Projektni tedni

Tematski in projektni teden: GOZD – PROSTOR DOŽIVETIJ

Ciljna skupina: 1. do 5. razred OŠ

Trajanje: od ponedeljka do petka

Čas izvajanja: od začetka marca do konca novembra

Gozd je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Je edinstven in zelo pomemben element pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Je prostor raziskovanja, gospodarjenja, nabiralništva, preživetja, umetniškega navdiha, rekreacije, oddiha in sprostitve. Učenci bodo pri izkustvenem, raziskovalnem, projektnem učenju pridobili znanja, veščine in izkušnje trajnostnega ohranjanja gozda kot celostnega ekosistema. Tako bodo predstave o gozdu postale jasnejše, izkušnje pa trajnejše. V projektu jim bomo omogočili kritično presojo o lastnostih živih in neživih organizmov v gozdu, o dogodkih in pojavih ter vplivih človeka na gozd in gozda na človeka. Pridobljeno izkustveno znanje bo temelj nadaljnjega zanimanja in razvoja učenčevih naravoslovnih kompetenc.

Učenci bodo:

 • spoznali gozd kot ekosistem s pestro biotsko raznovrstnostjo
 • iskali, popisali in razvrščali gozdne rastline (lišaje, glive, cvetnice, grme, drevesa)
 • merili višine in obsege rastlin ter določali njihovo starost
 • iskali, evidentirali in razvrščali v sisteme živali v gozdu in gozdnem robu
 • opazovali gibanje živali in spoznali njihovo vlogo ter prehranjevanje v gozdu
 • s povečali opazovali živali gozdnih tal, lišaje, mahove, glive, rastline
 • spoznali sestavo gozdnih tal in raziskali vzorce prsti
 • fotografirali živa bitja in nežive elemente gozda
 • iskali načine preživetja v gozdu (orientacija, bivakiranje, prehranjevanje)
 • spoznavali vpliv človeka na gozd in gozda na človeka
 • ustvarjali in izvajali detektivske naloge
 • se sproščali in uživali ob gozdnih igrah

Program bomo popestrili:

 • s spoznavanjem kraja Čatež in obiskom gozdne poti Zaplaške stezice
 • z izdelavo loka in puščice
 • s plezanjem po umetni plezalni steni
 • z gozdno škratovo zabavo
 • s postavljanjem in kurjenjem ognja

Tematski in projektni teden: ŽIVLJENJE ČEBEL IN ČEBELARJENJE

Ciljna skupina: od 1. do 5. razreda OŠ

Trajanje: od ponedeljka do petka

Čas izvajanja: od marca do oktobra

Učenci bodo pridobili temeljno znanje o čebeli, čebelji družini, življenju čebel in čebelarjenju. Okolje učilnice čebelnjaka bodo uporabili za izkustveno, spoznavno, opazovalno, ustvarjalno, raziskovalno in kritično učenje. Novo izkustveno znanje o delovanju in vlogi čebele, čebelje družine in njenega okolja bo učencem omogočilo graditi pozitiven odnos do kulturne in etnološke dediščine. Hkrati jim bo omogočeno razvijanje osebnega in socialnega okolja. Pridobljeno znanje in izkušnje pa bodo predstavljali temelj ustvarjalnega razmišljanja.

Učenci bodo:

 • spoznali zgradbo telesa, razvoj in razmnoževanje čebel in čebelje družine
 • opazovali dogajanje in obnašanje čebel v opazovalnem panju
 • izkustveno spoznali učilnico čebelnjak v preteklosti in danes
 • poglobili znanje o delu čebelarja, spoznavali čebelarjevo opremo in pripomočke
 • spoznali čebelje pridelke in se seznanili z njihovo uporabo v različne namene ter okušali različne vrste medu
 • ugotavljali, kako se čebela orientira, se naučili čebelje orientacije
 • izvedli čebeljo orientacijsko igro in se igrali različne igre
 • preučevali medonosne rastline travnika in gozda
 • spoznavali druge medonosne opraševalce
 • izdelovali medenjake in pripravili medeni napitek
 • poslikali panjske končnice

Program bomo popestrili s:

 • spoznavanjem kraja Čatež
 • plezanjem po umetni plezalni steni
 • streljanjem z lokom
 • socialnimi, športnimi igrami in čebeljo zabavo

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …