DomoviCŠOD OE VojskoSpoznavni program Vojsko

Spoznavni program Vojsko

SPOZNAVNI PROGRAM

Ciljne skupine: dijaki 1. letnika SŠ

Trajanje: 3-dnevni tedenski ali vikend program

Program je namenjen dijakom 1. letnikov srednjih šol v začetku šolskega leta. Delavnice programa vzpodbujajo medsebojno spoznavanje in povezovanje znotraj razreda, razvijajo pa tudi veščine komunikacije in medsebojnega sodelovanja, dogovarjanja, sklepanja kompromisov ter razvijajo pozitiven odnos do sebe in drugih. Profesorji lahko preko opazovanja dijakov tekom delavnic in različnih situacij spoznavajo značilnosti in značaje dijakov, kar lahko koristno uporabijo pri nadaljnjem delu.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …