Tehniški muzej Slovenije v Bistri

Tehniški muzej Slovenije v Bistri

Naslov: Tehniški muzej Bistra, Bistra 6, 1353 Borovnica
Kontakt: Mojca Ažman
E-pošta: bistra@csod.sidc@csod.si
Telefon: 041 282 192 po 13. uri

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

     

Osrednja zbirka Tehniškega muzeja Slovenije ima prostore v nekdanji kartuziji v Bistri na zahodnem robu Ljubljanskega barja. TMS je največji slovenski muzej, ki zbira, hrani, varuje in izobražuje o slovenski tehniški dediščini.

Muzej sestavlja devet oddelkov: prometni, tekstilni, gozdarski, lesarski, lovski, ribiški, tiskarski, elektro in kmetijski oddelek.

CŠOD v TMS izvaja tehniško-naravoslovne dneve. Vsebine dejavnosti so skladne z učnimi načrti osnovnih in srednjih šol. Ker so muzejske zbirke zelo obsežne, svetujemo obisk večkrat tekom šolanja, saj bodo učenci vsakič spoznali in doživeli kaj novega. Osrednji cilj je šolarjem približati tehniko in znanost ter širiti razumevanje okoljevarstvenih težav in pomen varčevanja energije in surovin.

Trajanje: od 9.00 do 13.00 -  v tem času spoznamo izbrane vsebine, znanje preverimo z delovnimi listi, obiščemo občasne razstave, izberete lahko tudi praktično delavnico.

Stroški (šolsko leto 2023/24):
Poleg prispevka za organizacijo in izvedbo CŠOD učiteljev (2 € na učenca) je potrebno plačilo vstopnine v muzej (3,5 € na učenca), cena (neobvezne) delavnice je 1 € na učenca.

 

Delavnice, ki jih lahko izberete: Tkanje okroglega obeska, Nitna grafika na lesu in Od pike do pike, ki je namenjena mlajšim učencem.

            

 

Za učence tretje triade je primerna predstavitev poskusov Nikole Tesle: Ukročena elektrika!  (cena je 1 € na učenca v skupini od 20 do 28 učencev in 20 € na skupino, manjšo od 20 učencev; izvajajo demonstratorji TMS, znesek se prišteje k vstopniniv muzej).

 

Zbirke Tehniškega muzeja v Bistri

Na Prometnem oddelku je prikazan razvoj avtomobilizma, razvoj dvokolesa in motornega kolesa. Ogledate si lahko najstarejši slovenski avto Piccolo, zbirko protokolarnih Titovih vozil, ljubljanski tramvajski voz, staro avtomehanično delavnico, razvoj bencinskih črpalk ter razstavo Tomosovih motorjev in motornih koles.

Na Tekstilnem oddelku si obiskovalci lahko ogledajo surovine za tekstilije, ročne naprave in stroje za izdelavo niti, pletenin, tkanin in oblačil.

Gozdarski oddelek prikazuje gozd kot biotop, njegovo varovanje ter predstavlja delo gozdarjev. Obiskovalci se seznanijo z načini podiranja dreves in spravilom lesa.

Na Lesarskem oddelku se obiskovalci seznanijo z orodji in postopki za obdelavo lesa ter uporabnost lesa v gradbeništvu in vsakdanjem življenju. Lahko si ogledajo prave žagarske objekte in makete različnih vrst žag ter spoznajo lesarske poklice: sodarja, suhorobarja, mizarja, tesarja, rezbarja...

Lovski oddelek predstavlja slovenski živalski svet (ptice in sesalce) v posnetkih naravnega okolja ter zgodovino lova.

Ribiški oddelek predstavlja načine ribolova in ribogojništva (oddelek je v prenovi).

Tiskarski oddelek predstavlja postopke za izdelavo papirja ter različne načine tiskanja.

Elektro oddelek je bil obnovljen leta 2018, razstavljeni so eksponati iz začetnega obdobja elektrifikacije Slovenije: parni stroj in generator iz ljubljanske Mestne elektrarne ter stikalna plošča in generator iz Bornove hidroelektrarne v Jelendolu, postavljene leta 1895. Z zanimivimi prikazi in interaktivnimi zasloni so razložene osnove elektrike.

Na Kmetijskem oddelku obiskovalci spoznavajo pogonske in delovne stroje za kmetijska opravila: lokomobilo, traktor, gepelj, mlatilnico, sejalnik in druge. Seznanijo se s postopki mletja žit in peke kruha.

Ob potoku Bistra si lahko ogledamo delovanje naprav na vodni pogon: furnirnico, kovačijo, mlin in žago venecijanko, ki si jih je mogoče ogledati tudi od znotraj.

        

Učitelji lahko izbirajo med programi, ki so prilagojeni učnim načrtom za posamezne razrede. Programi zajemajo vsebine različnih predmetov in so interdisciplinarni. Učitelje prosimo, da svoje želje glede programa dneva dejavnosti javijo na bistra@csod.si.

 VRSTA DNEVA

 Učna vsebina

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

Naravoslovni  dan

 Živali Slovenije

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 Gozd

 

 

 

x

x

x

x

x

x

Tehniški dan

 Od zrna do kruha

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 Življenje nekoč

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 Energija in gibanje

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 Od vlakna do oblačila

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 Lesarstvo

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 Promet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Predlagamo naslednje programe:

1. triada:

ŽIVLJENJE NEKOČ – učenec prepoznava značilnosti starih zgradb, spoznava poklice v preteklosti in pripomočke za delo,
ŽIVALI SLOVENIJE – učenec spoznava slovenske sesalce in ptice ter okolja, v katerih živijo,
OD ZRNA DO KRUHA – učenec spozna kmečka opravila, orodja in naprave za pridelavo in predelavo žita ter sestavine in pripomočke za peko kruha,

2. triada:

ŽIVLJENJE NEKOČ – učenec spozna življenje ljudi v preteklosti,
GOZD – učenec se seznani z najpogostejšimi okrasnimi grmi in drevesi,
ŽIVALI SLOVENIJE – učenec opiše zunanjo zgradbo kopenskih živali, razloži odvisnost živih bitij od okolja in časa,
ENERGIJA IN GIBANJE – učenec spozna različne načine prenosa gibanja in energije,pozna sestavne dele pogonskih naprav in strojev: geplja, lokomobile, žage in mlina na vodni pogon, motorja z notranjim zgorevanjem,
OD VLAKNA DO OBLAČILA – učenec spozna orodja in delovne postopke pri predelavi naravnih in umetnih vlaken in izdelavi tekstilij.

3. triada:

ENERGIJA IN GIBANJE – učenec pozna neobnovljive in obnovljive vire energije, proučuje gonila in pogonske naprave,
GOZD – učenec sklepa o pomenu gozdov, posledicah sečnje, monokultur, onesnaževanja ...
PROMET – učenec prouči motor z notranjim zgorevanjem in se seznani z razvojem prevoznih sredstev,
ŽIVALI SLOVENIJE – učenec se seznani z najbolj ogroženimi slovenskimi živalskimi vrstami,
ŽIVLJENJE NEKOČ – učenec spozna izume in tehnične pridobitve skozi čas.

Živali Slovenije

   

Od zrna do kruha

 

Življenje nekoč

     

Energija in gibanje

     

Od vlakna do oblačila

Lesarstvo

 

 Promet

    

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …