Krajinski park Strunjan.

Krajinski park Strunjan.

Kontakt: Franc Malečkar, Violeta Lovko
E-pošta: dimnice@csod.si
Telefon: 051 692 648
Mobilni telefon: 051 692 648, 031 362 800

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

Dnevni center Krajinski park Strunjan – oaza sožitja človeka z istrsko krajino – omogoča aktivno spoznavanje s pomočjo delovnih listov in strokovno razlago, prilagojeno starostni stopnji otrok in usklajeno z učnimi načrti. To je edino zavarovano območje v Istrski Sloveniji, ki obsega tako naravno, kulturno in tehnično-etnološko dediščino, spomenike oblikovane narave, izjemne naravne pojave kot tudi sledi nekaznovanega fašističnega terorja nad otroki.
Krajinski park Strunjan je bil ustanovljen leta 1990 z odlokoma občin Piran in Izola. Obsega Strunjanski polotok od Simonovega zaliva do izliva Strunjanskega potoka (Roje) vključno z 200-metrskim pasom morja z najdaljšim neprekinjenim delom naravne obale v Tržaškem zalivu in najvišji obrežnimi pečinami v sovdanu, notranjim delom Strunjanske zajede, z najmanjšimi delujočimi solinami in z morsko laguno Stjužo, edino pri nas. Uveljavljeni sta dve stopnji zaščite. Od rezervata v 200 metrskih pasovih morja in kopnega kjer niso dovoljeni posegi človeka, do sonaravnega bivanja in ohranjanja kulturne krajine in edinega razloženega naselja v Istrski Sloveniji v preostalem delu.
Ogled je namenjen vsem učencem osnovnih šol in dijakom srednjih šol, ki spoznavajo značilnosti Slovenske Istre in sobivanja človeka in narave. Program traja od 9.00 do 13.30 (po predhodnem dogovoru lahko pride do zamika ur). V tem času spoznamo geomorfološke posebnosti, kot sta abrazijska in akumulacijska obala ter asimetrična dolina, in sožitje človeka s temi danostmi z antropogenimi spremembami krajine tako solin in podnožja obrežne pečine kot razgledišča pri Strunjanskem križu.
Dobimo se ob spomeniku otrokom, ki so jih ustrelili fašisti z vlaka, na odcepu za Strunjan v krožnem križišču v drevoredu pinij. Od tod pa se zapeljemo skupaj do parkirišča ob morju pod zdraviliščem Krka. Interdisciplinarni dan začnemo ob pojasnilni tabli, kjer se seznanimo z značilnostmi zavarovanega območja in stopnjami zaščite ter antropogenimi spremembami lagunske obale in prilagoditvami poselitve s strukturnim površjem.
Po razlagi in prikazu nastanka in delovanja solin se sprehodimo po nasipu, ki jih loči od lagune, prvotnega izgleda akumulacijske obale. Učenci spoznajo tipe solinskih bazenov z njihovo opremo (npr. široke natikače taperine in strgalo gavero) in preizkusijo slanuše. Mimo cerkve Marije od prikazovanja se povzpnemo do Strunjanskega križa, kjer se razgledamo preko Tržaškega zaliva in prepoznamo istrski gozd s črnim gabrom in ojstrico, pa tudi brnistro, črničje, mirto in jagodičnico ter kakije in oljke. Preko obrežne pečine se spustimo do morske jame, kjer se seznanimo z nastankom fliša oz. sovdana in abrazijske obale. šolske geološke zbirke lahko obogatimo z vzorci laporja, apnenčeve breče z izvrtinami morskih datljev in laporja. Nekaj posnetkov je na povezavi tukaj.
Ko pridemo iz krajinskega parka, se lahko sprehodimo po trasi nekdanje ozkotirne železnice Porečanke –Istranke in skozi tunel dosežemo Portorož, kjer se seznanimo z različnimi oblikami turističnega gospodarstva (marina, zdravilišče…).
Program izvajamo v vsakem letnem času, v primeru slabega vremena damo poudarek dejavnostim človeka v Istri.
Lahko omogočimo spoznavanje pomorskih poklicev (še posebej primerno za 9. razrede osnovni šol in zaključne letnike srednjih) na Srednji in visoki pomorski šoli v Portorožu s preizkusom v simulatorju plovbe.
Kje smo?
Zborno mesto je pri odcepu z obalne ceste za Strunjan. Če prihajate po avtocesti mimo Izole, zapeljete skozi drevored pinij v Strunjansko dolino, kjer je pred mostom preko potoka Roja krožno križišče z odcepom za Strunjan.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …