Erasmus+ akreditiran projekt »Poučujmo zunaj / Let's teach outside«

Erasmus+ akreditiran projekt »Poučujmo zunaj / Let's teach outside«

               

Projekt Poučujmo zunaj / Let's teach outside je večletni akreditiran Erasmus+ projekt s področja splošnega šolskega izobraževanja, ki ga na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) izvajamo od leta 2021 v okviru programa Unije Erasmus+ (ključni ukrep 1: mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju). Za izvedbo aktivnosti je CMEPIUS v vlogi nacionalne agencije za programe Erasmus+ na podlagi prijavljenega projekta v letu 2021 CŠOD-ju podelil akreditacijo, ki nam omogoča financiranje izvedbe teh aktivnosti v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji vse do leta 2027, pri čemer vsako leto posebej prijavimo načrtovan obseg aktivnosti in sestavo konzorcija mobilnosti.

V tem projektu bomo v obdobju od 2021 do 2027 v okviru konzorcija mobilnosti, skupaj s partnerskimi institucijami, izvajali mednarodne mobilnosti za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, s ciljem opolnomočenja strokovnih delavcev za kvalitetno izvedbo učenja na prostem in širitve pristopov didaktike učenja na prostem v slovenskem izobraževalnem prostoru.

Projekt uspešno izvajamo skupaj s konzorcijskimi partnerji OŠ Gorje, OŠ Miren, OŠ Puconci in OŠ Žužemberk, pri čemer pa bomo naš konzorcij v letošnjem letu razširili na skupaj 8 članic, do leta 2027 pa do celo 10 članic poleg CŠOD-ja.

Osnovni cilji projekta, na podlagi katerega so zastavljene tudi projektne aktivnosti, so naslednji:

  • udeležba strokovnih delavcev na izobraževalnih obiskih na delovnem mestu v tujini, z namenom pridobitve novih znanj s področja didaktike učenja na prostem,
  • udeležba strokovnih delavcev na strukturiranih seminarjih v tujini, z namenom pridobitve novih znanj s področja didaktike učenja na prostem,
  • širitev pridobljenih znanj s področja didaktike učenja na prostem na kolektive znotraj posameznih članic konzorcija,
  • kvalitetna izvedba aktivnosti učenja na prostem pri partnerskih institucijah, z uporabo novo pridobljenih znanj in kompetenc,
  • širitev pridobljenih znanj s področja didaktike učenja na prostem na kolektive drugih partnerskih institucij in širše strokovne javnosti,
  • vzpostavitev repozitorija gradiv za učenje na prostem.

V skladu s cilji projekta pričakujemo do zaključka projekta v 2027 naslednje ključne rezultate:

  • opolnomočenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za kvalitetno izvedbo učenja na prostem na podlagi novo pridobljenih znanj, kompetenc in veščin v okviru mednarodnih mobilnosti;
  • širitev pridobljenih znanj s področja didaktike učenja na prostem v okviru strokovnih kolektivov na partnerskih institucijah, med partnerskimi institucijami in širšo strokovno javnost;
  • vzpostavitev repozitorija gradiv za učenje na prostem.

Do konca novembra 2022 smo skupaj s partnerskimi institucijami uspešno zaključili 1. projektni cikel, ki je trajal od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2022 in v okviru katerega smo uspešno izpeljali 40 mednarodnih mobilnosti v obliki udeležbe na strukturiranih seminarjih in sledenj na delovnem mestu, ob tem pa so vsi udeleženci mobilnosti z izvedbo izobraževalnih aktivnosti z otroki na podlagi novo pridobljenih kompetenc uspešno prenesli pridobljena znanja v svoja učna okolja.

Trenutno izvajamo s partnerskimi institucijami 2. projektni cikel, ki traja od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2023, hkrati pa izbiramo dodatne konzorcijske partnerje za prijavo na 3. projektni cikel konec februarja.

Najdete nas tudi na:

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …