Seminar Estetski pristop pri učenju na prostem

Seminar Estetski pristop pri učenju na prostem

V okviru tega usposabljanja bodo udeleženci spoznali širši pomen estetskega pristopa z vključevanjem občutkov in čutne zaznave. S prepletanjem aktivnosti estetskega pristopa z drugimi pristopi bodo udeleženci celostno doživljali in spoznavali naravo.

Udeleženci bodo spoznali inovativne interdisciplinarne primere poučevanja na prostem z elementi estetskega pristopa in pridobili kompetence za samostojno izvedbo učne dejavnosti na prostem z elementi estetskega pristopa. Udeleženci bodo spoznali kako in zakaj (pozitivni vpliv na otroka na osebni, socialni in estetski razvoj) poučevati določene vsebine iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi z motiviranim in aktivnim poučevanjem v naravi.

Trajanje: 16 pedagoških ur (PU)

Program:

 • seminar z delavnicami različnih aktivnosti, povezanih z estetskim pristopom - 16 PU:
  • Aktivnosti za zaznavanje okolice in sebe na prostem
  • Aktivnosti z interdisciplinarnim povezovanjem
  • Prenos dobrih praks iz Finske, Nemčije, Velike Britanije
  • Šport z elementi estetskega pristopa
  • ​Ustvarjalna refleksija
 • seminarska naloga

Termin: začetek petek, 1. 10. 2021 ob 14.00; zaključek sobota, 2. 10. 2021 ob 17.00         

Lokacija: CŠOD Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Semič

Kotizacija: kotizacija za udeležence iz VIZ je sofinancirana s strani MIZŠ in je v višini 43,22 €.

Kotizacija vključuje izvedbo programa in gradivo.

Bivanje in prehrano lahko udeleženci koristijo v CŠOD Lipa (39 € za polni penzion z vključenim dodatnim kosilom)

Vrednotenje: 1 ali 1,5 točke (vključno s seminarsko nalogo) glede na mesto zaposlitve po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 

Prijave: preko sistema KATIS
 

Udeleženci, ki bodo v okviru izobraževanja pripravili prispevek, skladen z objavljenimi standardi in kombinacijo različnih pristopov, bodo imeli na 6. nacionalni konferenci Didaktika učenja na prostem prednostno možnost predstavitve svojega prispevka v obliki referata, delavnice ali plakata.

Kontakt za več informacij
Irena Kokalj, 01 2348 621, irena.kokalj@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …