Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

 

Obdobje izvajanja: 1. 3. 2022–31. 12. 2023

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) aktivno sodeluje pri izvajanju ukrepa »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«, ki ga Ministrstvo za okolje in prostor financira iz Sklada za podnebne spremembe. Pri izvedbi teh aktivnosti sodelujejo javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za okolje in prostor.

Osnovni namen projekta je konceptualizacija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj z umestitvijo tematike podnebnih sprememb in oblikovanje skupnih programskih izhodišč za pripravo in izvedbo celostnega programa o podnebnih spremembah. CŠOD se bo kot strokovno telo osredotočil na področje učenja na prostem.

Med prioritetne cilje sodijo:

  • razvoj načina vključevanja podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje,
  • oblikovanje, izpeljava in ovrednotenje dosedanjega izobraževalnega programa z vidika ciljev trajnostnega razvoja,
  • razvoj novih in posodobitev obstoječih učnih gradiv za trajnostno poučevanje na prostem,
  • uvedba vsebin o podnebnih spremembah in didaktičnih pristopih za njihovo razumevanje in upoštevanje.

CŠOD bo k temu cilju prispeval s svojimi strokovnimi znanji in izkušnjami na področju učenja na prostem, ki je neločljivo povezano s podnebnimi spremembami.

Demonstracijske enote

Najpomembnejše področje delovanja CŠOD na področju implementacije celostnega programa o podnebnih spremembah je vzpostavitev demonstracijske vzgojno-izobraževalne organizacije oziroma prakse.

V tem okviru bo CŠOD oblikoval merila za izbiro organizacijskih enot, ki se bodo prelevile v demonstracijske enote za izvajanje celostnih programov o podnebnih spremembah na področju učenja na prostem. Pri tem ne razmišljamo le o sanaciji obstoječih objektov in uvedbi praks v smeri trajnostne rabe virov, ampak o polni uveljavitvi celostnega programa ozaveščanja, ki vključuje tudi preoblikovanje utečenega institucionalnega vsakdanjega načina življenja in dela v enoti v skladu s cilji in načeli trajnostnega razvoja.


Celostni programi za učenje na prostem

Udeleženci programov v CŠOD bodo doživeli trajnostni pristop, o katerem sicer samo poslušajo. Pri vzpostavitvi demonstracijskih enot bomo izvedli didaktično nadgradnjo posameznih enot v smeri zmanjševanja ogljičnega odtisa. To pomeni, da bomo vzpostavitev demonstracijskih enot izvedli z didaktičnim razmislekom. Pripravili bomo celostne programe o podnebnih spremembah na področju učenja na prostem. Udeleženci se bodo ob izkušnji bivanja seznanili s trajnostnimi pristopi v vsakdanjem življenju. Naš dolgoročni cilj je, da CŠOD postane vzorčni primer trajnostnega upravljanja in celostnega delovanja.

Izdelali bomo tudi osrednjo spletno stran za področje celostnega programa o podnebnih spremembah. Načrtujemo tudi izvedbo nacionalne in mednarodne konference na temo podnebnih ciljev in vsebin.

Parterji v projektu:

Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Center RS za poklicno izobraževanje
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Andragoški center Republike Slovenije
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …