Tehniški muzej Slovenije v Bistri

Tehniški muzej Slovenije v Bistri

Naslov: Bistra NN, 1353 Borovnica
Kontakt: Ažman Mojca
E-pošta: bistra@csod.si
Telefon: 041 282 192
Mobilni telefon: 041 282 192 po 13. uri

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

PREDSTAVITEV S FOTOGRAFIJAMI

CŠOD v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri izvaja tehniško-naravoslovne dneve.
Vsebine dni dejavnosti v izvedbi Dnevnega centra CšOD so skladne z učnimi načrti osnovnih in srednjih šol.
Osrednja zbirka Tehniškega muzeja Slovenije ima prostore v nekdanji kartuziji na robu Ljubljanskega barja. Že samo poslopje je kulturni spomenik in vredno ogleda.
Muzejski predmeti so razvrščeni v devet oddelkov:

Prometni, Tekstilni, Gozdarski, Lesarski, Lovski, Ribiški, Tiskarski, Elektro in Kmetijski oddelek.

Učenci in dijaki si tematsko ogledajo muzej, rešujejo delovne liste, samostojno raziskujejo, izdelujejo predmete iz papirja, lesa, tekstila v delavnicah, obiščejo občasne razstave. Za ogled in dejavnosti predlagamo do 5 pedagoških ur.

Učenci lahko obiščejo muzej večkrat tekom šolanja. Vsakokrat bodo doživeli kaj novega. Osrednji cilj je šolarjem približati tehniko in znanost. Čim bliže bosta učencem tehnika in znanost, tem pomembnejše mesto bosta zavzeli v njihovem življenju. Razumeli bodo okoljevarstvene težave in upoštevali ukrepe za varčevanje energije in surovin. Učitelje prosimo, da svoje želje glede programa dneva dejavnosti javijo na bistra@csod.si.

Zbirke Tehniškega muzeja v Bistri

Na Prometnem oddelku so razstavljeni avtomobili od izuma bencinskega motorja. Avtomobili so v treh dvoranah: najstarejši avtomobili,  protokolarna vozila, avtomobili 2. polovici 20. stol. Predstavljena je tudi zgodovina bicikla, motorna dvokolesa, tramvaj, avtomehanična delavnica in prodaja bencina.

Na Tekstilnem oddelku si obiskovalci lahko ogledajo surovine za vlakna, ročne naprave in stroje za izdelavo niti, pletenin in tkanin in oblačil.

Gozdarski oddelek prikazuje gozd kot biotop, njegovo varovanje ter predstavlja delo gozdarjev. Obiskovalci se seznanijo z načini podiranja dreves in spravilom lesa. Sedaj oddelek delno prenavljajo.

Na Lesarskem oddelku se obiskovalci seznanijo z orodji in postopki za obdelavo lesa ter uporabnost lesa v gradbeništvu in vsakdanjem življenju. Lahko si ogledajo prave žagarske objekte in makete različnih vrst žag.

Lovski oddelek predstavlja slovenski živalski svet (ptice in sesalce) v posnetkih naravnega okolja ter zgodovino lova.

Ribiški oddelek predstavlja načine ribolova in ribogojništva.

Tiskarski oddelek predstavlja postopke za izdelavo papirja ter različne načine tiskanja.

Elektro oddelek je namenjen predstavitvi električnih in elektrostrojnih naprav. Na ogled je generator, dinamo in stikalna omara.

Na Kmetijskem oddelku obiskovalci spoznavajo pogonske in delovne stroje za kmetijska opravila: lokomobila, traktor, gepelj, mlatilnica, sejalnik in druge. Seznanijo se s postopki mletja žit in peke kruha.

Ob potoku Bistra si lahko ogledamo delovanje naprav na vodni pogon: furnirnica, kovačija, mlin in žaga venecijanka, ki si jih je mogoče ogledati tudi od znotraj.

Učitelji lahko izbirajo med programi, ki so prilagojeni učnim načrtom za posamezne razrede. Programi zajemajo vsebine različnih predmetov in so interdisciplinarni. Glede na poudarek pri vsebini izvajamo tehniške in naravoslovne dneve. Dejavnosti potekajo do 5 pedagoških ur.

VRSTA DNEVA

Naslov dneva dejavnosti (učna vsebina)

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

Naravoslovni dan

Živali Slovenije

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gozd

 

 

 

x

 

x

x

 

 

Tehniški dan

Od zrna do kruha

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Življenje nekoč

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

Energija in gibanje

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

Od vlakna do oblačila

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Lesarstvo

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Promet

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

Predlagamo naslednje programe

1.   triada:

ŽIVLJENJE NEKOČ – učenec prepoznava značilnosti starih zgradb, spoznava poklice v preteklosti in pripomočke za delo,
ŽIVALI SLOVENIJE – učenec spoznava slovenske sesalce in ptice ter okolja, v katerih živijo,
OD ZRNA DO KRUHA – učenec spozna kmečka opravila, orodja in naprave, izdela pekovsko pecivo.

2.   triada

ŽIVLJENJE NEKOČ – učenec spozna življenje ljudi v preteklosti,
GOZD – učenec se seznani z najpogostejšimi okrasnimi grmi in drevesi,
ŽIVALI SLOVENIJE – učenec opiše zunanjo zgradbo kopenskih živali, razloži odvisnost živih bitij od okolja in časa,
ENERGIJA IN GIBANJE – učenec spozna različne načine prenašanja gibanj,
pozna sestavne dele strojev,
OD VLAKNA DO OBLAČILA – učenec spozna delovne postopke pri predelavi vlaken in izdelavi tekstila.

3.   triada

ENERGIJA IN GIBANJE – učenec loči neobnovljive vire energije od obnovljivih, proučuje gonila,
GOZD – učenec sklepa o pomenu gozdov, posledicah sečnje, monokultur, onesnaževanja ...
PROMET – učenec prouči motor z notranjim zgorevanjem,
ŽIVALI SLOVENIJE – učenec se seznani z najbolj ogroženimi vrstami živali pri nas,
ŽIVLJENJE NEKOČ – učenec spozna izume in tehnične pridobitve  skozi čas.

Živali Slovenije

Od zrna do kruha

Življenje nekoč

Energija in gibanje

      

Od vlakna do oblačila

Lesarstvo

 Promet

    

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …