Projektni tedni

Tematski teden: ŽIVIMO ZDRAVO 

Starost: 4.– 9. razred OŠ in SŠ

Zdravje in z njim povezana kvaliteta življenja prispevata k razvoju in napredku celotne družbe. Številne raziskave potrjujejo, da zdravje ni povezano le z biološkimi dejavniki, kot so spol, starost, dednost …, temveč nanj pomembno vplivajo še zdrav življenjski slog, delovne in okoljske razmere, pa tudi socialno-ekonomske in družbene razmere.

Od naštetih dejavnikov najlažje vplivamo na življenjski slog, ki vključuje predvsem skrb za primerno in ustrezno gibanje, prehrano, sprostitev, higieno, zdravo okolje …

Osnovni namen projekta je pritegniti čim širšo populacijo otrok in mladostnikov k aktivni skrbi in odgovornosti za lastno zdravje, torej k odločitvi za zdrav življenjski slog. Zato v okviru tega projekta ponujamo izvedbo naslednjih vsebin:

  • gibanje (raznovrstne športne aktivnosti v naravi);
  • prehrana (živa hrana, načini prehranjevanja, prehranjevalne verige …);
  • sprostitev (sprostitvene tehnike, umirjanje s pozornostjo …).

      

Program za nadarjene in projektni teden: ORIENTACIJA

Starost: 4.– 9. razred OŠ in SŠ

Orientirati se pomeni najti svoj položaj v prostoru. In zakaj je to pomembno? Če vemo, kje smo, vemo tudi, kako priti do cilja.

Do cilja lahko pridemo tudi, če ne vemo, kje smo, in ne poznamo kraja, kjer smo se znašli.

Takrat nam pomagajo znanje, zemljevid in zmožnost orientiranja. Prednost šole v naravi je, da se praviloma dogaja v naravi. To pa je tudi najprimernejši prostor za učenje orientacije. Dejavnosti, prisotne v orientaciji, so v tesni povezavi z določenimi učnimi predmeti, predvsem s športno vzgojo (fizična aktivnost, igra, aktivnosti v naravi), geografijo (uporaba geografskih kart, tehnika orientacije na terenu, poznavanje in razumevanje prostora okoli sebe, geografija okolja), matematiko (merila, meritve prostora, matematični problemi v dejanskih okoliščinah), likovno vzgojo (risanje preprostih kart) in slovenskim jezikom (govor in poslušanje, pisanje).

 

    

ROLANJE

Starost: 4.– 9. razred OŠ

Rolanje je izjemno zabaven, sproščujoč in zdrav šport, ki krepi mišice in pomaga pri razvijanju vzdržljivosti in funkcionalnih sposobnosti organizma, saj vpliva predvsem na razvoj ravnotežja, ki je ena od osnovnih motoričnih sposobnosti in ima pozitiven učinek na učenje drugi športov (drsanje, smučanje, kolesarjenje …). Bistvo rolanja je ohranjanje dinamičnega ravnotežnega položaja na eni nogi, s katere prenašamo težo na drugo. Ker sodelujejo tudi roke, je v gibanju celo telo, kar ima ugoden vpliv na naše zdravje.

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …