Krajinski park Strunjan

Krajinski park Strunjan

Krajinski park Strunjan

  

Kontakt: Violeta Lovko
E-pošta: rakov.skocjan@csod.si
Mobilni telefon: 031 362 800

Mesto srečanja z izvajalci: po dogovoru; običajno je parkirišče bencinskega servisa OMV na avtocesti v Kopru, Istrska cesta 14; povezava na lego

ŠOLE:    Prosti termini>Prijavnica  

KRAJINSKI PARK STRUNJAN - SOŽITJE ČLOVEKA Z ISTRSKO KRAJINO

Dnevni center Krajinski park Strunjan deluje v edinem zavarovanem območju v Istrski Sloveniji, ki obsega tako naravno, kulturno in tehnično-etnološko dediščino, spomenike oblikovane narave ter izjemne naravne pojave. Tukaj se nahajajo najvišje obrežne pečine v flišu, najmanjše delujoče soline v Jadranu in morska laguna Stjuža - edina v Istri. Obsega Strunjanski polotok od Simonovega zaliva do izliva Strunjanskega potoka (Roje) vključno z 200-metrskim pasom morja z najdaljšim neprekinjenim delom naravne obale v Tržaškem zalivu, kjer niso dovoljeni posegi človeka. 

Program je usklajen s šolskimi učnimi načrti, predznanjem in je razdeljen na več tematskih sklopov:

  • razvoj Šavrinije oz. Koprskih brd in kamnin, ki gradijo območje med Kraškim robom in Bujskim krasom, 
  • tipi in razvoj obale (kraška, lagunska, abrazijska),
  • raba tal v odvisnosti od geomorfološkega razvoja in naravnih dejavnikov,
  • sredozemsko avtohtono in prineseno rastje ter kulturne rastline, 
  • povezava naravne, tehnične in kulturne dediščine s stopnjami varovanja, 
  • sožitje narave in človeka danes in v preteklosti.

Potek dneva dejavnosti:

Na poti do Strunjana že z avtobusa spoznavamo okolico. V Strunjanu začnemo ob pojasnilni tabli, kjer se seznanimo z značilnostmi zavarovanega območja in stopnjami zaščite ter antropogenimi spremembami lagunske obale. Nato se napotimo do solin po nasipu, ki loči laguno od prvotne akumulacijske obale. Učenci spoznajo tipe solinskih bazenov z opremo za pridobivanje soli (npr. široke natikače taperine in strgalo gavero) in poskusijo slanuše. Mimo cerkve Marijinega prikazanja se povzpnemo do Strunjanskega križa na vrh klifov in se razgledamo preko Tržaškega zaliva. Spoznamo obsredozemske in kulturne rastline. Preko obrežne pečine se spustimo do morskega spodmola, kjer se seznanimo z nastankom fliša oz. sovdana in abrazijske obale. Šolske geološke zbirke lahko obogatimo z vzorci laporja in peščenjaka. Na koncu se lahko sprehodimo po trasi nekdanje ozkotirne železnice Porečanke oz. Istranke in skozi tunel dosežemo Portorož. 

Delo bo potekalo v dveh skupinah (če je več oddelkov), ki se bodo delile tudi v manjše delovne skupine. 

Program izvajamo preko celega leta in ga prilagajamo vremenskim pogojem. 

Oprema: Otroci naj imajo obleko primerno vremenskim razmeram na dan izvedbe dejavnosti, pohodno obutev (tudi kaj za preobuti in preobleči), nahrbtnik, pelerino in dežnik, malico, repelent za klope, trdo podlogo za pisanje in pisalo (za manjšo skupino) in veliko dobre volje.

Trajanje: od 9.00 do 13.00

Stroški2 EUR/otroka za stroške CŠOD

Zahtevnost ekskurzije in zdravje: površinski del je nezahteven, vodoraven ali spust z več postanki na opazovalnih točkah. Edini napornejši del je vzpon z obale Stjuže proti Strunjanskem križu (tlakovana cesta). Na abrazijski obali smo čimdalje od pečin, pazimo, da ne zdrsnemo z nasipa med laguno in solinami. Za učence z gibalnimi ovirami, dihalnimi težavami se glede udeležbe predhodno uskladimo. 

Sanitarije: Predlagamo, da se pred prihodom ustavite na počivališču Risnik, pred izvozom Divača. 

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …