5. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

5. nacionalna konferenca Didaktika učenja na prostem

Na konferenci se bodo zbrali strokovnjaki z vseh področij, zainteresirani za poučevanje na prostem in izkušenjsko učenje, povezano s formalnim izobraževanje ali neformalnim delom z mladimi. Tema konference temelji na splošno privzetem spoznanju o poučevanju na prostem, da doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira učni proces posameznika.

Termin: 7. november 2020

Lokacija: CŠOD Prvine

Namenjena je

  • ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja
  • univerzitetnim in visokošolskim učiteljem, asistentom, raziskovalcem, študentom
  • vsem, ki jih zanima izkušenjsko učenje in predvsem spodbujajo učenje v naravnem okolju

Teme

Kotizacija
Udeležba je brezplačna za udeležence izobraževanj, ki imajo konferenco predvideno kot del programa. Kotizacija za ostale udeležence je 50 €.

Prijave

  • Rok prijave za udeležbo:                                            30. september 2020
  • Rok prijave za nastop s prispevkom:                       30. september 2020

PRIJAVNICA

Kriteriji za prispevke
Udeleženci, ki na konferenci želijo predstavljati lasten prispevek v obliki referata, delavnice ali plakata, morajo v roku oddati prijavo s predlogom, ki mora vključevati:

1. jasno in jedrnato predstavitev lastnega inovativnega prvič predstavljenega prispevka – povzetek (do 2500 znakov),

2. opis uporabe pristopov učenja na prostem, obvezna je uporaba vsaj enega od pristopov konference (prednost bodo imeli prispevki, ki bodo kombinirali več pristopov),

3. opis preizkusa aktivnosti v praksi in novih ugotovitev, ki iz preizkusa izhajajo (pomembna je prenosljivost v prakso drugih izvajalcev),

4. argumentacijo, v čem je aktivnost inovativna (ne le variacija že poznanih aktivnosti).

O ustreznosti predlogov prispevkov bo odločala interna komisija CŠOD. Prijavitelji bodo o možnosti nastopa s prispevkom obveščeni do 30. septembra 2020.

Kontakt za več informacij
Zoran Petrov, 051 600 923, zoran.petrov@csod.si

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …