Novo mesto – mesto situl in Krka

Novo mesto – mesto situl in Krka

Naslov: CŠOD DC Dolenjska in Štajerska
Kontakt: Špela Cesar
E-pošta: spela.cesar@csod.si
Telefon: 041 282 196
(Štefka Brodar) 041 467 231

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

NOVO MESTO – MESTO SITUL IN KRKA

      

Prepoznavno podobo mestnega jedra, ki leži na dvigajočem skalnatem polotoku, ki mu daje objem kot obkljuk reka Krka, z znamenitim novomeški Breg, Glavni trg z Rotovžem in stolna Cerkev sv. Miklavža. Mesto je ustanovil leta 1365 Vojvoda Rudolf IV. Habsburški in ga imenoval Rudolfswert, katerega pa so ljudje imenovali že vse od samega začetka Novo mesto. Sprehod in spoznavanje starega mestnega jedra bo pravo doživetje, med vhodnimi Gorenjimi in Dolenjimi vrati v srednjeveško mesto znano vse do 19. stoletja z obdanim obzidjem. Spoznali bomo mesto tako z zgodovinskega, geografskega in kulturnega stališča. V tem letu si lahko ogledamo tudi razstavo Novega mesta ob 650. obletnici ustanovitve. Močna trgovina in obrt sta oblikovali razcvet mestnega jedra. Nesreče, požari, vojne, pa so napredek prekinili in nove ureditve zopet pospešile razvoj. Novo mesto je središče Dolenjske, prepoznavno tudi po zelo uspešnih gospodarskih panogah v regiji.

Novo mesto – mesto situl se imenuje po najdenih številnih dragocenih bronasto figuralnih okrašenih situlah, ki se jih uvršča med najpomembnejšo kulturno dediščino evropske prazgodovine. Iz obdobja starejše železne dobe, imenovane halštatsko obdobje, je najdeno tudi več dragocenih predmetov, kar uvršča Novo mesto in Dolenjsko v pomemben vrh zemljevida arheoloških najdišč v srednjeevropskem prostoru. Bogato gradivo iz tega obdobja si ogledamo na stalni razstavi Arheološka podoba Dolenjske v Dolenjskem muzeju, kjer se lahko odločimo tudi za izdelavo situlske slike, ki temelji na situlski umetnosti. 

Krka edina slovenska reka od izvira do izliva, vijuga po dolenjskih tleh in daje krajini lepoto na vsej svoji dolžini. V preteklosti je v Novem mestu bilo življenje meščanov tesno povezano z reko Krko kot pomembnim vodnim virom za vsakdanje potrebe, kot tudi za delujoče mline in za številne priložnosti čolnarjenja, kopanja, sprehodov in ribolova. Meščani so emocionalno povezani tako na kraj kot tudi lepoto reke Krke. Razumljivo je, da najpomembnejša gospodarska panoga v Novem mestu kot tudi na Dolenjskem nosi po njej ime.

Za največjo slovensko farmacevtsko industrijo Krka, ki se nahaja na lokaciji Ločne v Novem mestu, so značilna velika vlaganja v razvojno-raziskovalno dejavnost, v razvoj novih zdravil in posodobitev proizvodnih zmogljivosti za domači in svetovni trg. Največja naložba v Krkini zgodovini je obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil imenovan Notol, ki je zasnovan na vertikalno-gravitacijskem pretoku materialov. V tovarni Notol si ogledamo proizvodnjo zdravil.

Program je primeren za učence in učenke 3. triade osnovnih šol ter za dijake in dijakinje srednjih šol.

Doplačila:
Dolenjski muzej in delavnice po izbiri.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …