Krajinski park Strunjan.

Krajinski park Strunjan.

Krajinski park Strunjan – oaza sožitja človeka z istrsko krajino

Kontakt: Violeta Lovko, Franc Malečkar
E-pošta: dimnice@csod.si
Mobilni telefon: 051 692 648, 031 362 800

Mesto srečanja z izvajalci: po dogovoru; običajno je parkirišče bencinskega servisa OMV na avtocesti v Kopru, Istrska cesta 14; povezava na lego

ŠOLE:    Prosti termini>Prijavnica  

DOBRODOŠLI V OAZI SOŽITJA ČLOVEKA Z ISTRSKO KRAJINO

Dnevni center Krajinski park Strunjan deluje v edinem zavarovanem območju v Istrski Sloveniji, ki obsega tako naravno, kulturno in tehnično-etnološko dediščino, spomenike oblikovane narave, izjemne naravne pojave kot tudi sledi nekaznovanega fašističnega terorja nad otroki. Ustanovljen je bil leta 1990 z odlokoma občin Piran in Izola. Obsega Strunjanski polotok od Simonovega zaliva do izliva Strunjanskega potoka (Roje) vključno z 200-metrskim pasom morja z najdaljšim neprekinjenim delom naravne obale v Tržaškem zalivu in najvišji obrežnimi pečinami v sovdanu, notranjim delom Strunjanske zajede, z najmanjšimi delujočimi solinami v Jadranu in z morsko laguno Stjužo, edino v vIstri. Uveljavljeni sta dve stopnji zaščite. Od rezervata v 200 metrskih pasovih morja in kopnega, kjer niso dovoljeni posegi človeka, do sonaravnega bivanja in ohranjanja kulturne krajine in edinega razloženega naselja v Istrski Sloveniji v preostalem delu.

Program je usklajen je s šolskimi načrti, predznanjem in psihofizičnimi sposobnostmi mladine, in razdeljen na več tematskih sklopov:

  • spoznanje razvoja Šavrinije oz. Koprskih brd in kamnin, ki gradijo območje med Kraškim robom in Bujskim krasom (asimetrična dolina, strukturno in konkordantno površje, strukturne terase, fliš oz. sovdan) spoznavanje tipov in razvoja obal (kraška, lagunska, abrazijska)
  • raba tal v odvisnosti od geomorfološkega razvoja in izpostavljenosti (kulturne terase in gozd; edino razloženo naselje v Slovenski Istri)
  • sredozemsko avtohtono in prineseno rastje ter kulturne rastline s tipi prsti (zimzeleni hrast, slanuše, robinija, oljke, murve, navadni trstikovec ali kanela, brnistra, artičoka…)
  • povezava naravne, tehnične  in kulturne dediščine s stopnjami varovanja, varovanjem okolja, ekologijo
  • sožitje z naravnimi danostmi (marikultura, solinarstvo, ribištvo, turizem, kmetijstvo, pomorstvo…) s preteklostjo (lega naselij, multietičnost, ostanki odnosa fašistov do Slovencev med prvo in drugo svetovno vojno ter ostanki iz slednjega obdobja; Porečanka, najdaljša evropska ozkotirna železnica…)

Izjemne, varno dostopne (hodimo po pešpoti E6, po poti zdravja…), naravne danosti, sožitje človeka z naravo na obravnavanem območju omogočajo gostom, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do univerz tretjega obdobja, izbor iz "menija" vsebin naravoslovno-družbenih in tehničinih predmetov, ki jih lahko izvedejo s terenskim delom, opazovanjem in izkustvenim učenjem (poskusimo »sladko« sol; slanuše..).

Potek dneva dejavnosti:

Dobili se bomo  na parkirišču pri OMV bencinskem servisu na Istrski cesti v Kopru ob 9.00. Program bo trajal predvidoma do 13.00., tj. 5 šolskih ur, ali skrajšanega programa v kombinaciji npr. s pohodom skozi tunel Porečanke iz Strunjana v Portorož, spoznavanjem pomorskih poklicev v srednji in visoki pomorski  šoli v Portorožu s preskusom v simulatorju in možnostmi zaposlitve, do koprske Luke in drugih zanimivosti Slovenske Istre, Krasa in zamejstva v okviru ekskurzije Kras-Primorje tj. 8 šolskih ur, ali na poti oz. povratku z domov CŠOD v Fiesi in Seči.

Delo bo potekalo v dveh skupinah, ki se bodo delile v manjše delovne skupine s po 4 – 5 učenci. Slednje bodo prejele podlago z učnimi listi.

Predvidevamo, da bomo takoj ob vstopu učitelja na avtobus spoznavali okolico ob poti do Strunjana, kot je depresija, razlika med sardinami in sardelami, marina, drevored pinij, nasad kakijev in spomenik ustreljenim otrokom iz mimo vozečega vlaka…Ob prihodu k morju v parku bomo pojedli malico. Interdisciplinarni dan začnemo ob pojasnilni tabli, kjer se seznanimo z značilnostmi zavarovanega območja in stopnjami zaščite ter antropogenimi spremembami lagunske obale in prilagoditvami poselitve s strukturnim površjem.

Po razlagi in prikazu ostanka karantene in nastanka ter delovanja solin se sprehodimo po nasipu, ki jih loči od lagune, prvotnega izgleda akumulacijske obale. Učenci spoznajo tipe solinskih bazenov z opremo za pridobivanje soli (npr. široke natikače taperine in strgalo gavero) in preizkusijo slanuše. Mimo cerkve Marije od prikazovanja (prve oblike turizma, kulturne terase in rastline…) se povzpnemo do Strunjanskega križa, kjer se prepustimo njegovemu bioenergetskemu vplivu in se razgledamo preko Tržaškega zaliva, prepoznamo istrski gozd s črnim gabrom in ojstrico, pa tudi brnistro, črničje, mirto in jagodičnico ter kakije in oljke. Preko obrežne pečine se spustimo do morske jame, kjer se seznanimo z nastankom fliša oz. sovdana in abrazijske obale. Šolske geološke zbirke lahko obogatimo z vzorci laporja, apnenčeve breče z izvrtinami morskih datljev in laporja.

Ko pridemo iz krajinskega parka, se lahko sprehodimo po trasi nekdanje ozkotirne železnice Porečanke, oz. Istranke, in skozi tunel dosežemo Portorož, kjer se seznanimo z različnimi oblikami turističnega gospodarstva (marina, zdravilišče…). Lahko omogočimo spoznavanje pomorskih poklicev (še posebej primerno za 9. razrede osnovni šol in zaključne letnike srednjih) na Srednji in visoki pomorski šoli v Portorožu s preizkusom v simulatorju plovbe.

Program izvajamo v vsakem letnem času, v primeru slabega vremena damo poudarek dejavnostim človeka v Istri.

Stroški:

2 EUR/otroka za stroške CŠOD

Zahtevnost ekskurzije in zdravje: površinski del je nezahteven, vodoraven ali spust z več postanki na opazovalnih točkah. Edini napornejši del je vzpon z obale Stjuže proti Strunjanskem križu (tlakovana cesta). Na abrazijski obali smo čimdalje od pečin, pazimo, da ne zdrsnemo z nasipa med laguno in solinami. Prosimo za pozornost na učence z gibalnimi ovirami, dihalnimi težavami in opozorite na nevarnost pika klopov.

Sanitarije: Predlagamo, da se pred prihodom ustavite na počivališču Risnik, pred izvozom Divača. Med izvajanjem dejavnosti se lahko ustavimo v na obali v Strunjanu in v Portorožu.

Oprema: Otroci naj imajo obleko primerno vremenskim razmeram na dan izvedbe dejavnosti, pohodno obutev, (tudi kaj za preobut in preobleč), nahrbtnik za pelerino in dežnik, malico, pisalo na skupino in veliko dobre volje.

Evalvacijo izvedemo ob pregledu zbranih podatkov na delovnih listih posameznih skupin. Zbrano gradivo je lahko podlaga za predstavitev "raziskovalne naloge" na šolski razstavi, seminarske naloge….

Gradivo za pripravo: Malečkar, Franc, 2015, Slovenska Istra z morske strani, Horizont, 163, 82-32, Maribor.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …