Reka sedmih imen

Reka sedmih imen

Kontakt:  Violeta Lovko
E-pošta: dimnice@csod.si
Mobilni telefon: 031 362 800

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

CELODNEVNA EKSKURZIJA REKA SEDMERIH IMEN: Preko kraških polj Notranjskega podolja in Pivške kotline se pojavljajo vode kraške Ljubljanice pod različnimi imeni. Ker naj bi bilo teh ponikalnic šest, jo imenujemo reka sedmerih imen. Pot nas vodi v izvirno Planinsko jamo (izjemno sotočje rek Pivka in Rak,..) in preko kraške doline Rakovega Škocjana (skrivnosti udorne doline) se povzpnemo na Cerkniško polje s presihajoči jezerom s tisočerimi obrazi. Lahko se povzpnemo na razgledno, coprniško Slivnico; možno kosilo v CŠOD domu Rak.

 

PREDSTAVITEV

Program, skladen z učnim načrtom,  sestavlja pripravo v šoli s pomočjo PPT in po terenskem delu z obdelavo zbranih podatkov na delovnih listih v obliki seminrskih nalog, plakat, razne IKT variante,....Delno ga lahko prilagodimo tudi vašim željam.

Osnovni program zajema:

- spoznanje razvoja Planinskega in Cerkniškega kraškega polja ter doline Rakovega Škocjana in kraških pojavov (vrtače, kraško polje,jame, kapniki, kraški izvir, kraška hidrologija u edinim, za turiste vidnim podzemnim sotočjem v Planinski jami, udornica, ponikalnica, ponori,...),

- spoznavanje življenja v in ob ponikalnicah, notranjskih gozdovih, varovanje, sožitje človeka z rabo vodne energije (ostanki žag, mala elektrarna,...),

- raba tal, vpliv človeka na okolje oziroma skrb za ohranitev naravnih ekosostemov (lega in tipi rabe tal na kraških poljih oziroma v odvisnosti od hidroloških možnosti, preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin,...),

- rastje s tipi prsti s poudarkon na gozdnih sestojih, raba lesa nekoč in danes (apnenice, kopišče, glažute),

- povezovanje s speleobotaniko, speleobiologijo, jamsko meteorologijo, celotnega okolja, jamarska ekologija,..

- povezovanje preteklosti in sedanjosti (kamnita dediščina, lega naselji, transportne poti, svetovni pomen raziskav kraškega sveta (Valvasor, Kunaver,...).

 

Dobimo se na avtobusni postaji Unec, nedaleč od avtocestnega izvoua Unec ob 9.00. S programom zaključimo 15.30.

Iz Unca se odpravimo na Plninsko polje mimo gradu Hbsberg do Planinske jame ( podzemno sotočje, jamskeo živalstvo, izraba kraških voda, nastanek, uporana kraške kamnine).  Od tu nadaljujemo preko "kačjih ridov" v Rakov Škocjan ( urbana speleologija, Veliki in Mali naravni most,...) in nato proti Cerkniškemu jezeru )požiralniki, delovanje jezera, nastanek jezera. Razumevanje Cerkniškega jezera lahko nadgradimo z obiskom makete Cerkniškega jezera v Dolenjem jezeru, vso veličino jezera pa si lahko ogledamo s coprniške Slivnice. V kolikor želimo ogled bolj po domače, pa si lahko privoščimo vožnjo z lojtrnikom po delu presihajočega jezera.

Delo poteka v dveh skupinah, le-te razdelimo v manjše skupinice (4-5-članic/ov). 

 

Zahtevnost  in zdravje: Površinski del je nezahteven, vodoraven s postanki na inerpretacijskih točkah; nekateri odseki so opremljeni tudi z ograjami. Edini napornejši vzpon je na naravni most v Planinski jami. Prosimo za pozornost na učence z gibalnimi ovirami; dihalnimi težavami, kardiovaskularnimi, menstruacijskimi težavami, sladkorno boleznijo, fobijami, alergijami (žuželke, trave,...), na nevarnost pika klopov.

Oprema:  Otroci naj imajo obleko primerno vremenskim razmeram, dežnik, palerino oziroma kapo - odvisno od vremenske napovedi, pohodno obutev, toplejše oblačilo za obisk jam, nahrbtnik, malico, pitno vodo; baterijsko svetilko (obvezno) , pisalo in veliko pozitivne energije.  

Stroški:

- organizacija in izvedba CŠOD programa po veljavnem ceniku,

- plačilo ogleda  v Planinsko jamo po veljavnem ceniku

- vstopnina za ogled makete Cerkniškega jezera po veljavnem ceniku,

- plačilo vožnje z lojtrnikom po veljavnem ceniku. 

 

Komaj čakava, da vam prikaževa razumevanje prelepega koščka naše dežele.

Violeta

 

 

 

 

 

 

 

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …