskim otrokom: Z investicijo želimo prispevati k izboljšanju razširjenosti in razvoju smučanja v Beli krajini, pri čemer bodo za izboljšanje razširjenosti smučanja izvedene tudi vsebine, ki bodo postale tradicionalne in bodo nove turistične vsebine območja smučišča.

Specifični cilj operacije 2: Izboljšati pogoje za smučarske programe in dogodke ter obratovanje in obstoj smučišča Gače: Z investicijo bo izveden nakup opreme, s pomočjo katere bo moč izkoristiti potencial okolja za razvoj zelenega turizma oziroma katera bo prispevala k obstoju in razvoju pomembnega turističnega produkta Bele krajine (smučišča Gače).

Specifični cilj operacije 3: Izboljšati pogoje za razvoj turizma: Izvedba aktivnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju razširjenosti smučarskega športa ter nakup opreme za zagotavljanje pogojev za smučanje, bodo močno izboljšale pogoje za nadaljnji razvoje turizma v tem delu Bele krajine oziroma za izkoriščenost potenciala okolja za razvoj turizma.

Pričakovani rezultati operacije:

1. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo smučarskih programov in dogodkov ter obratovanje in obstoj smučišča Gače (vzpostavljeni bodo pogoji za nastanek novih turističnih vsebin na smučišču Gače, ki je pomemben belokranjski turistični produkt).

2. Belokranjskim otrokom bodo po osnovnih šolah predstavljene osnove smučanja (z izboljšanjem razširjenosti smučanja med mladimi, bo ta pozitivno vplivala tudi na razvoj zelenega turizma).

3. Organiziran bo smučarski sejem. Gre za novo prireditev v neposredni bližini smučišča (prostori CŠOD v Črmošnjicah), ki bo postala tradicionalna in nova turistična vsebina območja.

4. Organizirana bo šola smučanja (otroci s smučarskim znanjem bodo pogosteje obiskovali smučišče, prav tako pa bodo svoje znanje lahko prenesli tudi na prijatelje in čez čas na svoje potomce, kar bo imelo pozitiven vpliv na razširjenost smučanja in izkoriščenost potenciala okolja ter razvoj zelenega turizma).

5. Organizirana bo smučarska olimpijada (gre za novo turistično vsebino doživljajskega »zelenega« turizma, saj bo prireditev postala tradicionalna).

Trajanje projekta: december 2018 - februar 2019

Celotna vrednost projekta: 136.778.03 EUR

Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 90.296,26 EUR

Kontakt: Borut Koprivnik, borutkoprivnik@yahoo.com,  040 799 990.

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …