Kraški rob

Kraški rob

Kraški rob

Kontakt: Violeta Lovko,Franc Malečkar
E-pošta: dimnice@csod.si
Mobilni telefon: 051 692 648, 031 362 800

Mesto srečanja z izvajalci: po dogovoru; običajno je parkirišče pri gradu Socerb 7; povezava na lego

   

ŠOLE:    Prosti termini>Prijavnica  

DOBRODOŠLI V STOPNJASTEM PREHODU S KRASA V ISTRO

Dnevni center Kraški rob deluje v soglasju z jamarji in lokalno skupnostjo izvaja naravoslovne in kulturne dneve v Sveti jami in prehodu preko vale (kraškega polja) pri Kastelcu mimo Črnega Kala do zatrepa Osapske reke. Domačini pravijo temu terasastemu prehodu s Krasa v Istro Breg ali Bržanija.

Program je usklajen je s šolskimi načrti, predznanjem in psihofizičnimi sposobnostmi mladine, in razdeljen na več tematskih sklopov:

  • spoznanje razvoja Kraškega roba in kraških pojavov (mikro in makro pojavi, kraško polje, udornica, korozijska vrtača, kraška hidrologija, zatrepna dolina, izgonska struga, podzemni tipi rovov in jamskih usedlin ter živalstva in klime v Svetu v jami)
  • spoznavanje tipov površja (normalno, kraško, Tržaški zaliv s tipi in rabo obale in prostora, razvoj površja v istrski Sloveniji)
  • raba tal v odvisnosti od kamninske podlage in izpostavljenosti (delane vrtače, kulturne terase, steljnik)
  • sredozemsko-kontinentalno rastje s tipi prsti (zimzeleni hrast, propadanje borovih nasadov)
  • povezava s speleobotaniko in speleobiologijo, jamsko meteorologijo, varovanjem okolja, ekologijo, jamarstvom
  • sožitje s preteklostjo (lega naselij, kamnita dediščina, šališ, kal, multietičnost, življenje ob/z mejo, edina jama spremenjena v cerkev v Sloveniji in spust do ostankov vinske kleti, najstarejša hiša v Sloveniji in glagolica …)

Izjemne, varno dostopne, naravne danosti (stik normalnega s kraškim površjem, speleogenetski pojavi) sožitje človeka z naravo na obravnavanem območju omogočajo gostom, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do univerz tretjega obdobja, izbor iz "menija" vsebin naravoslovno-družbenih in telesnovzgojnih predmetov, ki jih lahko izvedejo s terenskim delom, opazovanjem in izkustvenim učenjem.

Potek dneva dejavnosti:

Dobili se bomo pri gradu Socerb (nedaleč od avtocestnega izvoza Kastelec) na razglednih ostankih utrdbe prazgodovinskega Trsta ob 9.00. Program bo trajal predvidoma do 13.00., tj. 5 šolskih ur, ali skrajšanega programa v kombinaciji npr. s planinskim izletom na Slavnik, do koprske Luke in drugih zanimivosti Slovenske Istre, Krasa in zamejstva v okviru ekskurzije Kras-Primorje tj. 8 šolskih ur, ali na poti oz. povratku z domov CŠOD v Fiesi in Seči.

Delo bo potekalo v dveh skupinah, ki se bodo delile v manjše delovne skupine s po 4 – 5 učenci, ki bodo prejele podlago z učnimi listi.

Predvidevamo, da boste takoj ob prihodu pojedli malico. Po spoznavanju Kraškega roba in njegovega razvoja ter razgleda preko Tržaškega zaliva se podamo preko razpadajočega borovega nasada s sledmi polpretekle zgodovine v Sveto jamo, značilno jamo Matičnega krasa, ki jo odlikuje klima (hladnica) (več o jami na: http://www2.arnes.si/~kpjdd2/sveta.htm). Nadaljujemo po kolovozu preko Socerbsko-podgorskega krasa do delane vrtače in kraškega polja Kastelec (Krpanova pot). Če imamo dovolj časa, se spustimo z avtobusom ali peš v Osp, v slabem vremenu se ustavimo v Črnem Kalu (najstarejša hiša v Sloveniji; nagnjen zvonik cerkve sv. Valentina,…) ali nadaljujemo do školjčne sipina v Ankaranu.

Stroški:

2 EUR/otroka za stroške CŠOD in

2,5 EUR/otroka za vstopnino v Sveto jamo.

Zahtevnost ekskurzije in zdravje: površinski del je nezahteven, vodoraven ali spust z več postanki na opazovalnih točkah. Edini napornejši del je vzpon iz Ospa proti jami Grad. V Sveti jami so rovi velikih dimenzij, poti so posute z gramozom, stopnice opremljene z vrvno ograjo. Prosimo za pozornost na učence z gibalnimi ovirami, dihalnimi težavami in opozorite na nevarnost pika klopov.

Sanitarije: Predlagamo, da se pred prihodom ustavite na počivališču Risnik, pred izvozom Divača - 10 minut vožnje do gradu Socerb, saj je ta zaprt. Med izvajanjem dejavnosti se lahko ustavimo v Črnem Kalu ali Ospu in Ankaranu.

Oprema: Otroci naj imajo obleko primerno vremenskim razmeram na dan izvedbe dejavnosti, pohodno obutev, (tudi kaj za preobut in preobleč), toplejšo obleko za v jame (temperatura zraka se giblje od –3° do +10°C), nahrbtnik za pelerino in dežnik, malico;  baterijska svetilka (obvezna), eno pisalo na skupino in veliko dobre volje.

Evalvacijo izvedemo ob točkovanju zbranih podatkov na delovnih listih posameznih skupin in najboljša prejme simbolično nagrado. Zbrano gradivo je lahko podlaga za predstavitev "raziskovalne naloge" na šolski razstavi, seminarske naloge.

Program izvajamo preko celega leta in ga prilagajamo vremenskim pogojem. 

Gradivo za pripravo: Malečkar, Franc, 2012, PoTigrovski poti in čez Bržanijo v Istro, Slovenija VI, ZRC SAZU, Ljubljana.

     

 

   

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …