DomoviCŠOD OE VojskoTematski tedni Vojsko

Tematski tedni Vojsko

Tematski teden: SPOZNAJMO IN POVEŽIMO SE

Ciljne skupine: učenci 6.-9. razreda OŠ, dijaki 1.-4. letnika SŠ

Trajanje: 5-dnevni program, 3-dnevni tedenski ali vikend program

Ta program znotraj skupine (razreda) spodbuja pozitivne odnose, povezanost, komunikacijo, dogovarjanje, sklepanje kompromisov, skupno iskanje poti in reševanje problemov. Spodbuja tudi pozitiven odnos do sebe in drugih. Skozi program skupina vidno napreduje v medsebojnih stikih in odnosih ter komunikaciji, učitelji pa spoznajo učence iz različnih zornih kotov. Ko učitelji opazujejo učence pri reševanju in izvajanju različnih nalog, lahko dobijo zelo dobro sliko o značilnostih vsakega posameznika, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri nadaljnjem delu.

Program je primeren za novonastale oddelke, za oddelke, v katerih prihaja do težav v medosebnih odnosih in sodelovanju, lahko pa je tudi nagrada za razrede, ki dobro funkcionirajo.

PREDSTAVITEV PROGRAMA SPOZNAJMO IN POVEŽIMO SE

 

Tematski teden: OD ČIPKE DO ŽLIKROFOV

Ciljne skupine: učenci 4.-6. razreda OŠ

Trajanje: 5-dnevni program

Učencem omogočimo spoznavanje izredno bogate naravoslovne, kulturne in tehniške dediščine Idrije in okolice. Zanimivosti so predstavljene na različne načine, tako da se med aktivnostmi (športne, naravoslovne, likovne, ustvarjalne, kuharske, jezikovne, zabavne) najde za vsakogar nekaj. Učenci si ogledajo rudnik živega srebra, Mestni muzej Idrija, Partizansko tiskarno Slovenija, slapove Gačnika, Sneženo jamo, spoznajo idrijsko čipko in se preizkusijo v klekljanju, naredijo prave idrijske žlikrofe ter zeljševko ali ocvirkovco (in vse tudi pojedo), slikajo in ustvarjajo na temo idrijske dediščine, ob večerih pa jim v različnih nagajivih in šaljivih igrah ponagaja še jamski škrat Berkmandlc.

Za ogled tiskarne, rudnika in muzeja je potrebno doplačilo vstopnine.

 

Tematski teden: ŠOLA V NARAVI Z ROBOTIKO

Ciljne skupine: učenci 5.-9. razreda OŠ

Trajanje: 5-dnevni program

Program je nekoliko drugačen naravoslovni ali športni teden šole v naravi, ki poleg drugih vsebin iz Načrta ŠVN vključuje tudi vsaj 8 PU robotike na učenca, za navdušence lahko tudi do 13 PU robotike (odvisno tudi od števila učencev).

Za izvajanje robotike uporabljamo sete Lego Mindstorms EV3. Učenci se najprej naučijo osnov programiranja, potem pa samostojno rešujejo naloge na polju Vesoljski izziv. Večji navdušenci nad robotiko spoznajo tudi delovanje senzorjev in programiranje robotov s senzorji.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …