DomoviCŠOD OE VojskoProjektni tedni Vojsko

Projektni tedni Vojsko

Projektni teden: SPOZNAJMO IN POVEŽIMO SE

Ciljne skupine: učenci 6.-9. razreda OŠ, dijaki 1. letnikov SŠ (spoznavni program), dijaki 1.-4. letnika SŠ

Trajanje: 5-dnevni program, 3-dnevni tedenski ali vikend program

Ta program znotraj skupine (razreda) spodbuja pozitivne odnose, povezanost, komunikacijo, dogovarjanje, sklepanje kompromisov, skupno iskanje poti in reševanje problemov. Spodbuja tudi pozitiven odnos do sebe in drugih. Skozi program skupina vidno napreduje v medsebojnih stikih in odnosih ter komunikaciji, učitelji pa spoznajo učence iz različnih zornih kotov. Ko učitelji opazujejo učence pri reševanju in izvajanju različnih nalog, lahko dobijo zelo dobro sliko o značilnostih vsakega posameznika, ki jih bodo lahko koristno uporabili pri nadaljnjem delu.

Program je zelo primeren za novonastale oddelke, za oddelke, v katerih prihaja do težav v medosebnih odnosih in sodelovanju, lahko pa je tudi nagrada za razrede, ki dobro funkcionirajo.

PREDSTAVITEV PROGRAMA SPOZNAJMO IN POVEŽIMO SE

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …