Luka Koper

Luka Koper

Luka Koper – slovensko okno v svet

Kontakt: Violeta Lovko
E-pošta: dimnice@csod.sidc@csod.si
Mobilni telefon:  031 362 800

ŠOLE:    Prosti termini>Prijavnica  

DOBRODOŠLI V TOVARNI BREZ DIMNIKOV

        

Tehniški dan Luka Koper deluje v edinem mednarodnem pristanišču v Sloveniji, ki obsega tako naravno, kulturno in tehnično-etnološko dediščino, oblikovano, antropogeno naravo, izjemne tehniške naprave, od tipov ladij do naprav za pretovor in skladiščenje različnega blaga kot tudi skrbi za okolje. Pristanišče je bilo ustanovljeno leta 1957, ko se je začel izkop morskega dna na severni obali mesta. Prvo ladjo so privezali leto in pol kasneje, čezoceanko Gorica, last slovenskega ladjarja Splošne plovbe iz Pirana. Današnje ime Luka Koper je iz leta 1961. Obsega skoraj tri kvadratne kilometre na nasutem morju med koprskim otokom in Miljskim polotokom oz. Stanjonskim in zalivom Polje. Celotno pristanišče ima status proste cone in status mejne vstopne točke Evropske unije. Je večnamensko, multimodalno, pristanišče, ki dela 24 ur na dan. Pretovorne operacije opravlja na 12 specializiranih terminalih razporejenih vzdolž 3,4 km dolge operativne obale, na katerih se na 26 privezih letno pretovori okoli 2000 ladij.

Program je usklajen je s šolskimi načrti, predznanjem in psihofizičnimi sposobnostmi mladine, in razdeljen na več tematskih sklopov:

  • spoznanje prometno geografske lege, saj se tu Jadransko morje najbolj zarije v notranjost Evrope. Predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa. Primerjalna prednost pristanišča je tako njegova geografska lega, ki mu poleg večje dostopnosti do trgov Srednje in Vzhodne Evrope omogoča tudi vključitev v blagovne tokove na preseku Baltsko-jadranskega in Mediteranskega jedrnega Evropskega transportnega koridorja.
  • prostorski razvoj ob izlivu reke Rižane v morje s poudarkom na lagunski obali in vplivu človeka nanjo, od zasutja preliva in solin med otokom in kopnim (ostal le Škocjanski zatok) in morske plitvine na način kaset in zabijanjem pilotov v mulj do trdne kamninske podlage, na kateri so pristaniške naprave ter posledice v okolju, kot je ena od dveh tanatocenoz v Sredozemlju (antropogena krajina),
  • z razkrivanjem različnih terminalov, tj. specializiranih odsekov operativne obale za pretovor določenega blaga, odkrivamo različne tipe ladij, naprav opreme in dejavnosti, da se blago prestavi z morskega na kopni prevoz, ter spremljajoče dejavnosti, kot je zorenje sadja…
  • skrb za okolje in postopki, poklici, dejavnosti potrebne za varno delo in sožitje dejavnosti z okoliškim prebivalstvom, odnos zaposlenih do podjetja, možnosti zaposlitve …

Odkrivanje pristaniške dejavnosti se zaradi zagotavljanja varnosti izvaja z avtobusom, na katerega vstopi luški vodič – poznavalec podjetja in njegovega dela. Med spoznavanjem posameznih območij ima prednost delovni proces, v katerega vstopamo. Obisk se temu prilagaja.

Potek dneva dejavnosti:

Za tehniški dan se dobimo ob 9.00 na parkirišču pri OMV bencinskem servisu, Mestni trg 7 v Kozini, povezava na zemljevid. Program traja predvidoma do 13.00. Učenci bodo prejeli delovne liste, ki jih bodo reševali po dvojicah. Vsaka dvojica mora prinesti s seboj trdo podlogo in pisalo. 

Po prihodu v Koper lahko takoj pomalicamo v mestnem parku in se nato odpravimo na Belveder v starem mestnem jedru, od koder se nam odpre pogled v Luko Koper in na ladje na sidrišču v koprskem zalivu. Med sprehodom po Kopru se navežemo še na druge pomorske dejavnosti nekoč in danes (solinarstvo, Uprava RS za pomorstvo, ribištvo …). Nato se z avtobusom zapeljemo v Luko Koper. Na vhodu se nam pridruži luški vodič – nekdanji zaposleni, ki nam poleg delovanja in presežnikov Luke Koper izda tudi kakšno zgodbo iz prve roke. Vhod v Luko predstavlja "mejni prehod", saj se z vstopom znajdemo v prostocarinskem območju. Skozi čitalce radioaktivnih snovi se zapeljemo proti najstarejšem delu pristanišča. Učenci spoznajo tipe operativnih obal z njihovo opremo (npr. različne rampe na RO-RO terminalu) in tipe ladij, skladiščne ter servisne naprave, kot sta npr. open-top kontejner in naša največja garažna hiša, pa tudi prizadevanja za čim manjši vpliv na okolje. S primerjavami si poskusimo pridobiti predstavo obsega pretovora na posameznih terminalih, kot na primer: če postavimo vse avtomobile, ki se letno pretvorijo v Luki Koper, v kolono bi ta segala do Nordkappa.

Po ogledu pristanišča se lahko zapeljemo še do ene od dveh tanatocenoz v Sredozemlju, to je školjčna sipina  pri Ankaranu. Njen nastanek je vezan na razvoj terminala za razsute tovore. S pomočjo priložnostnega ključa na delovnih listih skušamo določiti čim več vrst školjk in polžev; kakšnega vzamemo za popolnitev šolske zbirke. Okoli 13.00 se vrnemo na Kozino.

Program izvajamo v vsakem letnem času, v primeru slabega vremena damo poudarek pristaniškim dejavnostim. 

     

Trajanje: od 9.00 do 13.00.

Mesto srečanja: ob 9.00 na parkirišču pri OMV bencinskem servisu, Mestni trg 7 v Kozini.

Stroški (šolsko leto 2023/24):
2 EUR/otroka za stroške CŠOD + stroški Luke (po njihovem veljavnem ceniku):

Velja od 1. 8. 2018 dalje (cena vključuje DDV):

Vrsta skupine na avtobus
(do 30 obiskovalcev**)
na avtobus
(nad 31 obiskovalcev**)
Šolske skupine* 35 € 50 €
Skupine odraslih 60 € 100 €
Predšolske skupine brezplačno brezplačno

osnovnošolci, dijaki, študentje, spremljevalci skupine
** brez šoferja

Polnoletne osebe morajo imeti s seboj osebni dokument. Šola mora predhodno izpolniti Vlogo za ogled pristanišča, jo prinesti na dan dejavnosti in oddati varnostni službi na vhodu - brez pravilno izpolnjene vloge, nas v Luko ne spustijo.

Zahtevnost ekskurzije in zdravje: površinski del je nezahteven, vodoraven z več postanki na opazovalnih točka. Prosimo za pozornost na učence z gibalnimi ovirami, dihalnimi težavami.

Sanitarije: Predlagamo, da se pred prihodom ustavite na počivališču Risnik, pred izvozom Divača. Med izvajanjem dejavnosti se lahko ustavimo na obali v Kopru in v Ankaranu.

Oprema: Otroci naj imajo obleko, primerno vremenskim razmeram na dan izvedbe dejavnosti, pohodno obutev (tudi kaj za preobuti in preobleči), nahrbtnik za pelerino in dežnik, malico, podlogo in pisalo na dvojico.

     

Gradivo za pripravo:

a) Mateja Dominko, 2014, Luka Koper – okno v svet., Mladinska knjiga, Ljubljana. 

b) https://www.bb.si/doc/diplome/Dodic_Valter.pdf

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …