Arboretum Volčji Potok.

Arboretum Volčji Potok.

Naslov: Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok 3, Radomlje
Kontakt: Aleša Carli, Mojca Demšar
E-pošta: arboretum@csod.si  dc@csod.si
Telefon: 051 303 476 ali 041 630 245, do 09:00

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica                                                   

Dnevni center Arboretum Volčji Potok pripravlja in izvaja programe naravoslovnih in kulturnih dni za osnovne in srednje šole, ki se zaključijo v enem dnevu.

Pri naravoslovnih in kulturnih dneh se zagotovi strokovno kakovostne programe, ki se dobro vključujejo v šolski učni načrt. Enodnevni programi so diferencirani po razredih in prilagojeni letnim časom. Ločijo se po zahtevnosti in tematki, ki jo obravnavajo pri naravoslovju v razredu. Smiselno obravnavajo naravoslovne teme glede na letne čase. Vsebinsko so zasnovani tako, da dopolnjujejo in na praktični ravni ilustrurajo znanja, ki jih predvideva učni načrt.

Prednosti pouka v naravi so predvsem neposreden stik z naravo, z živimi bitji ter možnosti za spoznavanje osebkov v njihovem življenskem prostoru. Učenci lahko v živo vidijo posamezne življenjske procese in začutijo naravo.

Naravoslovni dnevi v Arboretumu Volčji Potok omogočijo učencem opazovanje pisanosti življenjskih združb ( rastline, živali, neživa narava ) in odnose med njimi. Program je sestavljen tako, da so učenci aktivni izvajalci programa in ne le poslušalci. K aktivnemu sodelovanju jih spodbujajo posamezne naloge, ki usmerjajo njihovo pozornost k pojavom, ki bi jih kot nevodeni opazovalci prezrli ali ne razumeli.

Učitelji naravoslovja, ki vodijo naravoslovne dneve v Arboretumu Volčji Potok, učence spodbujajo k samoiniciativnosti, delu v skupini, prijateljstvu in delavnosti. Okolje Arboretuma Volčji Potok daje velike možnosti za vzgojo pravilnega odnosa do žive in nežive narave. Arboretum je prostor, kjer je prikazovanje občutljivosti in ranljivosti okolja zelo nazorno, zato so možnosti krepitve ekološke zavesti posameznika velike.

Poleg naravoslovnih dni organizira CŠOD v Arboretumu tudi kulturne dneve. Učenci spoznavajo različne vidike vrtne kulture, sporočila različnih tipov parkov, simbolno vrednost rastlin.

KJE SMO

Zemljevid

GPRS KOORDINATE
46°11'4.99"N
14°36'22.12"E

DOSTOP Z AVTOBUSOM  
Odcep z avtoceste Ljubljana - Maribor je z obeh smeri označen na smerokaznih tablah (izvoz številka 24, Domžale). Sledite cesti proti Radomljam. V kraju Radomlje je v krožnem križišču označen odcep proti Arboretumu. Od izvoza z avtoceste do Arboretuma je 6,5 km.

Vstopite pri glavnem vhodu. Pot nadaljujete do konca drevoreda, kjer zavijete levo. Ustavite se pri stari upravni stavbi in potrkate na vrata, kjer je tabla CŠOD-ja.

DOSTOP Z JAVNIM PROMETOM
Na relaciji Ljubljana-Kamnik-Ljubljana vozi primestni avtobus KamBus. Nekajkrat na dan ustavi na postaji pred vhodom v park, še pogosteje na avtobusni postaji v Radomljah, ki je od parka oddaljena približno 1,5 kilometra. Najbližji železniški postaji sta Jarše-Mengeš in Homec, ki sta od parka oddaljeni nekaj kilometrov.

  

PROGRAMI

Dnevni center Arboretum Volčji Potok pripravlja in izvaja programe naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole, ki se zaključijo v enem dnevu. Pri naravoslovnih dneh imamo strokovno kakovostne programe, ki se dobro vključujejo v šolski učni načrt. Enodnevni programi so diferencirani po razredih in prilagojeni letnim časom. Ločijo se po zahtevnosti in tematiki, ki jo obravnavajo pri naravoslovju v razredu. Smiselno obravnavajo naravoslovne teme glede na letne čase. Vsebinsko so zasnovani tako, da dopolnjujejo in na praktični ravni ilustrirajo znanja, ki jih predvideva učni načrt. Prednosti pouka v naravi so predvsem neposreden stik z naravo, z živimi bitji ter možnosti za spoznavanje osebkov v njihovem življenjskem prostoru. Učenci lahko v živo vidijo posamezne življenjske procese in začutijo naravo.

Naravoslovni dnevi v Arboretumu Volčji Potok omogočijo učencem opazovanje pisanosti življenjskih združb ( rastline, živali, neživa narava ) in odnose med njimi. Program je sestavljen tako, da so učenci aktivni izvajalci programa in ne le poslušalci. K aktivnemu sodelovanju jih spodbujajo posamezne naloge, ki usmerjajo njihovo pozornost. 

Učiteljici naravoslovja, ki vodita naravoslovne dneve v Arboretumu Volčji Potok, učence spodbujata k samoiniciativnosti, delu v skupini, prijateljstvu in delavnosti. Okolje Arboretuma Volčji Potok daje velike možnosti za vzgojo pravilnega odnosa do žive in nežive narave. Arboretum je prostor, kjer je prikazovanje občutljivosti in ranljivosti okolja zelo nazorno, zato so možnosti krepitve ekološke zavesti posameznika velike.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …