Seznam programov aktivnih počitnic

 

Tudi v letošnjih počitnicah v CŠOD organiziramo počitniške programe, polne veselja, zabavnega športa in ustvarjalnih dejavnosti. Namenjeni so vsem, ki želijo spoznati nove prijatelje in doživeti nekaj novega.

Programi in termin so objavljeni v spodnji tabeli, kjer so zapisani tudi cena osnovnega programa in dodatni stroški (vstopnine, prevozi, zunanje delavnice) za posamezni program. S klikom na datum se odpre dodatno okno z informacijami in dodatnimi stroški. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest preko elektronske prijavnice.

Izvedba programov bo skladna z navodili NIJZ.

Izjava za prevoz otrok v primeru, ko ni potreben prevoz z reševalnim vozilom
Izjava za fotografiranje in snemanje
 

V okviru paketa aktivnih počitnic lahko uporabniki storitev za nočitev z zajtrkom koristijo neizkoriščen turistični bon TB iz 2020, ki se ga lahko izkoristi le do 30.6.2022

Na podlagi prejete spletne prijave bo CŠOD izdal pred izvedbo aktivnih počitnic predračun, iz katerega bo razvidna cena nočitve z zajtrkom. V primeru koriščenja bona iz 2020 se zmanjša znesek plačila za koriščeno vrednost bona. Ob prihodu na aktivne počitnice je v tem primeru potrebno prinesti obrazec potrditev unovčitev bona (
priloga 1 iz uredbe) in osebni dokument.

Z Bonom21 ni možno plačevati storitev CŠOD, skladno s sprejetim zakonom (43. člen).

Starši oziroma skrbniki udeležence prijavijo v okviru zapisanih starostnih omejitev. Možno odstopanje od starostnih omejitev je največ eno leto. Istega udeleženca lahko starši oziroma skrbniki prijavijo na največ dva programa.

Starši oziroma skrbniki udeležence pripeljejo na izbrano enoto in ob zaključku pridejo tudi ponje. Udeleženci so iz različnih delov Slovenije in skupnega prevoza ni možno organizirati.

Za vključevanje udeležencev s posebnimi potrebami v počitniške tedne se je potrebno vnaprej dogovoriti z vodjo organizacijske enote (kontakti so na spletni strani) in urediti strokovno oskrbo oziroma spremstvo.  

Za udeležence z medicinsko indiciranimi dietami (potrdilo o dieti) CŠOD zagotavlja obroke zdrave dietne prehrane, skladno z možnostmi. Da lahko udeleženec uveljavlja pravico do dietne hrane, morajo starši oziroma skrbniki od zdravstvene institucije pridobiti potrdilo o dieti.

V tednu pred začetkom počitniškega programa ali prej se staršem oziroma skrbnikom po elektronski pošti pošlje obvestilo in predračun, ki ga je potrebno plačati pred začetkom počitniškega programa in ob prihodu na enoti pokazati dokazilo o plačilu.

V primeru premajhnega števila prijav za določen termin si organizator pridržuje pravico odpovedi počitniškega tedna. Prijavljenim udeležencem ponudimo drugo lokacijo ali drug termin. Ko starši oziroma skrbniki potrdijo spremembo, se prijavo obravnava kot redno prijavo.

Odjavo je potrebno sporočiti vsaj dva tedna pred začetkom – pisno preko e-pošte na naslov aktivne.pocitnice@csod.si ali z dopisom na naslov CŠOD, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana. V primeru prepozne odpovedi (manj kot dva tedna pred začetkom) zaračunamo 20 € stroškov odpovedi (administrativni stroški), če je odpoved v zadnjem tednu pred začetkom, pa zaračunamo 60 €. V primeru dokazljivih (zdravniško potrdilo, druga potrdila) izrednih razlogov se stroške odpovedi lahko oprosti.

Če je skupina polna, lahko starši oziroma skrbniki prijavijo udeleženca na čakalno listo. V primeru odpovedi kakšnega od udeležencev se udeležence na čakalni listi obvesti o prostem terminu. Ko starši oziroma skrbniki potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno prijavo.

Starši oziroma skrbniki ob prihodu na lokacijo podpišejo izjavo o udeležbi v programu ter dovoljenje za fotografiranje in prevoz s službenim vozilom CŠOD v primeru nujne medicinske pomoči.

Informacije: aktivne.pocitnice@csod.si 

Več informacij o domovih je tukaj.

    

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.


Lokacija Program Termin Starost Cena Št. prijav / Kapaciteta
CŠOD OE ŠtrkFilmske delavnice13.08.2023 - 18.08.202313 - 15 let215,000 / 18
CŠOD OE ŠtrkŠtrkove športne počitnice13.08.2023 - 18.08.202311 - 15 let165,000 / 10
CŠOD OE ŠtrkŠportne počitnice - začetni tečaj jahanja25.06.2023 - 30.06.202311 - 15 let215,000 / 30

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …