DomoviCŠOD OE VojskoProgrami za nadarjene Vojsko

Programi za nadarjene Vojsko

ROBOTIKA Z LEGO MINDSTORMS EV3

Ciljna skupina:  od 5. do 9. razreda osnovne šole – za skupine do 42 učencev

Program je 3-dnevni tedenski ali vikend program. Lahko se kombinira tudi s programom SODELUJ IN NAPREDUJ za nadarjene.

Učenci se s pomočjo setov Lego Mindstorms Education naučijo osnovnih ukazov za programiranje robota. S nadgradnjo osnovnega modela robota ter programiranjem poskušajo z robotom uspešno opraviti različno zahtevne naloge. Pri delu uporabljajo matematično logično mišljenje, so ustvarjalni, velik poudarek in potreba je po dobrem medsebojnem sodelovanju v skupini, ki je pogoj za dovolj dobre rezultate.

Program robotike lahko traja največ do 13 PU, 5 PU je obvezno namenjenih fizičnim aktivnostim. Če je skupno število učencev pri robotiki večje od 21, se program izvaja v učilnici in dvorani, za izvajanje drugih dejavnosti pa je v tem primeru cel čas na voljo samo jedilnica ali okolica doma.

Šole se največkrat odločajo za kombinacijo robotike (9 PU) ter programa Sodeluj in napreduj ali z drugimi vsebinami (9 PU) iz Načrta ŠVN (vsebine Jaz midva mi ter športne (fizične) aktivnosti). V primeru, da je skupno število učencev večje od 42 oziroma ni možna delitev v dve skupini do 21 učencev, morajo dnevni program obvezno izvajati tudi učitelji šole - v tem primeru se trajanje izvajanja robotike za vsako skupino temu ustrezno zmanjša.

Ob vikendih izvajajo učitelji CŠOD program v petek največ do 17.30, v soboto 9.00-17.30, v nedeljo 9.00-13.15.

Šole morajo pri prijavi obvezno v opombe vpisati želeno število ur robotike, saj le tako lahko šole ustrezno razporedimo (kombiniramo). Posebno je to pomembno za šole, ki prijavljajo manjše število učencev od 30. Možna je tudi prijava 15-20 učencev, vendar v tem primeru razporedimo v vikend program po dve šoli skupaj. V primeru, da dve šoli želita program izvajati v istem terminu, je to potrebno navesti v opombah.

 

SODELUJ IN NAPREDUJ

Ciljna skupina:  od 4. do 9. razreda osnovne šole - za skupine do 45 učencev

Program je 3-dnevni tedenski ali vikend program. Lahko se kombinira s programom ROBOTIKA z Lego Mindstorms EV3 za nadarjene.

Program vsebuje do 13 PU delavnic s področja socializacije, medosebnih odnosov, komunikacije in razvijanja pozitivne samopodobe. Pri delavnicah se spodbuja sodelovanje v skupini, sklepanje kompromisov, (samo)zaupanje, koncentracijo. 5 PU je obvezno namenjenih športnim (fizičnim) aktivnostim.

Program je možno kombinirati s programom Robotika za nadarjene ali z drugimi vsebinami iz Načrta ŠVN, lahko pa tudi s programom učiteljev šol, ki učencem ponudijo še dodatne vsebine z drugih področij.

Ob vikendih izvajajo učitelji CŠOD program v petek največ do 17h, v soboto 9h-17h, v nedeljo 9h-13.15 (18 PU).

V primeru kombinacije programa z Robotiko ali drugimi vsebinami iz Načrta ŠVN, mora šola ob prijavi obvezno v opombe vpisati želeno število ur delavnic Sodeluj in napreduj ter drugih vsebin, saj le tako lahko šole ustrezno razporedimo (kombiniramo).

Dom obratuje za skupine, večje od 20 udeležencev. V primeru prijave manjše skupine (15-20 učencev) razporedimo skupaj po dve šoli. V primeru, da dve šoli želita program izvajati v istem terminu, je to potrebno navesti v opombah.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …