Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica

Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica

MEDNARODNA KONFERENCA

Didaktika učenja na prostem

GOZD – NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA

Gozd in podnebne spremembe

 

Organizator: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Kdaj: 25. – 26. november 2022
CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

izobrazevanje@csod.si

Na konferenci se bomo zbrali strokovnjaki vseh področij, zainteresirani za didaktiko, učenje na prostem in izkušenjsko učenje. Z željo, da otroke in mlade sistematično ozavestimo in izobrazimo o tesni povezanosti okoljskih tem, na poudarku ekosistema gozda in didaktike učenja na prostem. Še posebej v povezavi s podnebnimi spremembami – da bodo kritično presojali sedanje okoljsko delovanje ter postopoma s spremenjenim ravnanjem oblikovali in ohranjali kvalitetno okolje tudi za naslednje generacije.

Na konferenci bomo izmenjali dobre prakse in povezovali različne institucije, ki se ukvarjajo z učenjem na prostem v gozdu, na mednarodnem in državnem nivoju.

Tema konference temelji na pomenu učenja na prostem / v gozdu, kjer doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira in izboljša učni proces posameznika. Izpostavljena bo vloga izobraževanja za trajnostni razvoj in ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovem vplivu na vsakdanje življenje.

KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja v OŠ, srednjih šolah, vrtcih, CŠOD, dijaških domovih, šolah s prilagojenim programom, vzgojnih zavodih,  ki stremijo k uvajanju sodobnih pristopov v poučevanje in vzgojo prihodnjih generacij,
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom,
 • strokovnim  delavcem, ki delajo z »otroki« vseh generacij,
 • VSEM, ki jih zanima gozd / narava in spodbujajo učenje preko izkušenj ter predvsem učenje v naravnem okolju,
 • strokovnim delavcem v naravovarstvenih organizacijah.

TEME KONFERENCE

 1. Gozd – kompleksno učno okolje
 2. Gozd – prostor za razvijanje odnosa do okolja in narave kot vrednote
 3. Gozd – inovativni pristopi učenja na prostem

VSEBINSKE USMERITVE ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV

 • Spodbujanje izobraževanja in ozaveščanja o podnebnih spremembah
 • Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
 • Gozd kot vir idej, novih znanj in povezovanja strokovnih ugotovitev
 • Gozd kot spodbuda zdravega načina življenja
 • Inovativni didaktični pripomočki in pristopi za učenje na prostem v gozdu
 • Medpredmetno povezovanje pri učenju na prostem / v gozdu 
 • Pomen doživljanja, kreativnosti in učenja skozi igro v gozdu
 • CŠOD – strokovni javni zavod, ki spodbuja učenje na prostem in razvoj didaktike učenja na prostem

Na konferenci bo možno tudi aktivno sodelovati v obliki strokovnega prispevka:

 • plakata,
 • predavanja (referata),
 • delavnice na terenu.

 

KRITERIJI ZA PRISPEVKE

Udeleženci, ki boste na konferenci predstavljali lasten, prvič predstavljen prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, morate v roku oddati prijavo s predstavitvijo prispevka, ki mora vključevati:

 1. utemeljitev povezanosti z vključevanjem podnebnih ciljev in vsebin
 2. razlago vključenih elementov didaktike učenja na prostem
 3. utemeljitev inovativnosti vsebine, pristopa oziroma teme

 

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku (predavanje, prispevek, predstavitev). Možna bo tudi predstavitev v slovenskem jeziku. Urejeno bo simultano tolmačenje v angleščino.

OKVIRNI PROGRAM

PRIJAVNICA ZA KONFERENCO

Navodilo za pripravo strokovnega prispevka - plakata, predavanja (referata) ali delavnice na terenu. Prispevek je lahko v slovenskem jeziku.

Povzetek prispevka pošljite na e-naslov: izobrazevanje@csod.si do 24. oktobra 2022. Povratno informacijo glede predstavitve boste prejeli do 11. novembra.

Rok prijave na konferenco brez prispevka je do zapolnitve mest oziroma 14. november 2022.

E-zbornik prispevkov bo objavljen po konferenci.

KOTIZACIJE NI, v okviru konference je zagotovljena prehrana (kava, prigrizki, kosilo).

Nastanitev lahko (do zasedbe kapacitet) koristite v CŠOD Bohinj, kontakt: bohinj@csod.si,
04 572 4141 (recepcija).

DODATNE INFORMACIJE

E- naslov: izobrazevanje@csod.si

Konferenca poteka v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …