Splošni cilji

Splošni cilji


Program šole v naravi omogoča izpolnjevanje ciljev kurikularne prenove in uresničevanje njenih načel. Učitelji pa uresničujejo številne cilje osnovnošolskega izobraževanja:

 • pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih veščin za življenje
 • razvijanje učenčevih osebnostnih lastnosti v skladu z njegovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja
 • oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja
 • dopolnjevanje znanja in širjenje tem, ki so del učnega načrta osnovne šole
 • spoznavanje določenih vsebin iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v dejavnosti
 • razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do okolja
 • socializacija posameznika in skupine, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti, razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi
 • razvijanje odgovornosti za lastno varnost in zdravje
 • spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti in lepšega/bogatejšega izražanja
 • navajanje na samostojno učenje in samovrednotenje doseženega znanja
 • spodbujanje sproščenosti, prijateljstva in medsebojne pomoči

 

 

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …