Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica

Mednarodna konferenca Gozd - najlepša in najboljša učilnica

MEDNARODNA KONFERENCA

Didaktika učenja na prostem

GOZD – NAJLEPŠA IN NAJBOLJŠA UČILNICA

Gozd in podnebne spremembe

 

Organizator: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Kdaj: 25. – 26. november 2022
CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero

izobrazevanje@csod.si

PROGRAM

ZBORNIK PRISPEVKOV

Predloga za predstavitev

Na konferenci se bomo zbrali strokovnjaki vseh področij, zainteresirani za didaktiko, učenje na prostem in izkušenjsko učenje. Z željo, da otroke in mlade sistematično ozavestimo in izobrazimo o tesni povezanosti okoljskih tem, na poudarku ekosistema gozda in didaktike učenja na prostem. Še posebej v povezavi s podnebnimi spremembami – da bodo kritično presojali sedanje okoljsko delovanje ter postopoma s spremenjenim ravnanjem oblikovali in ohranjali kvalitetno okolje tudi za naslednje generacije.

Na konferenci bomo izmenjali dobre prakse in povezovali različne institucije, ki se ukvarjajo z učenjem na prostem v gozdu, na mednarodnem in državnem nivoju.

Tema konference temelji na pomenu učenja na prostem / v gozdu, kjer doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira in izboljša učni proces posameznika. Izpostavljena bo vloga izobraževanja za trajnostni razvoj in ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovem vplivu na vsakdanje življenje.

KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in ostalim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja v OŠ, srednjih šolah, vrtcih, CŠOD, dijaških domovih, šolah s prilagojenim programom, vzgojnih zavodih,  ki stremijo k uvajanju sodobnih pristopov v poučevanje in vzgojo prihodnjih generacij,
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom,
 • strokovnim  delavcem, ki delajo z »otroki« vseh generacij,
 • VSEM, ki jih zanima gozd / narava in spodbujajo učenje preko izkušenj ter predvsem učenje v naravnem okolju,
 • strokovnim delavcem v naravovarstvenih organizacijah.

TEME KONFERENCE

 1. Gozd – kompleksno učno okolje
 2. Gozd – prostor za razvijanje odnosa do okolja in narave kot vrednote
 3. Gozd – inovativni pristopi učenja na prostem

VSEBINSKE USMERITVE ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV

 • Spodbujanje izobraževanja in ozaveščanja o podnebnih spremembah
 • Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj
 • Gozd kot vir idej, novih znanj in povezovanja strokovnih ugotovitev
 • Gozd kot spodbuda zdravega načina življenja
 • Inovativni didaktični pripomočki in pristopi za učenje na prostem v gozdu
 • Medpredmetno povezovanje pri učenju na prostem / v gozdu 
 • Pomen doživljanja, kreativnosti in učenja skozi igro v gozdu
 • CŠOD – strokovni javni zavod, ki spodbuja učenje na prostem in razvoj didaktike učenja na prostem

Na konferenci bo možno tudi aktivno sodelovati v obliki strokovnega prispevka:

 • plakata,
 • predavanja (referata),
 • delavnice na terenu.

 

KRITERIJI ZA PRISPEVKE

Udeleženci, ki boste na konferenci predstavljali lasten, prvič predstavljen prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, morate v roku oddati prijavo s predstavitvijo prispevka, ki mora vključevati:

 1. utemeljitev povezanosti z vključevanjem podnebnih ciljev in vsebin
 2. razlago vključenih elementov didaktike učenja na prostem
 3. utemeljitev inovativnosti vsebine, pristopa oziroma teme

 

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku (predavanje, prispevek, predstavitev). Možna bo tudi predstavitev v slovenskem jeziku. Urejeno bo simultano tolmačenje v angleščino.

PRIJAVNICA ZA KONFERENCO

Navodilo za pripravo strokovnega prispevka - plakata, predavanja (referata) ali delavnice na terenu. Prispevek je lahko v slovenskem jeziku.

Povzetek prispevka pošljite na e-naslov: izobrazevanje@csod.si do 24. oktobra 2022. Povratno informacijo glede predstavitve boste prejeli do 8. novembra, nato pa bo rok še 10 dni do oddaje končnega članka. 

Rok prijave na konferenco brez prispevka je do zapolnitve mest oziroma 14. november 2022.

E-zbornik prispevkov bo objavljen po konferenci.

KOTIZACIJE NI, v okviru konference je zagotovljena prehrana (kava, prigrizki, večerja, kosilo).

Nastanitev lahko (do zasedbe kapacitet) koristite v CŠOD Bohinj, kontakt: bohinj@csod.si,
04 572 4141 (recepcija).

Nastanitev do zasedbe prostih mest lahko koristite v CŠOD Bohinj. Rezervacijo za nastanitev opravite na spletni povezavi: https://www.csod.si/prijavnice/letovanja-priprave. Namestitev po sobah bo narejena v skladu z razpoložljivimi prostimi kapacitetami. Bivanje v enoposteljni sobi ali sam v sobi, ni možno. Cena nočitve z zajtrkom je 43,6 € na osebo (kar vključuje tudi 30 % doplačilo za bivanje eno noč in turistično takso). Ostali obroki so financirani v okviru projekta Podnebni Cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Kontakt za nastanitev: bohinj@csod.si

DODATNE INFORMACIJE

E- naslov: izobrazevanje@csod.si

Konferenca poteka v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …