Multipliers

Multipliers

Multipliers – Multiplayers' partnership to ensure meaningful engagement with science and research

Uradna stran projekta

Promocijski video

Trajanje projekta: 1. 11. 2021 do 31. 10. 2024

Program: Obzorja 2020 - Swafs-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education

Znanost je eden od stebrov sodobne družbe in kot taka je močno prepletena z družbenimi in okoljskimi izzivi, kot so podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti. V šolah pa je učencem pogosto predstavljena abstraktno in brez primerov iz otrokovega vsakdana. Da bi znanost postala bolj oprijemljiva in privlačna, projekt MULTIPLIERS iz programa Obzorja 2020 ustanavlja nove odprte znanstvene skupnosti (OSC), ki v sodelovanju s šolami, univerzami, ponudniki neformalnega izobraževanja, muzeji, lokalnimi združenji, industrijo, civilno družbo, oblikovalci politik in mediji v šestih evropskih državah širijo možnosti za spoznavanje znanosti. Del te skupnosti je tudi Slovenija, kjer se OSC partnerji podrobneje ukvarjamo s tematiko biotske pestrosti in ekosistemskimi storitvami.

Cilj projekta MULTIPLIERS je ustvariti priložnosti za učence, da se vključijo v raziskovalne projekte, ki so pomembni za trajnost, zdravo življenje in aktivno, odgovorno skrb za druge, za okolje in za prihodnost. Cilj MULTIPLIERS je tudi vključiti učence in državljane v razpravo o kompleksnih družbenih izzivih, vključno s podnebnimi spremembami, energetskim prehodom, čisto vodo, zdravo prehrano, javnim zdravjem in zaščito gozdov.

Nosilec projekta je Univerza v Bonnu (Nemčija), koordinator projekta v Sloveniji je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, CŠOD sodeluje kot partner.

CŠOD sodelovaluje pri

  • krepitvi analitičnih in kritičnih kompetenc učencev s sooblikovanjem in izvajanjem zanimivih in zahtevnih interdisciplinarnih raziskovalnih projektov
  • pobudah za sodelovanje med učitelji in naravoslovci, da jih bodo učenci prepoznali kot vzornike ter spodbudili interese po teh poklicih
  • podpori učencev, ki so vključeni v raziskovalne projekte, v njihovi vlogi multiplikatorjev, ki bodo svoje projekte prenaša svojim družinam in lokalnim skupnostim
  • obveščanju o dosežkih in prispevkih odprtih znanstvenih skupnost pripravljavcem smernic in oblikovalcem politike.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …