Dnevi dejavnosti

 

V CŠOD Čebelica organiziramo in izpeljemo zanimiv NARAVOSLOVNI DAN:

GOZDNA POT ZAPLAŠKE STEZICE

Naravoslovni dan za 5.r. OŠ

GOZDNA MAVRICA

terensko in raziskovalno delo

Učenci:

  •  doživljajo zaplaški gozd izkustveno z vsemi čutili,

  • spoznavajo pomen gozda kot naravni vir energije,

  • spoznajo nekaj značilnih pa tudi manj poznanih drevesnih vrst gozda,

  • merijo vremenske kazalnike,

  • razvijajo pozitiven odnos do narave in ekoloških problemov,

  • sestavijo prehranjevalno verigo ter prehranjevalni splet gozda

  • spoznajo vrste prsti in vlogo razkrojevalcev v prsti,

  • se igrajo naravoslovne igre.

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …