Celeia - Cilli - Celje

Celeia - Cilli - Celje

Naslov: CŠOD DC Dolenjska in Štajerska
Kontakt: Maša Cokan
E-pošta: masa.cokan@csod.si,  dc@csod.si 
Mobilni telefon: 051 200 094, 041 467 231

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

Celje je mesto na Štajerskem ter središče Savinjske statistične regije. Je četrto največje slovensko mesto z bogato zgodovino. Delček mesta Celje pa se skriva tudi v samem grbu slovenske zastave.

                                

                    grb grofov Celjskih                                 Stari grad Celje                                      slovenski grb

Prvo omenjanje mesta sega v čas 1. in 2. stoletja pred našim štetjem, ko so na tem območju znotraj Noriškega kraljestva živeli Kelti. Rimljani so leta 15. pr. n. št. Keltsko Noriško kraljestvo priključili Rimskemu cesarstvu. Rimljanom je bilo mesto ob Savinji izjemno pomembno. Mesto je namreč ležalo na pomembnem prometnem križpotju. Leta 46 mesto dobi mestne pravice s preimenovanjem v Celeio. Naslednji dve stoletji sta predstavljali za mesto obdobje največjega razcveta in tudi fizične rasti. Mesto okoli leta 600 popolnoma uničijo Huni. 

Leta 1333 je prišla naselbina z dedovanjem pod Žovneške iz Savinjske doline. Ambiciozna in uspešna rodbina je v kratki dobi svoje vladavine vtisnila neizbrisen pečat, obenem pa si je s spretno politiko in preračunljivo spletenimi ženitvami nenehno večala bogastvo, vpliv in oblast. Svoje hčere so poročali s potomci pomembnih vladarskih rodbin v Srednji Evropi in na Balkanu. Najbolj razvpita in obrekovana ter tudi občudovana plemkinja svojega časa Barbara Celjska, hči grofa Hermana II., pa se je celo omožila z nemškim cesarjem ter ogrskim in češkim kraljem Sigismundom Luksemburškim ter s tem postala ogrska, češka in nemška kraljica. Njen brat Friderik, pa je odgovoren za eno najbolj razvpitih ljubezenskih zgodb v zgodovini naše dežele.

Z izumrtjem Celjanov, so 3 zvezde ugasnile, a ne za večno. Sedaj jih najdemo v slovenskem grbu, kar priča o veličini in pomenu mesta ob reki Savinji tudi danes.

              

                  razstava Grofje Celjski                         Herkulovo svetišče                     razstava Mesto pod mestom       

V mestu Celje izvajamo dve možni kombinaciji programov:

  1. Ogled dveh vodenih razstav Mesto pod mestom in Grofje Celjski v Pokrajinskem muzeju Celje, učni sprehod po Celju z delavnico in obisk Herkulovega templja.

Učence odloži avtobus na dogovorjenem mestu. Sprehodimo se do Pokrajinskega muzeja, kjer si učenci ogledajo vodeni razstavi: Mesto pod mestom (bivanjska kultura in življenje Rimljanov, razvoj mesta Celje) in Grofje Celjski (življenje, razvoj in kultura Grofov). Sledi malica in učni sprehod po mestu ter delavnica bivanjske kulture Rimljanov. Na koncu dneva vsi skupaj odidemo v mestni park, kjer si ogledamo Herkulovo svetišče. 

Stroški (šolsko leto 2023/24):

4 EUR/učenca za ogled dveh razstav v Pokrajinskem muzeju Celje, preko naročilnice
CŠOD prispevek: 2 EUR/učenca, po prejemu računa na šolo

  1. Ogled dveh vodenih razstav Mesto pod mestom in Grofje Celjski v Pokrajinskem muzeju Celje, Stari grad Celje ter učni sprehod po Celju z delavnico.

Učence odloži avtobus na dogovorjenem mestu. Sprehodimo se do Pokrajinskega muzeja, kjer si učenci ogledajo vodeni razstavi: Mesto pod mestom (bivanjska kultura in življenje Rimljanov, razvoj mesta Celje) in Grofje Celjski (življenje in kultura grofov). Sledi malica in delavnica na temo Srednjega veka. Sprehodimo se preko mestnega jedra in se nato z avtobusom odpeljemo na Stari grad, kjer sledi učni ogled Starega gradu, foto-lov in aktivnosti.  

Stroški: 7 EUR/učenca za ogled dveh razstav v Pokrajinskem muzeju Celje in Stari grad Celje, preko naročilnice
CŠOD prispevek: 2 EUR/učenca, po prejemu računa na šolo


Trajanje: od 9.00 do 13.00 (5 šolskih ur).

Mesto srečanja:
Celje, avtobusna postaja Glazija (najhitrejša pot iz vseh strani je na AC izvozu Celje zahod).

Velikost skupine:
Hkrati do 50 učencev oziroma 2 oddelka.  

Razredi: od 5. do 9. razreda OŠ

Oprema:
Učenci potrebujejo pisalo, podlago za pisanje in primerno obleko in obutev, saj večina dejavnosti poteka na terenu, malico in dovolj pijače, še posebej v toplejših mesecih.

Malica: Učenci naj imajo s sabo svojo malico.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …