Vrtec v naravi

V CŠOD Čebelica izvajamo Programe za vrtce v sodelovanju z organizacijami za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Pestra gričevnata dolenjska pokrajina nudi enkratne možnosti za izvedbo različnih vsebin. Vzgojitelji vrtca imajo možnost izbire vsebin v dogovoru s CŠOD Čebelica.

Vsebine se izvajajo na predhodno oblikovanih ciljih strokovnih področij: narave, družbe, gibanja, umetnosti, jezika in matematike ter so oblikovane interdisciplinarno. Celosten vidik izbrane vsebine udeleženci Vrtca v naravi doživljajo na neposreden način v naravi z izkustvenim učenjem, opazovanjem, doživljanjem in raziskovanjem.

Cena programa  po ceniku CŠOD.

Termini:  po predhodnem dogovoru.

KRAJ IZVEDBE
UČNE VSEBINE
Vrtec
DOM IN OKOLICA
 
 
 
Spoznajmo kraj škrata Čateža
X
Gradimo škratovo deželo
X
Iz dnevnika Čebelice
X
Žverce s Čebel`ce
X
Slikanje na svilo X
Igrajmo se z lesom X
Življenje v vodi
X
Preživetje v naravi - ognji
X
Panjske končnice
X 
GOZDOVI IN TRAVNIKI ČATEŽA
 
Gozdni prebivalci
X
Naravoslovne igre
X
Travniški direndaj
X
Zaplaške stezice
X
Gremo na pohod
X
Naravno glasbilo X
   
 
GIBANJE - ŠPORT
Gibanje v gozdu
X
Plezanje
X
Elementarne igre
X
Žoge žogice
X
Vsi na skiro
X
Lov za zakladom
X
Igre na snegu
X
Dričanje
X

 

VEČERNE DEJAVNOSTI
Večerni sprehod
X
Škratova zabava
X
Elementarne igre
X
Ogled risanke/filma X
Igre dedkov in babic
X
 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …