DomoviCŠOD OE ČebelicaTematski tedni CŠOD OE Čebelica

Tematski tedni CŠOD OE Čebelica

Tematski  teden: GOZD – PROSTOR DOŽIVETIJ

Ciljna skupina: 1. do 5. razred OŠ

Trajanje: od ponedeljka do petka

Čas izvajanja: od začetka marca do konca novembra

Gozd je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Je edinstven in zelo pomemben element pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Je prostor raziskovanja, gospodarjenja, nabiralništva, preživetja, umetniškega navdiha, rekreacije, oddiha in sprostitve. Učenci bodo pri izkustvenem, raziskovalnem, projektnem učenju pridobili znanja, veščine in izkušnje trajnostnega ohranjanja gozda kot celostnega ekosistema. Tako bodo predstave o gozdu postale jasnejše, izkušnje pa trajnejše. V projektu jim bomo omogočili kritično presojo o lastnostih živih in neživih organizmov v gozdu, o dogodkih in pojavih ter vplivih človeka na gozd in gozda na človeka. Pridobljeno izkustveno znanje bo temelj nadaljnjega zanimanja in razvoja učenčevih naravoslovnih kompetenc.

Učenci bodo:

 • spoznali gozd kot ekosistem s pestro biotsko raznovrstnostjo,
 • spoznali značilne drevesne vrste,
 • iskali, popisali in razvrščali gozdne rastline (lišaje, glive, cvetnice, grme, drevesa),
 • merili višine in obsege rastlin ter določali njihovo starost,
 • iskali, evidentirali in razvrščali v sisteme živali v gozdu in gozdnem robu,
 • opazovali gibanje živali in spoznali njihovo vlogo ter prehranjevanje v gozdu,
 • s povečali opazovali živali gozdnih tal, lišaje, mahove, glive, rastline,
 • spoznali sestavo gozdnih tal in raziskali vzorce prsti,
 • spoznali načine preživetja v gozdu (orientacija, bivakiranje, prehranjevanje),
 • spoznavali vpliv človeka na gozd in gozda na človeka,
 • spoznavali gozd skozi naravoslovne igre,
 • obiskali gozdno pot Zaplaške stezice.

Program bomo popestrili:

 • s spoznavanjem kraja Čatež,
 • z lokostrelstvom,
 • s plezanjem po umetni plezalni steni,
 • s postavljanjem in kurjenjem ognja,
 • z zaključno zabavo.

 

Tematski teden: ORIENTACIJA

Ciljna skupina: 3. in 4. razred

Trajanje: od ponedeljka do petka

Čas izvajanja: celo šolsko leto

V tematskem tednu se bodo učenci spoznali z osnovami orientacije, nadgradili predhodno znanje in ga praktično preizkusili. Spoznavali bodo sebe v okolju ter se srečali s kompasom, z različnimi vrstami zemljevidov ter risali preproste skice.

Cilji:

 • pridobiva občutek za orientacijo v prostoru,
 • razvija prostorske predstave,
 • pozna in zna določiti glavne smeri neba,
 • zna uporabiti različne vrste skic in zemljevidov,
 • zna skicirati preproste skice, zemljevide,
 • spoznava okolico ob zemljevidu,
 • usmerjeno opazuje, uporablja več čutil, opazovano nariše ali napiše,
 • pozna in upošteva pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti,
 • razume pomen varnosti na pohodu.

Program bomo popestrili s:

 • spoznavanjem Čateža,
 • plezanjem po umetni plezalni steni,
 • streljanjem z lokom,
 • socialnimi in športnimi igrami ter zaključno zabavo.

 

Tematski teden: S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU

Ciljna skupina: 5. razred

Trajanje: od ponedeljka do petka

Čas izvajanja: celo šolsko leto

V tematskem tednu bodo učenci nadgradili znanje o orientaciji ter ga prenesli v prakso.

Poudarek bo na razumevanju in uporabi zemljevidov.

Cilji:

 • pozna sestavine zemljevida,
 • se orientira s kompasom in z zemljevidi,
 • se orientira z različnimi zemljevidi,
 • zna povezati letne čase s kroženjem Zemlje okrog Sonca,
 • zna razložiti, da so letni časi povezani s tem, kako visoko je Sonce opoldne in z dolžino svetlega dne,
 • razvija občutek za razporejanje oblik po ploskvi,
 • izboljšuje gibalne in funkcionalne sposobnosti,
 • določi strani neba s soncem in uro.

Program bomo popestrili s:

 • spoznavanjem Čateža,
 • plezanjem po umetni plezalni steni,
 • streljanjem z lokom,
 • socialnimi in športnimi igrami ter zaključno zabavo.

 

Tematski teden: NARAVNI PROCESI ZA RADOVEDNE

     Ciljna skupina: 5. razred

     Trajanje: od ponedeljka do petka

     Čas izvajanja: celo šolsko leto

V tematskem tednu Naravni procesi se bodo učenci seznanili z različnimi naravnimi procesi - s kroženjem vode in ostalih snovi v naravi, prehranjevalnimi verigami in spleti, vremenskimi procesi, fotosintezo, vplivom sonca na vreme, itd.. Te procese bodo natančneje izkustveno spoznali preko didaktičnih iger, prikazov, poskusov ter izdelave modelov in pripomočkov. Na ta način bodo učenci lažje razumeli kompleksne procese ter medsebojno povezanost dejavnikov v naravi. Njihove predstave o naravnih procesih bodo postale konkretnejše, jasnejše, izkušnje pa trajnejše. Tekom tematskega tedna bodo razvijali kritično presojo o vlogi živih in neživih dejavnikov v naravi ter vplivih človeka na okolje.

Program tematskega tedna NARAVNI PROCESI ZA RADOVEDNE

 • Kroženje snovi
 • S prsti po prsti
 • V lovu na hrano
 • Vremenski pojavi
 • Zemlja pleše
 • Fotosintezna zabava
 • Ustvarjamo ekosistem

Program bomo popestrili s:

 • spoznavanjem Čateža,
 • plezanjem po umetni plezalni steni,
 • streljanjem z lokom,
 • socialnimi in športnimi igrami ter zaključno zabavo.

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …