Luka Koper

Luka Koper

Luka Koper – slovensko okno v svet

Kontakt: Violeta Lovko
E-pošta: dimnice@csod.sidc@csod.si
Mobilni telefon:  031 362 800

ŠOLE:    Prosti termini>Prijavnica  

DOBRODOŠLI V TOVARNI BREZ DIMNIKOV

        

Dnevni center Luka Koper deluje v edinem mednarodnem pristanišču v Sloveniji, ki obsega tako naravno, kulturno in tehnično-etnološko dediščino, oblikovano, antropogeno naravo, izjemne tehniške naprave, od tipov ladij do naprav za pretovor in skladiščenje različnega blaga kot tudi skrbi za okolje. Ustanovljeno je bil leta 1957, ko se je začel izkop morskega dna na severni obali mesta. Prvo ladjo so privezali leto in pol kasneje, čezoceanko Gorica, last slovenskega ladjarja Splošne plovbe iz Pirana. Današnje ime Luka Koper je iz leta 1961. Obsega skoraj tri kvadratne kilometre na »refulu«, nasutem morju med Koprskim otokom in Miljskim polotokom oz. Stanjonskim in zalivom Polje. Celotno pristanišče ima status proste cone in status mejne vstopne točke Evropske unije. Je večnamensko, multimodalno, pristanišče, ki dela 24 ur na dan. Pretovorne operacije opravlja na 12 specializiranih terminalih razporejenih vzdolž 3,4 km dolge operativne obale, na katerih se na 26 privezih letno pretovori okoli 2000 ladij.

Program je usklajen je s šolskimi načrti, predznanjem in psihofizičnimi sposobnostmi mladine, in razdeljen na več tematskih sklopov:

  • spoznanje prometno geografske lege, saj se tu Jadransko morje najbolj zarije v notranjost Evrope. Predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope s Sredozemljem, ključni blagovni tokovi pa v pristanišče prihajajo prek Gibraltarske ožine in Sueškega prekopa. Primerjalna prednost pristanišča je tako njegova geografska lega, ki mu poleg večje dostopnosti do trgov Srednje in Vzhodne Evrope omogoča tudi vključitev v blagovne tokove na preseku Baltsko-jadranskega in Mediteranskega jedrnega Evropskega transportnega koridorja.
  • razvoja območja s poudarkom na lagunsko obalo in vplivom človeka nanjo, tj. antropogeno krajino, od zasutja preliva in solin med otokom in kopnim (ostal le Škocjanski zatok) in morske plitvine na način kaset in zabijanjem pilotov v mulj do trdne kamninske podlage, na kateri so pristaniške naprave ter posledice v okolju, kot je ena od dveh tanatocenoz v Sredozemlju
  • z razkrivanjem različnih terminalov, tj. specializiranih odsekov operativne obale za pretovor določenega blaga, odkrivamo različne tipe ladij, naprav opreme in dejavnosti, da se blago prestavi z morskega na kopni prevoz, ter spremljajoče dejavnosti, kot je zorenje sadja…
  • skrb za okolje in postopki, poklici, dejavnosti potrebne za varno delo in sožitje dejavnosti z okoliškim prebivalstvom, odnos zaposlenih do podjetja, možnosti zaposlitve…

Odkrivanje pristaniške dejavnosti je varno, z avtobusom, na katerega vstopi tudi spremljevalec – poznavalec podjetja in njegovega dela, z možnostjo izstopa v tretjem bazenu, če ne moti delovnega procesa. Med spoznavanjem posameznih območij ima prednost delovni proces, v katerega vstopamo. Obisk se temu prilagaja.

Gostom, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do univerz tretjega obdobja, je dan na razpolago izbor iz "menija" vsebin naravoslovno-družbenih in tehničinih predmetov, ki jih izvedejo s terenskim delom, opazovanjem in izkustvenim učenjem.

Potek dneva dejavnosti:

Dobili se bomo na parkirišču pri gradu Socerb ob 9.00. Program bo trajal predvidoma do 13.00, tj. 5 šolskih ur, ali skrajšanega programa v kombinaciji npr. s pohodom pod klife pri Valdoltri, spoznavanjem pomorskih poklicev v Srednji in visoki pomorski  šoli v Portorožu s preskusom v simulatorju in možnostmi zaposlitve, odkrivanjem Krajinskega parka Strunjan in drugih zanimivosti Slovenske Istre, Krasa in zamejstva v okviru ekskurzije Kras-Primorje, tj. 8 šolskih ur, ali na poti oz. povratku z domov CŠOD v Fiesi in Seči.

Delo bo potekalo v dveh skupinah, ki se bodo delile v manjše delovne skupine s po 4 – 5 učenci. Slednje bodo prejele podlago z učnimi listi.

Predvidevamo, da se bomo takoj po srečanju razgledali preko Tržaškega zaliva, spoznali »iz zraka« tipe obal, sožitje človeka z danostmi, predvsem na primeru razvoja koprskega pristanišča. Nekatere skupine se odločijo tudi za spust v bližnjo Sveto jamo. Ob prihodu k morju v parku ob mandraču v Kopru bomo pojedli malico, spoznali razvoj mesta, arhitektonske zanimivosti, marino…. Interdisciplinarni dan v Luki začnemo takoj na vhodu v prosto carinsko cono, tj. gremo skozi »mejni prehod« z urejanjem formalnosti. Skozi čitalce radioaktivnih snovi se zapeljemo proti najstarejšem delu pristanišča. Učenci spoznajo tipe operativnih obal z njihovo opremo (npr. različne rampe na RO-RO terminalu) in tipe ladij, skladiščne ter servisne naprave, kot sta npr. open-top kontejner in naša največja garažna hiša, pa tudi prizadevanja za čim manjši vpliv na okolje. Vse postavimo v primerjave v »globalni vasi« in poskusimo pridobiti predstavo obsega pretovora na posameznih terminalih, kot je npr. kolona v Kopru pretovorjenih avtomobilov v enem letu bi segla do Nordkappa.

Ko pridemo iz pristanišča, si ogledamo še Škocjanski zatok, zadnji preostanek morske pregrade, ki je ločevala otok Koper od kopnega, kasete, »bazene« polnjene z muljem, načrpanim med poglabljanjem morja luškega akvatorija, in eno od dveh tanatocenoz v Sredozemlju, školjčno sipino v Ankaranu. Njen nastanek je vezan na razvoj terminala za razsute tovore. Po tem, ko preizkusimo slanuše, skušamo določiti čim več vrst školjk in polžev s pomočjo priložnostnega ključa; seveda nekaj jih lahko vzamemo za popolnitev šolske zbirke.

Program izvajamo v vsakem letnem času, v primeru slabega vremena damo poudarek pristaniškim dejavnostim. Lahko omogočimo spoznavanje pomorskih poklicev (še posebej primerno za 9. razred osnovne šole in zaključne letnike srednje šole) na Srednji in visoki pomorski šoli v Portorožu s preizkusom v simulatorju plovbe.

     

Trajanje: od 9.00 do 13.00.

Mesto srečanja: po dogovoru; običajno ob 9.00 na parkirišču pri OMV bencinskem servisu, Mestni trg 7 v Kozini.

Stroški: 
2 EUR/otroka
za stroške CŠOD + stroški Luke (po njihovem ceniku):

Velja od 1. 8. 2018 dalje (cena vključuje DDV):

Vrsta skupine na avtobus
(do 30 obiskovalcev**)
na avtobus
(nad 31 obiskovalcev**)
Šolske skupine* 35 € 50 €
Skupine odraslih 60 € 100 €
Predšolske skupine brezplačno brezplačno

osnovnošolci, dijaki, študentje, spremljevalci skupine
** brez šoferja

Otroci morajo imeti osebni dokument, učitelji pa na vhodu oddajo:
 1- naročilnico, naslovljeno na: Luka Koper, d. d.| Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
 
 2- seznam, ki ga šola prejme nekaj tednov pred prihodom; ga vzame varnostna služba; brez tega NE SPUSTIJO v Luko.

Zahtevnost ekskurzije in zdravje: površinski del je nezahteven, vodoraven z več postanki na opazovalnih točka. Prosimo za pozornost na učence z gibalnimi ovirami, dihalnimi težavami.

Sanitarije: Predlagamo, da se pred prihodom ustavite na počivališču Risnik, pred izvozom Divača. Med izvajanjem dejavnosti se lahko ustavimo na obali v Kopru in v Ankaranu.

Oprema: Otroci naj imajo obleko, primerno vremenskim razmeram na dan izvedbe dejavnosti, pohodno obutev (tudi kaj za preobuti in preobleči), nahrbtnik za pelerino in dežnik, malico, pisalo na skupino in veliko dobre volje.

Evalvacijo izvedemo ob pregledu zbranih podatkov na delovnih listih posameznih skupin. Zbrano gradivo je lahko podlaga za predstavitev "raziskovalne naloge" na šolski razstavi, seminarske naloge….

     

Gradivo za pripravo:

a) Mateja Dominko, 2014, Luka Koper – okno v svet., Mladinska knjiga, Ljubljana. 

b) https://www.bb.si/doc/diplome/Dodic_Valter.pdf

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …