Normativi za varnost

Normativi za varnost

Pri delu in gibanju v naravi obstaja večja možnost poškodb kot v šoli. Zato je potrebno skrbno predvideti vire nevarnosti, izdelati oceno tveganja ter upoštevati ukrepe za zmanjšanje nevarnosti. V CŠOD upoštevamo pravila za povečanje varnosti, po katerih se ravnajo udeleženci.

Pri vseh oblikah in metodah dela se ravnamo v skladu s predpisanimi normativi za varno delo v skupinah:

  • delo na terenu – 1 strokovni delavec na 15 učencev
  • plavanje – 1 strokovni delavec na 8 neplavalcev oz. na 12 plavalcev
  • smučanje – 1 strokovni delavec na 12 učencev oz. na 10 smučarjev začetnikov
  • kolesarjenje – 1 strokovni delavec na 10 učencev
  • kanuizem na mirni vodi – 1 strokovni delavec na 8 učencev (mali kanu) oz. na 12 (veliki kanu)
  • kajak na mirni vodi – 1 strokovni delavec na 8 učencev oz. na deroči vodi na 6 učencev
  • raft – 1 strokovni delavec na 8 učencev
  • plezanje z varovanjem – 1 strokovni delavec na 12 učencev
  • lokostrelstvo – 1 strokovni delavec na 15 učencev
  • jahanje – 1 strokovni delavec na 12 učencev

V primeru poškodbe ali bolezni nudi pomoč učitelj, ki skupaj z enim od učiteljev šole spremlja otroka do potrebne zdravstvene oskrbe. V nočnem času prevzame dežurstvo drugi učitelj šole. O dogodku se obvesti vodjo doma. Po vsaki poškodbi je potrebno narediti zapisnik o poškodbi, katerega en izvod prejme šola, en izvod pa prejme centrala CŠOD zaradi urejanja zavarovanja.

Vsi udeleženci šole v naravi so nezgodno zavarovani.

V primeru, ko je obnašanje učenca nevarno za njegovo zdravje in življenje ali za zdravje in življenje drugih, se z njim temeljito pogovorimo. V dogovoru z učiteljem šole in po pogovoru s starši skušamo poiskati najboljšo rešitev nastalega stanja.

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …