Protokol

Protokol

sodelovanja šole in CŠOD za izvedbo šole v naravi

Priprava na izvedbo šole v naravi v CŠOD temelji na sodelovanju med šolo in delavci CŠOD.
Šole v svojem letnem delovnem načrtu predvidijo število šol v naravi v CŠOD, ki jih želijo realizirati. Učence in starše seznanijo s programsko ponudbo izbranega CŠOD doma.
Vodja doma CŠOD in učitelji šole pripravijo organizacijski načrt šole v naravi za posamezni razred.

Postopki

Kdo Kaj Kdaj Smer komunikacije
CŠOD Objavi Javni razpis programov ŠvN in prostorskih zmogljivosti na spletni strani CŠOD in v Šolskih razgledih.   Sredina marca ŠOLA
ŠOLA Izpolnjene elektronske prijavnice pošlje na CŠOD.   Do roka, ki je zapisan v razpisu
CŠOD Razvrščanje šol po domovih in terminih.   Maj CENTRALA CŠOD
CŠOD Pošlje šoli obvestilo o terminu in domu.   Maj
ŠOLA IN CŠOD Usklajujeta termine, šola potrdi termin in dom.   Maj CŠOD
CŠOD Pošlje pogodbo na šolo. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani.   Junij  
ŠOLA En izvod pogodbe obdrži šola, enega vrne na CŠOD.   Junij  
ŠOLA  Šola pridobi izjave staršev za udeležbo v ŠvN na podlagi pogodbe.      
VODJA DOMA CŠOD Pošlje dokumentacijo na šolo. 1. Načrt šole v naravi in Vsebine programa Tri mesece pred prihodom  
2. Priporočilo ravnatelju o številu in izobrazbi učiteljev šole, da se zagotovi optimalna izvedba programa CŠOD DOM
3. Obrazec za prijavo udeležencev v program CŠOD in E-turizem
4. Seznam Oprema ŠOLA
5. Obrazec Razporeditev po sobah(neobvezno)  
6. Dodatne informacije (lokacija, dostop, druge posebnosti)  
ŠOLA Vrne domu izpolnjeno dokumentacijo 1. Obvestilo o številu in strokovni izobrazbi učiteljev šole, ki pridejo z učenci En mesec pred prihodom na dom (oziroma takoj po prejemu dokumentov)  
2.  Obrazec za prijavo udeležencev v program CŠOD in E-turizem  
3. Razporeditev po sobah  (neobvezno; šola ga lahko prinese na dom ob prihodu)  
4. Dodatne informacije in informacije o posebnosti  
CŠOD DOM, ŠOLA Delovni sestanek o urniku in izvedbi programa (razporeditev dela, naloge) Urnik Na dan prihoda ŠOLA + CŠOD DOM
Evalvacijski vprašalnik Na dan odhoda

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …