5. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

5. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

Na konferenci se bodo zbrali strokovnjaki z vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanje ali neformalnim delom z mladimi. Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

Termin: 28. junij in 2. julij 2021 (udeleženci so razporejeni na prvi ali drugi datum)

Lokacija: CŠOD Bohinj

Namenjena je:

 • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
 • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
 • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Teme:

Program:

 • program 28. 6. - PDF
 • program 2. 7. - PDF
 • konferenčna gradiva - povzetki prispevkov - PDF
 • in še nekaj dodatnih idej, če ste že v Bohinju - PDF

 

Način izvedbe in varnost:

 • program na lokaciji bomo prednostno izvajali na prostem
  • pri aktivnostih na prostem mora vsak udeleženec vzdrževati razdaljo 1,5 m od ostalih udeležencev ali nositi zaščitno masko
 • nekatere aktivnosti bomo izvedli v notranjih prostorih z dobrim naravnim prezračevanjem (otvoritev konference, zaključek konference, obroki, druge aktivnosti v primeru slabega vremena)
  • za aktivnosti v zaprtih prostorih velja pravilo COVID-19 PCT (preboleli, cepljeni, testirani)
  • podrobnejše pogoje pravila PCT bodo določali nacionalni predpisi v veljavi v času izvedbe konference
  • udeleženci morajo v notranjih prostorih ves čas nositi zaščitno masko, razen za jedilnimi mizami pri obrokih
 • več informacij o načinu izvedbe in varnostnih pravilih bo na voljo na lokaciji v času izvedbe konference

  

Prijave in kotizacija:
Udeležba je brezplačna za udeležence izobraževanj, ki imajo konferenco predvideno kot del programa. Kotizacija za ostale udeležence je 50 €.

 • Rok prijave za udeležbo:                                            30. september 2020 (zaključeno)
 • Rok prijave za nastop s prispevkom:                       30. september 2020 (zaključeno)

PRIJAVNICA - ZAPRTA

Kriteriji za prispevke:
Udeleženci, ki so na konferenci želeli predstavljati lasten prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, so morali v roku oddati prijavo s predlogom, ki je morala vključevati:

1. jasno in jedrnato predstavitev lastnega inovativnega prvič predstavljenega prispevka – povzetek (do 2500 znakov),

2. opis uporabe pristopov učenja na prostem, obvezna je uporaba vsaj enega od pristopov konference (prednost bodo imeli prispevki, ki bodo kombinirali več pristopov),

3. opis preizkusa aktivnosti v praksi in novih ugotovitev, ki iz preizkusa izhajajo (pomembna je prenosljivost v prakso drugih izvajalcev),

4. argumentacijo, v čem je aktivnost inovativna (ne le variacija že poznanih aktivnosti).

O ustreznosti predlogov prispevkov je odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji so bili o možnosti nastopa s prispevkom obveščeni.

  

Kontakt za več informacij:
Zoran Petrov, 051 600 923, zoran.petrov@csod.si

 

Del konference poteka v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada

     

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …