DomoviCŠOD OE PlanicaKolesarski in pohodniški izleti

Kolesarski in pohodniški izleti

ter zanimivosti v okolici doma Planica

Zemljevid

Planica ni le zibelka smučarskih skokov in poletov Za mnoge predstavlja eno najlepših alpskih dolin, obkroženo z mogočnimi stenami Mojstrovke, Ponc in Jalovca. Dostop do CŠOD OE Planica je enostaven. Iz ljubljanske smeri se mimo Jesenic in Kranjske Gore pripeljemo do križišča pred Ratečami, kjer zavijemo levo v Planico. Po dveh kilometrih rahlega vzpona pred letalnico zopet zavijemo levo in po 200 m prispemo do CŠOD OE Planica.

Lega CŠOD OE Planica , ki je na skoraj 1000 m nadmorske višine in le 200 m oddaljen od skakalnic, je idealna za izvajanje različnih športnih aktivnosti, ter obisk lokalnih kulturnih in naravnih znamenitosti. V zimskem obdobju seveda prevladujeta alpsko smučanje in tek na smučeh. Ko sneg skopni, pride čas za raziskovanje številnih zanimivih pojavov v bližnji okolici. V Planici in Tamarju najdemo različne vrste melišč in moren. Slap Nadiža in mokrišče Zelenci predstavljata izvir naše najdaljše reke Save. Blizu CŠOD OE Planica  se nahaja območje Triglavskega narodnega parka (TNP), kjer na sprehodu lahko opazujemo pestro floro in favno. Tri kilometre oddaljene Rateče so najstarejše naselje v Zgornjesavski dolini, s starimi kmečkimi hišami in dvema cerkvicama, vrednima ogleda. Do Rateč se lahko odpravimo peš ali s kolesom. S kolesom lahko po urejeni kolesarski poti nadaljujemo pot do Trbiža in Belopeških jezer ali pa se odpravimo mimo Zelencev do Kranjske Gore, kjer si lahko ogledamo smučišče in staro ter novejšo arhitekturo stavb. Iz Kranjske Gore se lahko odpravimo po cesti za prelaz Vršič do jezera Jasna. Pot nato lahko nadaljujemo do Gozda Martuljka, si spotoma ogledamo Martuljške slapove in muzej oglarjenja na prostem, nato pa nadaljujemo pot do Mojstrane, kjer si lahko ogledamo pred kratkim odprt muzej alpinizma.

VAS RATEČE (3 km od Doma Planica)
Rateče (870 m nadmorske višine) ležijo na skrajnem severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in Avstrijo. Pod vasjo poteka glavna magistralna cesta, ki vas na vzhodu povezuje z gornjesavsko dolino, na zahodu pa prečka italijansko mejo in pelje po Kanalski dolini. Na južni strani Rateč se pogled odpira v dolino Planice, obkroženo z visokimi vrhovi Julijskih Alp. Vas ima izrazito alpsko podnebje. Zime so dolge in mrzle, vendar ugodna lega ob vznožju karavanških gozdov in pašnikov ponuja obiskovalcu obilo sončnih dni. V vasi je na ogled muzejska Kajžnkova hiša, kjer si je možno ogledati kako so včasih živeli vaščani, kako so bili oblečeni in s čim so se preživljali. Zanimivi sta tudi dve cerkvici in sicer Cerkev svetega Tomaža je starejša izmed dveh cerkva v Ratečah. Domnevno je v njej nastal, vsekakor pa bil v njej uporabljan Rateški ali Celovški rokopis, drugi najstarejši ohranjeni pisni zapis v slovenščini. Arheologi so ob izkopavanjih v notranjosti cerkve ugotovili, da zasnova stavbe sega v poznoantično obdobje. S tem Cerkev svetega Tomaža sodi med najstarejše cerkve v Sloveniji.
V vasi je tudi pestra gostinska ponudba s priznanimi gostilnami Pri Žerjavu, Pr Šurc in gostilno Mojmir. Omembe vredni sta še dve prireditvi in sicer Vaški dan, ki poteka vsako leto15. avgusta in Srečanje treh dežel na Tromeji.

 
  

LETALNICA BRATOV GORIŠEK PLANICA (200 m od Doma Planica)
Kdo ne pozna letalnice v Planici, kjer je bilo postavljenih 43 svetovnih rekordov v smučarskih poletih? Samo streljaj od Doma Planice je letalnica bratov Gorišek in obnovljena Bloudkova velikanka. Dokončanja je bila izgradnja nordijskega centra Planica, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

 

SMUČIŠČE in SANKALIŠČE SLATNA (200 m od doma Planica)
Idealno smučišče za začetnike. Ker so na razmeroma položnem smučišču predvsem začetniki oziroma otroci, je tudi varnost otrok večja, kot na drugih, bolj obljudenih smučiščih, kjer smučajo tudi odrasli smučarji. V sezoni 2021/2022 ter 2022/2023 smučišče in sankališče ni obratovalo. Glede obratovanja smučišča se obrnite na RTC Kranjska Gora. V primeru, da smučišče ne obratuje vsi učenci smučajo v Kranjski Gori ali Podkorenu. V tem primeru je potreben avtobusni prevoz.

  

ZELENCI (4 km oddaljeni od Doma Planica)
Zelénci so talni izvir Save Dolinke, ki najprej izvira v Tamarju kot Nadiža. Po 100 m ponikne v prod in priteče na površje skupaj z drugimi podzemnimi pritoki v Zelencih pri Ratečah. Voda privre na dan iz do 2 metra globokega jezera zelene barve. Zaradi te izrazito zelene barve je izvir tudi dobil svoje ime. Zelenci so naravni rezervat in dom mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam.

 

DOLINA PLANICE in TAMAR (Dom Tamar je 4 km oddaljen od Doma Planica)
Planica (tudi dolina pod Poncami) je ledeniška dolina v severozahodnem delu Julijskih Alp. Razteza se od naselja Rateče pa do planinske postojanke, Doma v Tamarju, od tam naprej pa se dolina nadaljuje pod imenom Tamar. Planico na zahodni strani omejuje pogorje Ponc (najvišji vrh je Visoka Ponca s 2274 mnm), na vzhodu Ciprnik (1745 mnm) in Sleme (1815 mnm), na južni strani (v Tamarju) pa Mojstrovka (2366 mnm), Travnik (2379 mnm) in Jalovec (2645 mnm).

Támar je ledeniška dolina v Julijskih Alpah na skrajnem severozahodu Slovenije. Na zahodu jo omejujejo greben Mojstrovk, Travnik (2379 mnm), Šite, Jalovška škrbina (2138 mnm) in Goličica (2394 mnm), na vzhodu pa greben Ponc. Najvidnejše mesto nad Tamarjem ima Jalovec (2645 mnm), njegova panorama je upodobljena tudi v znaku Planinske zveze Slovenije. Tamar je nadaljevanje doline Planica.

Slap in potok Nadiža
Nadiža je gorski potok, ki izvira ob vzhodnem vznožju Zadnje Ponce nad dolino Tamar v Julijskih Alpah. Nahaja se v bližini planinskega Doma v Tamarju. Nadiža izvira iz skalne stene in se tik za izvirom spušča v 10 metrov visok drseči slap. Ob izviru je tudi urejeno vodno zajetje komunale Kranjska gora. Potok je dolg približno 300 metrov, saj v dolini kmalu ponikne v grušč. Vode Nadiže ponovno pridejo na dan v Zelencih, izviru Save Dolinke. S tem potok velja za prvi izvir najdaljše slovenske reke.

 

Slap Črne vode v Tamarju
V pobočju Slemena voda pada v številnih slapovih, od katerih je najvišji ravno spodnji, približno 70 m visoki slap Črne vode. Voda takoj pod slapom ponikne.

Makadamska cesta vodi iz Planice do planinske postojanke Dom v Tamarju (1108 mnm). Poleti je dom priljubljen cilj kolesarjev, pozimi pa so do njega speljane tekaške proge. Nedaleč od planinske koče se nahaja gorski potok Nadiža, ki je prvi izvir Save Dolinke.

TROMEJA 1509 mnm (približno 2,5 ur hoda iz Doma Planica)
Stičišče treh dežel in treh kultur (Italija, Avstrija, Slovenija)
Pot, ki jo prehodimo nas popelje v preteklost in nam prebudi razmišljanje, žvrgolenje ptic in šelestenje dreves, pa tudi občutek miru in spokoja.
Informacijske tabele ob poti nas seznanijo z:
Nastankom vasi Rateče, njenimi značilnostmi in znamenitostmi
Rapalsko mejo
Pašniki v Karavankah
Senožetmi v Karavankah
Gozdovi v Karavankah
Julijskimi Alpami
Tromejo – stičiščem treh narodov in kultur
Lahko se podamo na vrh tromeje – Peči (1509 mnm) zgolj zaradi rekreacije ali pa se v nas prebudi želja po spoznanju novih, neodkritih kotičkih in zanimivostih naše prečudovite dežele.

   

PRESIHAJOČE JEZERO LEDINE (2 km od Doma Planica)
Pod vasjo ob vhodu v dolino Planice je presihajoče jezero Ledine. Ob velikem deževju, navadno spomladi in jeseni, se napolni in mnogokrat pozimi zamrzne. Poleti presahne in kmetje pokosijo travo, ki zraste v zelo kratkem času. Jezerska voda naj bi bila v povezavi s Savo Dolinko in Nadižo.

KOLESARSKA STEZA TRBIŽ - MOJSTRANA (neposredno od Doma Planica)
Več kot 30 km kolesarske steze, ki je speljana po bivši železniški progi, je samo del možnosti, sicer prelepega kolesarjenja, saj se lahko odločimo za krožno kolesarsko pot, ki je vrisana v zemljevid in je skupaj dolga kar 232 km. Ob kolesarski stezi so številne naravne in kulturne znamenitosti, zato je kolesarjenje in rolkanje, poleg pohodništva, eno temeljnih športnih aktivnosti v nezimskih mesecih v gornjesavski dolini.

BELOPEŠKI ali MANGARTSKI JEZERI (10 km od Doma Planica)
Mangartski jezeri (Belopeški jezeri) (italijansko: Laghi di Fusine, nemško: Weissenfelser Seen) sta jezeri v Julijskih Alpah, natančneje v Mangartski dolini. Nahajata se v bližini naselja Trbiž, nedaleč od Rateč in tromeje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo. Dolino dveh ledeniških jezer, ki so jo italijani leta 1971 razglasili za Narodni park Mangartskih jezer, na jugu omejuje gora Mangart, na vzhodu pa Ponce. Zgornje jezero z globino 10 m leži na nadmorski višini 929 mnm, spodnje pa 924 mnm. To je bil del Krajnske do leta 1918.

 

 

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …