DomoviCŠOD OE Ajda

CŠOD OE Ajda

Naslov
Libeliška Gora 34, 2372 Libeliče
Kontakt
Milena Hrastel
E-pošta
ajda@csod.si
Telefon
02 878 40 51
Mobilni telefon
031 607 566


Programi aktivnih počitnic
Cena - €
Starost
Program: S kanuji po Dravi (s tečajem angleščine z Jean McCollister)
Spletna prijava

      

 

                NOVOSTI V CŠOD AJDA

Dom Ajda ponuja pester nabor naravoslovnih, športnih  in drugih dejavnosti v neokrnjeni naravi.

Za osnovne šole ponujamo raznolik program naravoslovnih in športnih vsebin od 1. do 9. razreda OŠ. Ponudbo smo letos razširili s programi šole v naravi še za učence od prvega do četrtega razreda osnovne šole. Od naravoslovnih vsebin ponujamo izkustveno raziskovanje najrazličnejših ekosistemov (gozd, reka, potok, mlaka, travnik…), od športnih vsebin pa  lokostrelstvo, plezanje, pohodništvo, vsebine preživetja v naravi (ognji in ognjišča, bivaki, vrvi in vozli idr.),kolesarjenje, KANUIZEM po reki Dravi. V zimskem času poleg naštetega izvajamo TEKE NA SMUČEH v okolici doma in kot novost tudi program HOJA in TEK S KRPLJAMI, kot del vsebin  ŠVN za učence od 4. do 9. razreda OŠ, SŠ ter dejavnost NORDIJSKA HOJA. Obseg ur programa lahko izbere šola sama. Kot novost ponujamo tudi ZIMSKI ŠPORTNI DAN- smučanje  na bližnjem smučišču Bukovnik ali Poseka v kombinaciji z nordijsko hojo, krpljanjem in teki na smučeh kot del ŠVNLahko pa omenjene dejavnosti  izvedemo tudi kot večdnevno dejavnost. Za učence 4. in 5. ih razredov na novo ponujamo tudi vsebino KOLESARSKI POLIGON kot predpripravo na kolesarski izpit .

Za vrtce ponujamo pester in zanimiv izbor dejavnosti, projektov (Ali te poznam, Medvedka je pičila čebela, Čutila na preži, Ko žvrgolijo ptički…). Škrat Mirko otroke popelje v čudovit svet narave, ki ga  spoznavajo, odkrivajo in doživljajo z vsemi čutili. Preizkušajo pa se tudi v  različnih športnih disciplinah in  spretnostih.

V okviru tematskih tednov  ponujamo PROGRAM PRVE POMOČI na Ajdi, ki je namenjen predvsem osnovnošolcem, po želji ga izvajamo tudi za srednje šole v okviru vikend programa Tematski teden izvedemo kot pet-dnevni ali kot tridnevni program..

 

Program ponujamo v dveh oblikah:

1. TEMATSKI TEDEN PRVE POMOČI NA AJDI IN 2. ZDRAVO IN S CELO GLAVO NA IZLETE V NARAVO je namenjen učencem OŠ od 4.-9. razreda in vključuje naslednje vsebine: preventivni in varnostni ukrepi v povezavi s programom naravoslovja in športa, ukrepanje ob nevarnostih v živi in neživi naravi (udar strele, zdrsi na strmih področjih, požari, nevarnosti ob pretirani izpostavljenosti soncu), prva pomoč ob tipičnih poškodbah med izvajanjem športnih in naravoslovnih dejavnosti v naravi (poškodbe kosti in sklepov, utopitve, zastrupitve, termične poškodbe, poškodbe kosti in sklepov, transport ponesrečenca, krvavitve in rane)…

Zelo dobro smo opremljeni z materialom za poučevanje PP (navadne in doprsne lutke, šolski defibrilator, različne opornice, material za obvezovanje in transport ponesrečenca, imobilizacijo..).

Učenci se preko praktičnih vaj in teorije, pod vodstvom strokovno usposobljenih učiteljev, inštruktorjev za poučevanje prve pomoči, naučijo ukrepati pravilno, hitro in učinkovito ter ob tem razvijajo odgovornost za pomoč sočloveku v stiski.

Tematski teden ŽIVIM ZDRAVO je namenjen učencem od 4. -9. razreda OŠ. Šola lahko izbere dve obliki programa:

1. ZDRAVA PREHRANA IN GIBANJE ZA ZDRAVJE, kjer je učenci izvajajo antropometrične meritve kot instrument za oceno prehranskega status, spoznavajo zdravo in uravnoteženo prehrano, oceno rasti, oceno telesne sestave in energetskih potreb, spoznajo načine oskrbe s hrano v naravi, pomen gibanja za zdravje na čistem zraku.

2. EDINI KOŠČEK VESOLJA, KI GA LAHKO POPRAVIM SEM JAZ SAM- temelji na izvajanju pozitivnega odnosa do narave, prepoznavanju čustev s pomočjo telesne dejavnosti v naravi (sproščanje, poslušanje, opazovanje in čutenje narave) in v učenju medsebojne strpnosti ter oblikovanju odnosov preko skupnega odločanja. Učenci aktivno sodelujejo pri izvajanju skupinskih socialnih iger, preko zgodb, ki jih obkrožajo številne dejavnosti, pridobijo znanja, ki jim pomagajo do večje samopodobe, samozavesti, sočutja, prijaznosti, odgovornosti, strpnosti,  razvijajo sposobnost za prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje.

Vabljeni !


E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …