7. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

7. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

Na konferenci se bodo zbrali strokovnjaki z vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanje ali neformalnim delom z mladimi. Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

Termin: torek, 27. junij 2023

Zaradi velikega števila prijavljenih, bo konferenca izvedena na dveh lokacijah: CŠOD Prvine in CŠOD Gorenje

Program na CŠOD Prvine 

Program na CŠOD Gorenje 

Konferenčno gradivo - povzetki prispevkov - Prvine

Konferenčno gradivo - povzetki prispevkov - Gorenje

Naslovna predloga za predstavitve

ZBORNIK 7. NACIONALNE KONFERENCE DIDAKTIKA UČENJA NA PROSTEM

Namenjena je:

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
 • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje na prostem

Teme:

 • Sodobni didaktični pristopi pri učenju na prostem
 • Trajnostni razvoj ter podnebni cilji in vsebine pri učenju na prostem
 • Digitalna tehnologija in učenje na prostem

Način izvedbe:

 • referati 30 minut, delavnice 45 ali 90 minut, predstavitve plakatov
 • predavalnice s sodobno digitalno opremo
 • program konference bomo izvajali tudi na prostem
 • več informacij o načinu izvedbe bo na voljo pred izvedbo konference

Kotizacija:
Udeležba je brezplačna.

Rok prijave:

 • Rok prijave za udeležbo s prispevkom:            10. maj 2023
 • Rok prijave za udeležbo brez prispevka:          10. junij 2023

O ustreznosti predlogov prispevkov bo odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji bodo o možnosti udeležbe s prispevkom obveščeni do 5. junija 2023.

Kriteriji za prispevke:

Predlog prispevka mora vključevati:

1. povzetek z jedrnato predstavitvijo lastnega prvič predstavljenega prispevka (do 2500 znakov),

2. opis inovativne aktivnosti, izvedene na prostem (do 1500 znakov),

3. opis uporabe sodobnih metod, pristopov, strategij, oblik, medpredmetnosti, pripomočkov … (do 1500 znakov),

4. kako so ugotovitve, ki iz izvedbe izhajajo, prenosljive (do 1500 znakov).

Udeleženci, ki boste na konferenci predstavljali lasten prispevek v obliki referata, po potrditvi s strani komisije pripravite tudi strokovni članek za objavo v zborniku. Za delavnice in plakate bo v zborniku objavljen povzetek iz predloga prispevka.

PROGRAM: predviden začetek ob 9.00 in zaključek ob 17.00

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO preko sistema KATIS - za aktivno udeležbo s prispevkom je potrebno dodatno izpolniti tudi spodnji obrazec

OBRAZEC ZA PREDLOG PRISPEVKA - za udeležbo je potrebno poleg tega obrazca izpolniti tudi prijavnico preko KATIS-a

Navodila avtorjem strokovnih prispevkov za objavo v zborniku nacionalne konference

Kontakt za več informacij:
izobrazevanje@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …