Krajinski park Strunjan

Krajinski park Strunjan

Kontakt: Nina Peca
E-pošta: nina.peca@csod.si; dc@csod.si
Mobilni telefon: 051 692 648

ŠOLE:    Prosti termini>Prijavnica  

KRAJINSKI PARK STRUNJAN - SOŽITJE ČLOVEKA Z ISTRSKO KRAJINO

  

Krajinski park Strunjan deluje v edinem zavarovanem območju v Slovenski Istri, ki obsega tako naravno, kulturno in tehnično-etnološko dediščino, spomenike oblikovane narave ter izjemne naravne pojave. Tukaj se nahajajo najvišje obrežne pečine v flišu, najmanjše delujoče soline v Jadranu in morska laguna Stjuža - edina na slovenski obali. Obsega Strunjanski polotok od Simonovega zaliva do izliva Strunjanskega potoka (Roje) vključno z 200-metrskim pasom morja z najdaljšim neprekinjenim delom naravne obale v Tržaškem zalivu, kjer niso dovoljeni posegi človeka. 

Program je usklajen s šolskimi učnimi načrti, predznanjem in je razdeljen na več tematskih sklopov:

  • razvoj Šavrinije oz. Koprskih brd in kamnin, ki gradijo območje med Kraškim robom in Bujskim krasom, 
  • tipi in razvoj obale (kraška, lagunska, abrazijska),
  • raba tal v odvisnosti od naravnih dejavnikov,
  • sredozemsko avtohtono in prineseno rastje ter kulturne rastline, 
  • povezava naravne, tehnične in kulturne dediščine s stopnjami varovanja, 
  • sožitje narave in človeka danes in v preteklosti.

Potek dneva dejavnosti:

Na poti do Strunjana že z avtobusa spoznavamo okolico. V Strunjanu začnemo ob pojasnilni tabli, kjer se seznanimo z značilnostmi zavarovanega območja in stopnjami zaščite. Nato se napotimo do solin po nasipu, ki loči laguno od prvotne akumulacijske obale. Učenci spoznajo tipe solinskih bazenov z opremo za pridobivanje soli (na primer široke natikače taperine in strgalo gavero) in poskusijo slanuše. Mimo cerkve Marijinega prikazanja se povzpnemo do Strunjanskega križa na vrh klifov in se razgledamo preko Tržaškega zaliva. Spoznamo obsredozemske in kulturne rastline. Preko obrežne pečine se spustimo do morskega spodmola, kjer se seznanimo z nastankom fliša oz. sovdana in abrazijske obale. Šolske geološke zbirke lahko obogatimo z vzorci laporja in peščenjaka. Na koncu se lahko sprehodimo po trasi nekdanje ozkotirne železnice Porečanke oziroma Istranke in skozi tunel dosežemo Portorož. 

Delo bo potekalo v dveh skupinah (če je več oddelkov), ki se bodo delile tudi v manjše delovne skupine. 

Program izvajamo preko celega leta in ga prilagajamo vremenskim pogojem. 

Trajanje: od 9.00 do 13.00.

Mesto srečanja: po dogovoru; običajno je parkirišče bencinskega servisa OMV na avtocesti v Kopru, Istrska cesta 14; povezava na lego

Stroški2 EUR/otroka za stroške CŠOD

Zahtevnost ekskurzije in zdravje: površinski del je nezahteven, vodoraven ali spust z več postanki na opazovalnih točkah. Edini napornejši del je vzpon z obale Stjuže proti Strunjanskem križu (tlakovana cesta). Na abrazijski obali smo čimdalje od pečin, pazimo, da ne zdrsnemo z nasipa med laguno in solinami. Za učence z gibalnimi ovirami, dihalnimi težavami se glede udeležbe predhodno uskladimo. 

Oprema: Otroci naj imajo obleko primerno vremenskim razmeram na dan izvedbe dejavnosti, pohodno obutev (tudi kaj za preobuti in preobleči), nahrbtnik, pelerino in dežnik, malico, repelent za klope, trdo podlogo za pisanje in pisalo (za manjšo skupino) in veliko dobre volje.  

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …